Gry Juvelid får flere kolleger når tre FO-avdelinger blir til én.

Gry Juvelid får flere kolleger når tre FO-avdelinger blir til én.

Werner Juvik

Gry Juvelid: – Jeg er fornøyd med å rykke ned til andre nestleder

Når fylker slås sammen, må FO-avdelingene finne nye ledere. I FOs største avdeling Viken blir Gry Juvelid andre nestleder.
21.02.2020
09:38
21.02.2020 09:38

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg ønsket ikke å stille til valg som leder for FOs største avdeling, men hadde lyst å være med videre i et annet verv. Som andre nestleder skal jeg ha et spesielt ansvar for profesjon og oppfølging av klubber, og det er det som ligger hjertet mitt nærmest.

FO Østfold, Akershus og Buskerud samles i en fylkesavdeling. Føler du at du har fått nye kollegaer?

– Ja, jeg gjør det, selv om vi ikke samles på et felles kontor. Vi beholder kontorene våre i Drammen, Sarpsborg og Oslo, men får selvsagt mye med hverandre å gjøre. Leder Ingunn Strand Johansen er et politisk dyr, nestleder David Forsell er tallknuser og får ansvar for økonomi, og jeg liker fag, så vi kommer til å utfylle hverandre.

Går du mye ned i lønn?

– Jeg går litt ned i lønn, ca 20.000 kroner. Men i FO Viken er vi i alle fall heldige som har økonomi til å lønne to nestledere i tillegg til tre fylkessekretærer og en leder, som alle fylkesavdelingene skal ha.

Hva var din første betalte jobb?

– Jeg var 15 år og jobbet på Delikat fabrikker i Drammen, pakket esker og emballasje. Jeg husker ikke timelønna, men det var godt betalt.

Hvem fortjener høyere lønn?

– Helse- og sosialarbeidere innen offentlig sektor, de som er tett på brukerne.

Hva ville du brukt en ekstra friuke til?

– Til en helseuke, til å gå på ski, svømme, og spise sunt.

Hva har vært ditt viktigste jobbvalg?

– Regionalt senter for mennesker med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser, hvor jeg var vernepleier i ulike stillinger 19 år. Det var der jeg utviklet meg faglig og fikk yrkesidentiteten min.

Hva spiser du helst til lunsj?

– Havreknekkebrød med ost, og en appelsin.

Navn: Gry Elizabeth Juvelid.

Yrke: Vernepleier, permisjon fra virksomhet habilitering i Lier kommune.

Aktuell: Hun har vært leder for FO Buskerud og rykker ned til vervet som andre nestleder i FO Viken. Formelt skjer valget på årsmøtet i mars.

21.02.2020
09:38
21.02.2020 09:38

Navn: Gry Elizabeth Juvelid.

Yrke: Vernepleier, permisjon fra virksomhet habilitering i Lier kommune.

Aktuell: Hun har vært leder for FO Buskerud og rykker ned til vervet som andre nestleder i FO Viken. Formelt skjer valget på årsmøtet i mars.