Gettoer på overtid

Eriksson og Sanner berører knapt boligmangelen, ifølge leieavhengige.
27.03.2014
12:11
27.08.2015 20:01

Hvorfor setter ikke regjeringen en tidsfrist for å avslutte hjemløshet og boligmangel, undrer Velferdsalliansens styreleder, Johanna Engen.

Robert Eriksson (arbeids- og sosialminister, FrP) og Jan Tore Sanner (kommunalminister, H) presenterte 27. mars regjeringens boligsosiale strategi 2014-2020, "Bolig for velferd".

Mer samarbeid mellom ansvarlige etater og bruk av eksisterende ordninger, er konklusjonen fra de fem departementene som er satt inn i felles boligsosial innsats. Regjeringen synes framfor alt det er viktig å hindre at barnefamilier havner i dårlige boforhold.

Mer husarbeid for FO-erne

Intet nytt under solen, ifølge FO-leder Mimmi Kvisvik.

– Men det er bra at de løfter fram hvor viktig det er at folk i en vanskelig situasjon får én person å forholde seg til i det offentlige systemet, sa Kvisvik til Fontene etter pressekonferansen.

FO-lederen er fornøyd med at FO fikk stukket inn to poenger i regjeringens boligsosiale strategi. Nemlig tett individuell oppfølging av de mest utsatte og viktigheten av å bygge trygge, men samtidig mangfoldige bomiljø. Mer jobb for sosialarbeiderne, altså.

Barn, rus og psykiatri

Akkurat det med mangfoldige bomiljø var ikke noe Johanna Engen hoppet på umiddelbart. Hun har en direkte observasjonspost til virkeligheten hjemme i kommunalboligen på Kampen i Oslo.

– Nå må folk enten ha dobbeldiagnose rus og psykiatri eller ha fått innvilget asyl for å ha rett til kommunal bolig. De puttes inn i samme oppgang som småbarnsfamiliene. Det er ikke trygt, påpekte Engen.

Og hva har regjeringen tenkt å gjøre med det, fikk hun spurt før personen fra pressetjenesten fikk stoppet flere spørsmål fra organisasjonene, for dette var en pressekonferanse.

– Det finnes ikke ett enkelt svar på spørsmålet ditt, sa Sanner.

– Det må bygges flere utleieboliger. Så er det er mange flyktninger som står i kø for boliger i kommunene. Og folk må få hjelp til å mestre lidelsene sine.

Regjeringen vil forbedre startlånsordningen slik at folk kan kjøpe seg sitt eget isteden, konkluderte Sanner.

– Vyene mangler

– Fikk du egentlig svar på det du spurte om?

– Nei, sa Engen etter møtet var over.

– De sier ingenting om at innen 2020 er det null hjemløse. At alle får en kommunal leilighet. Vyene mangler. Det er veldig flott og stå her og holde tale om alt mulig, så går vi hjem og lurer fortsatt på hvem som står for den sosiale boligpolitikken. Regjeringen nevner ikke noe om å instruere eller øremerke noe som helst inn mot hverken kommuner eller Husbanken.

– Johanna Engen sier det ikke er trygt i kommunalboligene, bør vi skille mer og ikke plassere barnefamilier sammen med rusavhengige psykiatripasienter?

– Jeg mener man ikke skal bruke utrykket å plassere folk, sier Mimmi Kvisvik.

– Det som må gjøres er å planlegge boligene bedre slik at det ikke blir gettoer av dem. Bred sosialfaglig kompetanse må settes inn i disse bomiljøene. Det er ikke nok med bra fysisk bomiljø, det trengs å bygges gode naboskap, med sosiale møteplasser.

Det holder ikke da for politikerne å henvise til frivillig arbeid og organisasjoner, for i bunn må det settes inn kommunalt ansatte sosialarbeidere, forklarer Kvisvik.

Utviklingshemning gir kølapp

Ikke bare hjemløse trenger bolig, men også personer med utviklingshemning som har bodd på gutterommet i 30 år.

Robert Eriksson ville ikke love Fontene at regjeringen går ut med noen instruks til kommunene om å gjøre mer for å sikre folk anstendig boligstandard.

– Utviklingshemmede er en av de gruppene, i tillegg til aleneforsørgere med innvandrerbakgrunn, eks-rusmisbrukere og dem med psykiske problemer, som er i en sårbar situasjon. Inntrykket mitt er at det jobbes veldig bra i mange kommuner.

Robert Eriksson ville ikke fortelle om regjeringen instruerer Husbanken til å finansiere flere boliger i tråd med ansvarsreformen eller legge noe press på kommunene for å bygge mer, hverken av omsorgsboliger eller den vanlige sorten.

edv@lomedia.no

De sier ingenting om at innen 2020 er det null hjemløse. At alle får en kommunal leilighet. Vyene mangler.

Johanna Engen, Velferdsalliansen

Bolignød

6200 nordmenn- og kvinner er hjemløse

150 000 personer regnes som nødstilte på boligmarkedet

27.03.2014
12:11
27.08.2015 20:01

Bolignød

6200 nordmenn- og kvinner er hjemløse

150 000 personer regnes som nødstilte på boligmarkedet

Mest lest