FORSKJELL: Det ser ut til at barn av ressurssterke foreldre har en egen prosess på veien til omsorgstiltak.

FORSKJELL: Det ser ut til at barn av ressurssterke foreldre har en egen prosess på veien til omsorgstiltak.

Eirik Dahl Viggen

Høy klasse utløser institusjon

Ny forskning tyder på at tiltak i barnevernet varierer med mødrenes klassebakgrunn.
08.01.2014
14:26
27.08.2015 20:01

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Når barnevernet overtar omsorgen for barn, er sjansen større for at barna plasseres i institusjon dersom mor har høy klasse. Med det menes faglige og administrative ledere og selvsysselsatte og lavere funksjonærer.

Barn av mødre fra lavere sjikt, definert som arbeidere og arbeidsløse, får oftere fosterhjem.

Det antyder resultatene av forskningsprosjektet Det nye barnevernet, som nå er utgitt i bokform.

– Når barnet er eldre, er plassering på institusjon mer aktuelt enn plassering i fosterhjem. Vi kan ikke slå fast at barnevernet burde vært tidligere på banen i de med høyere klasse, men det er en mulig tolkning, sier professor Edgar Marthinsen til adressa.no.

Forskerne er likevel ikke med på at barnevernet forskjellsbehandler familier av ulik klassetilhørighet.

Prosjektet ledet av Nordlandsforkning intervjuet 460 familier bosatt i Bodø, Rana, Sandnes, Stavanger, Kristiansand, Vestre Toten, Ringerike, Gjøvik, Midtre Namdal, Trondheim, Heimdal og Molde.

08.01.2014
14:26
27.08.2015 20:01