TIDEN GÅR: 20 år etter kommunene overtok ansvaret for personer med utviklingshemning, vil Solveig Horne styrke rettighetene deres ytterligere.

TIDEN GÅR: 20 år etter kommunene overtok ansvaret for personer med utviklingshemning, vil Solveig Horne styrke rettighetene deres ytterligere.

Eirik Dahl Viggen

Horne spikrer rettighetene på veggen

Solveig Horne mener selvbestemmelsen må opp, skal personer med utviklingshemning få det så bra som de bør.
03.10.2014
16:17
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Retten til å bli sett og hørt skal styrkes for personer med utviklingshemning, lover barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

De har fått det bedre de siste 20 årene, ifølge Stortingsmeldingen Frihet og likeverd, som kom i juni 2013, men alt er ikke perfekt. Utvalget som Horne satte i gang fredag skal kartlegge status innen:

- Bosituasjon

- Arbeid

- Helse

- Vold og overgrep

- Skolegang

Bedre beskyttelse

Internasjonale studier tyder på at personer med utviklingshemning er tre til fire ganger mer utsatt for vold og overgrep enn resten av oss. En norsk studie fra 2001 hevder at hele 12 prosent av kvinner, seks prosent av menn med utviklingshemning blir overgrepsofre.

– Vi jobber med hvordan vi bedre skal forebygge seksuelle overgrep mot de voksne, og for barna har vi et spesielt ansvar, sier Solveig Horne på telefon med Fontene, – og vi må finne ut hvordan vi skal bli enda bedre til å beskytte dem.

Bestemme bolig selv

Boligene som tilbys personer med utviklingshemning varierer nemlig sterkt i kvalitet mellom kommunene. Noen lager små bofellesskap integrert i kommunale boligblokker, andre tilbyr folk leiligheter på det vanlige markedet mens atter andre reiser større omsorgskomplekser. Disse rommer gjerne et bredt spekter av hjelpetrengende fra rus- og psykiatripasienter til personer med aldersdemens elelr utviklingshemning. Slike byggeprosjekter har de senere årene skjedd med støtte fra Husbanken.

– Folk må få økt selvbestemmelse over hvordan de skal bo. Ikke minst blir det viktig at kommunen drøfter byggeplanene med personer med utviklingshemning og deres pårørende.

Departementet lager sammen med Husbanken en veileder om hvordan kommunene skal gå fram i boligbyggingen.

– De skal ikke bare tilby store løsninger, men et mangfold av ulike sorter bolig, større og mindre, sier Horne.

– Noen ønsker å bo alene, andre sammen med andre. Det samme gjelder skolen, hvor noen elever aldri opplever å mestre det å gå på vanlig skole.

Støtte til pårørende

Siden juni har barn i kontakt med barnevernet hatt rett til en fast tillitsperson som kan følge dem i deres videre samkvem med tjenestene.

– Kommer noe liknende for personer med utviklingshemning?

– Jeg håper utvalget ser på det også, sier Horne.

– Vi vil gjøre det vi kan for at pårørende ikke skal trenge å bruke all sin tid og all sin energi på å forholde seg til byråkrati og systemer istedenfor å bruke det på å være sammen med barna sine.

– Kritikken mot rettighetsfesting går blant annet på at det fort blir med fine formuleringer, mens praksis ikke henger med. Hva gjør dere for å sikre at eventuelt nye rettigheter merkes hverdagen?

– Helsetilsynet har anledning til å gi bøter. Hvis det viser seg at det ikke holder, må utvalget komme fram til konkrete tiltak.

Utvalget ledes av Osmund Kaldheim, rådmann i Drammen.

03.10.2014
16:17
27.08.2015 20:01