Nav og barnevern er gjenstand for polariserte debatter. Hvis ansatte ikke tør å ytre seg om arbeidsforhold og faglig tilnærming, har vi et stort problem, skriver Solfrid Rød, redaktør i Fontene.

Nav og barnevern er gjenstand for polariserte debatter. Hvis ansatte ikke tør å ytre seg om arbeidsforhold og faglig tilnærming, har vi et stort problem, skriver Solfrid Rød, redaktør i Fontene.

Hanna Skotheim

Leder:

Hvordan står det til med ytringsfriheten på din arbeidsplass?

Noen saker blir aldri skrevet, fordi ansatte ikke tør å snakke om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Fontene sender nå ut en undersøkelse om ytringsfrihet. Vi håper du tar deg tid til å svare!
17.08.2021
12:17
17.08.2021 13:17

Vet du hva du kan si eller skrive i offentligheten om jobben din? Har du eller en av dine kolleger opplevd at ytringer har straffet seg? Dette er blant spørsmålene vi stiller i undersøkelsen Fontene nå sender ut til FOs tillitsvalgte. Vi håper mange svarer!

Noe av det viktigste vi i Fontene gjør er å besøke arbeidsplasser og intervjue barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Det kan handle om alt fra fag og arbeidsmetoder til arbeidstid, lønn, vold og trusler. Gjennom historier fra ansatte og tillitsvalgte kan vi løfte fram både alvorlige arbeidsmiljøproblemer og suksesskriterier for gode tjenester.

Med ujevne mellomrom opplever vi at ansatte og tillitsvalgte er redde for å snakke med oss journalister. Noen avslår forespørselen om intervju, mens andre tilbyr seg å intervjues anonymt. En del kilder går flere runder i tenkeboksen og faller til slutt ned på at det er for risikabelt å snakke åpent om problemer på jobben. De er redde for konsekvensene det kan få. Midlertidig ansatte kan frykte at de ikke får vakter, andre kan se for seg alt fra ubehag i møte med sjefen til at de faktisk blir kalt inn på teppet. Det hender at ansatte og tillitsvalgte forteller oss mer i uformelle samtaler, for eksempel at de ikke har helse til å takle det de vet kommer dersom de åpent kritiserer arbeidsgiver. Noen sier rett ut at det råder en fryktkultur på arbeidsplassen.

Mange arbeidsplasser har retningslinjer for hvordan ansatte skal opptre i offentligheten. Disse regulerer ikke bare ytringer i mediene, men ofte også i sosiale medier. Vi har snakket med ansatte som har blitt oppringt og bedt om å slette innlegg i faglige diskusjoner på Facebook. Enkelte arbeidsgivere holder lojalitetsplikten høyere enn ytringsfriheten, både i retningslinjene og i praksis.

Sivilombudet og jussprofessor Anine Kierulf er blant dem som har påpekt at noe endret seg da kommunene anskaffet kommunikasjonsstab og kommunene ble en merkevare. Hvis kommunen er en merkevare som skal bygges og skinne i offentligheten, er det ikke ønskelig med riper i lakken. Om man derimot ser kommunen som den viktigste leverandøren av tjenester til innbyggerne, er det åpenbart viktig å høre de ansattes stemmer. Det er de som kan sitt fag, som kjenner rammene for fagutøvelsen og som vet hva som skjer i møte med de menneskene som trenger kommunenes tjenester.

Deres historier er helt avgjørende for den offentlige debatten om tjenestene. Ikke minst gjelder dette for FOs medlemmer, som jobber i tjenester som mange av oss har liten innsikt i. Mens folk flest har kontakt med barnehage, skole og helsevesen, er det langt færre som kjenner hverdagen i tjenestene til utviklingshemmede, på et barnevernskontor eller en barnevernsinstitusjon. Samtidig er dette tjenester som det ofte stormer rundt. Særlig Nav og barnevern er gjenstand for polariserte debatter. Hvis ansatte ikke tør å ytre seg om arbeidsforhold og faglig tilnærming, har vi et stort problem.

Dette er bakgrunnen for at vi i Fontene ønsker å undersøke hvordan det står til med ytringsfriheten på arbeidsplassene deres. Derfor sender vi denne uka ut en spørreundersøkelse til FOs tillitsvalgte. Den består av åtte spørsmål og går ganske fort å svare på. Tillitsvalgte har et særskilt vern når det gjelder å ytre seg om forhold på arbeidsplassen, og også et ekstra ansvar for å si fra om kritikkverdige forhold. Derfor er deres erfaringer interessante for oss.

I tillegg har tillitsvalgte gjerne bistått sine medlemmer i ulike saker. Gjennom undersøkelsen håper vi å komme i kontakt med tillitsvalgte som kan bidra til å belyse ytringsfrihetens kår i arbeidslivet. Vi oppfordrer alle dere som får undersøkelsen inn i innboksen om å ta dere tid til å svare. Vi hører også veldig gjerne fra dere andre som ikke er tillitsvalgte. Har du opplevd å havne i trøbbel for å ha ytret deg om arbeidsplassen? Har du hatt lyst til å delta i en offentlig diskusjon. men latt være fordi du er redd det kan få konsekvenser? Eller har du kanskje en sjef som oppfordrer til at ansatte bruker sin kunnskap og erfaring til å delta i debatten?

Vi hører veldig gjerne fra deg! Send en epost til fontene@lomedia.no

17.08.2021
12:17
17.08.2021 13:17