LØFT: Solveig Horne lover 82 millioner kroner til opplæring av kommunalt barnevern.

LØFT: Solveig Horne lover 82 millioner kroner til opplæring av kommunalt barnevern.

Martin Guttormsen Slørdal

Hornes læreplan for barnevernet tilsvarer 14.000 per ansatt

Klarer barnevernslederne å disponere ressursene sine riktig, har de allerede nok stillinger, sier barneminister Solveig Horne.
31.10.2017
09:08

edv@lomedia.no

Barnevernets ansatte er flinke, men ikke flinke nok, ifølge Regjeringen. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) ønsker derfor å bruke 82,6 millioner kroner neste år på tiltak som på sikt kan øke kompetansen i det kommunale barnevernet.

Opplæringsplan for barnevernet tilsvarer 14.000 kroner per ansatt

Barnevernet i kommunene hadde i fjor 5.787 årsverk ifølge deres egen innrapportering til staten. Hornes kompetanseløft tilsvarer altså drøye 14.000 kroner per årsverk.

Horne kalte dette et historisk løft da regjeringen presenterte sitt forslag til statsbudsjett.

– Hvorfor tvinger dere ikke isteden kommunene til en skikkelig oppbemanning i barnevernet?

– Kommunene har et selvstendig ansvar for å bemanne barnevernet tilstrekkelig, sier Horne.

I dag kan en saksbehandler i barnevernet ha alt fra 10 til 40 saker. Fellesorganisasjonen (FO) krever en bemanningsnorm. Det innebærer et maksimalt antall saker per saksbehandler. Men det ville krevd langt flere ansatte enn i dag.

– Jeg støtter ikke en bemanningsnorm, blant annet fordi ingen saker er like, sier Horne.

– Kommuner med god ledelse klarer å disponere sine ansatte på riktig måte.

Det er dessuten ikke sikkert at barnevernsansatte skal brukes til alle oppgavene de har i dag, ifølge Norges barneminister. For eksempel kan hjelpetiltak i hjemmet utføres av andre. Slik vil det kunne frigjøres tid til for eksempel undersøkelser og saksbehandling.

28 kommuner har enmanns barnevern

Antall stillinger i kommunalt barnevern har økt med 16 prosent mens Høyre og Frp har styrt. Kommunene har også fått frie midler som de nå bør bruke på barnevern, påpeker Horne.

Likevel består barnevernstjenesten i 28 kommuner av 1 årsverk - eller færre. Det er 81 kommuner som har 2 årsverk eller færre i barnevernet.

Fellesorganisasjonen har i årevis meldt ifra om overarbeidede og utbrente ansatte.

Barn med omsorgssvikt ofres for at kommunene skal holde budsjettet

Bygger støtteapparat for barnevernet

Pengene i kompetanseløftet skal også fordeles på statlige veiledningsteam som skal sendes ut i kommunene for å tilby bistand og lederstøtte.

– Ingen skal være nødt til å kjøpe inn konsulentledere til millionhonorarer, slik vi har sett eksempler på denne høsten, sier Horne.

Barnevernets sykefravær ble oversett – må leie leder for 275.000 kroner måneden

Innleie av myndighetsutøvelse på denne måten er ulovlig, påpeker ministeren.

En annen del av kompetansepotten er satt av til opplæring, etter- og videreutdanning. Kommunene kan her søke om midler til å spesialisere ansatte i å gjennomføre undersøkelser, barnesamtaler og oppfølging av familier og barn med traumer.

Kommunene skal dessuten få støtte til å samarbeide gjennom faglige nettverk.

Lengre utdanninger og bedre praksis

– Vi ønsker at flere ansatte i tjenesten har mastergrad (5-årig universitets- eller høgskoleutdanning). Derfor skal vi utrede innholdet i, omfanget av og modeller for masterutdanninger som leder til arbeid i barnevernet, sier Horne.

Det er for store forskjeller mellom hva høgskolene tilbyr, mener Horne. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) vurderte sist vinter hele 34 av 35 utdanninger i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie som mangelfulle. NOKUT skal også vurdere om grunnutdanningene til arbeid i barnevernet er relevante nok.

Høgskoleansatte: – Barnevern er altfor krevende til at det holder med treårig utdanning

Praksisperiodene får også en gjennomgang med Hornes kompetanseløft. Ministeren etterlyser tettere samarbeid mellom høgskolene og barnevernstjenestene for at studentene skal bli bedre forberedt på krevende arbeidshverdager.

FO krever 250 millioner mer til barnevernet hvert år

31.10.2017
09:08