EGENERKLÆRING: Sakkyndige i fylkesnemndene skal oppgi hvilke oppdrag de har hatt for barnevernet.

EGENERKLÆRING: Sakkyndige i fylkesnemndene skal oppgi hvilke oppdrag de har hatt for barnevernet.

Vibeke Liane

Horne kutter skjulte bånd

Solveig Horne vil at sakkyndige i barnevernsaker skal erklære sin habilitet. – Det er bra for tilliten til tjenestene, sier Psykologforeningen.
06.05.2014
14:33
27.08.2015 20:01

vibeke.liane@lomedia.no

Knappe to uker etter Brennpunkt-dokumentaren «Skjulte bånd» har barneminister Solveig Horne tatt initiativet til at sakkyndige skal garantere at de ikke har bindinger til barnevernet.

I dokumentaren ble det ble hevdet at sakkyndige i fylkesnemndene har skjulte bånd til barnevernet. For eksempel har flere psykologer sittet som nemdsmedlemmer og vært med på å fatte vedtak om omsorgsovertakelse i saker som involverer kommuner de tidligere har vært sakkyndig for.

Positivt

Fagsjef Anders Skuterud i Norsk Psykologforening har vært i møte med statsråden, og er positiv til initiativet.

– I utgangspunktet er det noe alle gjør når de tar på seg et oppdrag. Det vil tvinge alle parter til tenke gjennom problemstillingen hver gang en sak er oppe i fylkesnemnda, sier Skuterud.

Han forteller at det vil bli laget materiale som forteller hvilke kriterier som skal legges som grunnlag for habilitet.

Skuterud kjenner ikke til tilfeller hvor habilitetsspørsmålet har påvirket resultatet i Fylkesnemnda.

– Men bare det at det stilles spørsmålet ved habiliteten er et problem, sier han.

Et lite land

Skuterud mener det ikke er habilitetsproblem hvis en person har utredet en sak for en kommune, og ett år senere er dommer i en annen sak i den kommunale fylkesnemnda.

– Eller hvis du har vært veileder for ansatte i barnevernet, og du to år senere er sakkyndig i en annen sak.

Han mener Norge er et for lite land til å kreve at en sakkyndig ikke kan ha hatt oppdrag for barnevernet.

– Det er viktigere at fylkesnemnda bruker psykologer som har kunnskaper om temaet, framholder Skuterud.

Oversikt over oppdrag

I en pressemelding sier Solveig Horne at den sakkyndige skal levere egenerklæringen sammen med rapporten.

– Egenerklæringen vil gi oversikt over tidligere oppdrag og hvem som har vært oppdragsgiver, samt om eventuelle oppdrag som fagkyndig nemndsmedlem eller fagkyndig meddommer, sier Horne.

Statsråden skal sende et brev til barneverntjenestene i kommune for å sikre at det blir gode rutiner for å vurdere habiliteten til de sakkyndige.

06.05.2014
14:33
27.08.2015 20:01