Torsdag 6. oktober legger finansminister Siv Jensen fram forslag til statsbudsjett for 2017.

Torsdag 6. oktober legger finansminister Siv Jensen fram forslag til statsbudsjett for 2017.

Martin Guttormsen Slørdal

Guide til statsbudsjettet

Her er fem saker som FOs medlemmer bør følge spesielt med på når Statsbudsjettet for 2017 legges fram i morgen.
05.10.2016
14:45
05.10.2016 14:47

hans.henrik@lomedia.no

1. Nav-reform

Budsjettet for 2017 vil avsløre hvor store midler som overføres til oppfølging av Nav-meldingen som ble presentert i mai. FOs leder Mimmi Kvisvik forventer at de lokale Nav-kontorene får mer penger, men hun er ikke sikker på at det faktisk vil skje.

– Jeg forventer at vi i statsbudsjettet får se økte overføringer til lokale Nav-kontor, eller i det minste føringer som presiserer det innenfor den statlige delen av Nav, og kommunene må gis økte overføringer slik at de kan få rom til å satse mer på Nav i året som kommer, sier Kvisvik.

Les også: FO fornøyd med mindre toppstyring og mer faglig skjønn i Nav

Les også: Aktivitetsplikt gjelder alle under 30 fra nyttår

FO-leder Mimmi Kvisvik har klare forventninger til neste års statsbudsjett.

FO-leder Mimmi Kvisvik har klare forventninger til neste års statsbudsjett.

Tri Nguyen Dinh

2. Listhaugs innstramminger

Regjeringen og Stortinget har blitt enige om en rekke innstramminger på asyl- og flyktningområdet. Nå vil Norge få se hva dette betyr i praksis. For mange som jobber på asylmottak kan statsbudsjettet gi svar på hvor sikre jobbene deres er i det kommende året.

– Det er soleklart at dette betyr reduserte stillinger på mottak og omsorgssentre. Men jeg håper at innsparingene blir brukt til å styrke integreringsarbeidet i kommunene, og at man reduserer ventetiden for de som har søkt asyl. Vi bør også heve kvaliteten i mottaksfasen ved å stille krav om økt kompetanse; herunder sosial- og barnevernsfaglig kompetanse. Deretter bør det brukes penger på å gi enslige mindreårige asylsøkere et tilbud, og øke de økonomiske øvelsene til flyktningene. Det vil være en investering for framtida, sier Kvisvik.

Les også: – Enslige mindreårige kan få traumene forsterket

3. Rus og helse

Hva som skjer med rusbehandling i helsevesenet er høyst usikkert. Vil regjeringen satse, eller blir det en videreføring av nivået man er på i dag?

– Regjeringen har snakket om å styrke feltet, men så langt har vi sett lite av overføringer til spesialisthelsetjenesten og til kommunene. FO ønsker en langt større satsing ved bruk av øremerkede midler, og en stor satsing på medikamentfri behandling. Det mener vi området hadde trengt, sier Kvisvik.

4. Barnevern

Antallet saker som meldes til barnevernet er rekordhøyt. Samtidig har ressursene i barnevernet ikke økt i takt med pågangen.

– Barne- og likestillingsdepartementet sier hvert år at de har barnevernet som sitt satsingsområde, men vi ser lite av dette i budsjettene. Det som er alvorlig er at disse meldingene havner på bordet hos et allerede svært presset barnevern, og et barnevern som hele tiden klandres for ikke å strekke til. Barnevernets ansatte er gjort til samfunnets største syndebukker. Jeg vet at ansatte i barnevernet gjør det som står i sin makt for å gjøre en best mulig jobb, og at de daglig beskriver at de går hjem med dårlig samvittighet fordi de ikke strekker til. Jeg forventer et budsjett hvor det tas politisk medansvar for å sikre barnevernet andre rammebetingelser enn i dag. For meg betyr det å vitalisere en opptrappingsplan og definere en bemanningsnorm for hvor mange barn og familier den enkelte saksbehandler i barnevernet kan følge opp samtidig, sier Kvisvik.

Les også: Trampeklapp for forslag til ny barnevernslov

5. Kommuneøkonomien

Vil overføringene til kommunene vokse i takt med utfordringene, eller vil målet om kommunesammenslåing føre til tøffere tider i det ganske land?

– Mange FO-medlemmer arbeider i kommunal sektor, derfor er overføringene til kommunene kanskje det aller viktigste både for å sikre gode velferdstjenester og realisere samhandlingsreformen. Det er i kommunene folk lever sine liv og i de kommunale helse- og sosialtjenestene velferdsstatens bærekraft måles, så det blir spennende å se hvilken profil de velger.

05.10.2016
14:45
05.10.2016 14:47