SOLIDARISK: Ellen Galaasen i FOs arbeidsutvalg får klapp på skulderen fra LO-nestor og tidligere barnevernsbarn Yngve Hågensen.

SOLIDARISK: Ellen Galaasen i FOs arbeidsutvalg får klapp på skulderen fra LO-nestor og tidligere barnevernsbarn Yngve Hågensen.

Eirik Dahl Viggen

Hågensen livredd privatisering

Yngve Hågensen til tillitsvalgte i barneverninstitusjoner: – Det er barna vi skal gjøre rike gjennom opplevelser og fellesskap, ikke enkeltpersoner.
02.12.2013
15:47
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Uansett om det er barnevern, eldreomsorg eller sykehus, så er prinsippet det samme, mener LOs leder i årene 1989-2001.

– Jeg er livredd for privatisering. Det er fellesskapstenkinga som har gjort det mulig å bygge ut velferdssamfunnet. Enkeltpersoner skal ikke kunne tjene penger på barna våre. Vi står samen om finansieringen, derfor skal vi stå sammen om gjennomføringen, sier Hågensen.

Hågensen stilte som innleder for de rundt 70 tillitsvalgte ved barnevernsinstitusjoner som deltok på FOs utviklingskurs i Lillestrøm mandag, under overskriften Fag og «fack» hånd i hånd.

Markedet vokser

Statssekretær Maria Hoff Aanes (FrP) risset opp politiske føringer for institusjonsbruk og fordeling av anbud under den nye regjeringen.

– Det knyttes stor spenning til regjeringens planer om likestilling av statlige, kommersielle og ideelle aktører, men ingenting vil skje over natten, forsikret hun.

– Det er et mål for regjeringen å øke kommunenes valgfrihet i bruk av tiltak.

Aanes kunne melde at forskningsinstituttene AFI og Fafo er tildelt oppdraget med å evaluere medleverforskriften, som er ment å regulere arbeidsvilkårene for ansatte i de private institusjonene.

Krevende langturnus

Ifølge FO er det nettopp medleverforskriften som gjør det mulig for private aktører å overleve økonomisk: Forskriften åpner for betydelig utvidet turnus, som igjen betyr behov for færre årsverk og lavere lønnsutgifter.

Problemet mandagens kursdeltakere trakk fram er gjennomtrekken som oppstår når ansatte ikke klarer å gå langturnus lenger. Brekkpunktet inntreffer gjerne når de ansatte selv stifter familie. Institusjonene mister erfarne ansatte, og beboerne mister sine omsorgspersoner.

Stabilitet betyr levelige arbeidskår

Jan Aarskog, FO-landstillitsvalgt for medlemmene i Bufetat, advarte:

– De ansatte i privat sektor får regulert sine arbeidsvilkår gjennom strammere og strammere anbudsrunder.

Når prisene må ned, er det ansattes lønn og arbeidstid som tynes, mener Aarskog, som minner om at medleverforskriften bare gjelder for arbeidsplasser uten tariffavtale. Alle andre steder skal unntak fra arbeidsmiljøloven framforhandles av partene, påpeker han.

– Det er hensyn til stabilitet for barna som er viktig, men du klarer ikke å få til det uten at det fungerer som en god arbeidsplass for de ansatte, forsikrer statssekretær Aanes.

– Det som er viktig er at vi som stat blir gode bestillere. Om noen skulle finne på å tjene penger på et godt tilbud, er ikke det noe problem for oss, men kvaliteten bør være god nok.

Tillitsvalgte skal tåle storm

Hågensens foredrag var lite annet enn et stort klapp på skulderen til de tillitsvalgte i institusjonene.

– Er det noen steder det må være vanskelig å være tillitsvalgt, så må det være der dere jobber. Med én gang en ansatt går ut og varsler at noe ikke fungerer sånn som det skal, så blir det bråk. Det er bråk dere må tåle, for ungdommenes skyld.

Med sin fortid som barnehjemsbarn under krigsårene, dro Hågensen opp lange utviklingslinjer for barnevernet og velferdsstaten slik den i Hågensens analyse ble drevet fram av arbeiderbevegelsen.

– Krev de ansattes rettigheter, men like mye barnas rettigheter, dere er som foreldre for dem, sa Hågensen, som for et par regjeringer siden takket nei til å sitte i en kommisjon som skulle granske barnehjemmene. Til det hadde han for positive minner.

02.12.2013
15:47
27.08.2015 20:01