FRITT VEST-SAHARA: Marthe Sofie Kjellin (foran) og Anel Sadzak (bak t.h) fra Fo-studentenes arbeidsutvalg sammen med Bandik Elstad demonstrerer foran den marokkanske ambassaden.

FRITT VEST-SAHARA: Marthe Sofie Kjellin (foran) og Anel Sadzak (bak t.h) fra Fo-studentenes arbeidsutvalg sammen med Bandik Elstad demonstrerer foran den marokkanske ambassaden.

Eira Lie Jor

FO-studentene: – Vest-Sahara er Afrikas siste koloni

I forbindelse med helgens lokallagskonferanse demonstrerte FO-studentene foran Marokkos ambassade, til støtte for er fritt Vest-Sahara.
26.09.2015
16:19
28.09.2015 10:27

eira@lomedia.no

Rundt 40 FO-studenter stod lørdag formiddag samlet foran den marokkanske ambassaden i Oslo, hvor de demonstrerte mot det de kaller Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara, et område rett sør for Marokko.

– Vest-Sahara er Afrikas siste koloni. Å markere motstand mot Marokkos okkupasjon handler om rettferdighet, sier Anel Sadzak om dagens demonstrasjon.

De siste årene har FO-studentene hatt et Vest-Sahara som sitt internasjonale solidaritetsprosjekt, og i høst er det 40 år siden Marokko okkuperte naboen i sør, som før det igjen var spansk koloni.

DEMONSTRASJON: Utenfor den marokkanske ambassaden i Oslo var lørdag rundt 40 FO-studenter samlet. Da må det også dokumenteres.

DEMONSTRASJON: Utenfor den marokkanske ambassaden i Oslo var lørdag rundt 40 FO-studenter samlet. Da må det også dokumenteres.

Eira Lie Jor

Naturlig engasjement

Demonstrasjonen var fylt med både alvor og god stemning, og mens en student sto foran og ropte "Fritt", rope de andre "Sahara" tilbake mens de klappet. Det ble også ropt slagord på arabisk og spansk, men markeringen gikk utover det fredelig for seg.

Sadzak mener også at det er naturlig for FO-ere å engasjere seg i nettopp dette spørsmålet, nettopp på grunn av yrkesvalget man har tatt eller utdanningen man går.

– Slagordet har tidligere vært "Uredde stemmer" og nå er det "Stå opp for trygghet". Det handler om å stå opp for rettighetene til de svakeste, sier Sadzak, som understreker at folket i Vest-Sahara er et folk nærmest uten rettigheter.

Konflikten mellom Marokko og saharawiene, folket i Vest-Sahara, har vart lenge, og deler av saharawiene bor i dag flyktningleirer i Algerie. Området er rikt på naturressurser som fosfat og fisk, og ønsket om kontroll på disse ressursene står sentralt i konflikten. FN behandler i dag området som Afrikas siste uløste kolonispørsmål.

Sadzak er også opptatt av Vest-Sahara i stor grad blir glemt internasjonalt, men at man ikke kan la være å engasjere seg hvis man først kjenner til situasjonen.

– Jeg tenker det er veldig naturlig å engasjere seg når man hører om konflikten, men mange vet ikke om den, sier Sadzak.

Roser engasjementet

Til stede på markeringen var også leder for Støttekomiteen for Vest-Sahara i Norge, Erik Hagen. Han roser Fo-studentenes engasjement.

– Hos FO-studentene bli vi møtt med stor interesse, både sentralt og lokalt, og det virker som at man har gjort en god forankringsjobb, sier Hagen.

Han er enig med Sadzak om at det er noe spesielt med Vest-Sahara-konflikten som opptar FO-ere.

– Vest-Sahara er en glemt konflikt, og en slags underdog i verden. Den typen problemstillinger appellerer nok til FOerne, og det gjenspeiles i engasjementet, sier Hagen.

Norges rolle

Flere norske organisasjoner og partier, inkludert LO og AUF, støtter saharawienes ønske om selvbestemmelse over landområdene, men Norge har så langt ikke anerkjent Vest-Sahara som en selvstendig stat. I et skriftlig svar til Anniken Huitfeldt (Ap) vinteren 2014 skriver utenriksminister Børge Brende:

– Siden Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, anser ikke Norge Vest-Sahara som en del av marokkansk territorium. Folkerettslig sett betegner FN Vest-Sahara som et «ikke-selvstyrt» område og Norge har valgt å slutte oss til FNs ordbruk som et uttrykk for støtte til FN-sporet.

Tidligere i år gjenga avisen The Guardian en hemmeligholdt rapport lekket fra FN-systemet, som ifølge avisen avdekker at Marokko har jobbet for at FN skal snu ryggen til påstander om menneskerettighetsbrudd i Vest-Sahara. En representant for marokkanske myndigheter avviste da påstandene om menneskerettighetsbrudd overfor avisa, og viste til at Marokko lenge har jobbet for å støtte opp om menneskerettighetene.

26.09.2015
16:19
28.09.2015 10:27