DRAHJELP: Forbundsleder Mimmi Kvisvik er glad for at stortingsrepresentant Kari Henriksen tar opp den lave straffen for vold mot sosialarbeidere.

DRAHJELP: Forbundsleder Mimmi Kvisvik er glad for at stortingsrepresentant Kari Henriksen tar opp den lave straffen for vold mot sosialarbeidere.

Eirik Dahl Viggen

Justisministeren må svare for barnevernvold

Hvorfor har ikke sosialarbeidere den samme rettssikkerheten som politi, tollvesen og sykehusansatte? Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) kreves skriftlig svar fra justisministeren.
12.02.2014
15:27
27.08.2015 20:01

vibeke.liane@lomedia.no

– Det er veldig bra at volden mot ansatte i Nav og barnevernet løftes til justisminister Anders Anundsens bord, sier FO leder Mimmi Kvisvik.

Mer enn HMS-problem

Kvisvik og Henriksen er opptatt av at vold mot sosialarbeidere er mer enn et arbeidsmiljø- og HMS-problem.

– Det handler om rettssikkerheten til de som jobber i velferdsstatens frontlinje, men som ikke bærer uniform, framholder Kvisvik.

«Tips» fra Fontene

Stortingsrepresentant Kari Henriksen reagerte umiddelbart da hun fikk den ferske utgaven av Fontene i hendene mandag formiddag.

Les også: - Retten krenker oss

På kvelden skrev hun brevet til justisministeren og sendte det via Stortingets presidentskap slik prosedyren krever.

I artikkelen i Fontene refereres saken hvor aktor begjærte 18 måneders fengsel for gjerningsmannen som utøvde grov vold mot to ansatte i barnevernet i Gudbrandsdalen. De hadde besluttet å gjøre en omsorgsovertakelse.

Barnevernleder Kristin Kalbakk ble sparket så mange ganger i hodet og nakke at hun fikk kraniebrudd. Hun makter kun å jobbe 20 prosent, og kan ikke kjøre bil, snart fem måneder etter angrepet. Den rasende faren knuste en gjenstand mot hodet til saksbehandler Marina Mandal, som da var gravid i 23 uke.

Krever svar

Stortingsrepresentant Kari Henriksen mener aktors begjæring om 18 måneders fengsel for så grov vold er for lav. Hun har diskutert saken med fraksjonen sin i Arbeiderpartiet.

– De syns det er bra at jeg at jeg tar opp dette som et strafferettslig problem, sier Henriksen som sitter i justiskomiteen.

I ettertid har dom falt i saken, og gjerningsmannen ble dømt til to år og fire måneders fengsel.

Les også: - Barnevernet trenger beskyttelse

Mangler straffeoversikt

Hun satt i Stortingets arbeids- og sosialkomité da Stortingsmelding 29 (2010-2011) Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv ble behandlet. Den gangen var hun opptatt av å redusere risikoen for vold gjennom arbeidsmiljø- og helse- miljø- og sikkerhetstiltak.

Henriksen vil at justisministeren skaffer statistikk over straffereaksjonen overfor de som utøver vold mot sosialarbeidere.

– Det finnes ingen slik oversikt. Hvis man kan dokumentere at de som utøver vold mot sosialarbeidere får lavere straff enn de som utøver vold mot tjenestemenn som bærer uniform er det mulig å påvirke rettspraksisen, sier Henriksen.

Krever handling

I brevet til justisminister Anders Anundsen skriver hun blant annet: «Ansatte i velferdsyrker har ikke samme rettssikkerhet som ansatte i eksempelvis politi, tollvesen og på sykehus, når de blir truet og utsatt for vold i forbindelse med arbeidet. Hva vil ministeren gjøre for å bedre rettssikkerheten til eksempelvis ansatte i Nav og innen barnevern, som ofte opplever trusler og vold i forbindelse med arbeidet?»

På justisministerens kontor lover de å svare stortingsrepresentant Henriksen innen seks virkedager, slik Stortingets regelverk krever.

12.02.2014
15:27
27.08.2015 20:01