Eirik Dahl Viggen

Rus og psykiatri:

FO vil ha inn mer sosialfag

FO savner satsing på tverrfaglighet i rus og psykisk helse.
06.10.2016
14:30
06.10.2016 14:52

mia.paulsen@lomedia.no

– Vi mener likevel det er positivt at regjeringen fortsetter satsningen på psykologer i kommunene. Men FO mener i tillegg at andelen sosialfaglige stillinger i barne- og ungdomspsykiatrien, psykisk helsevern for voksne og rusomsorgen må økes, sier Mimmi Kvisvik.

Tilstrekkelig kompetanse og kvalitet i tjenestene er vesentlig for forsvarlige tjenester, og avgjørende for gode rehabiliteringsforløp, mener FO.

«Prioriterer helsefaglig personell»

Kvisvik ser en klar tendens til at helsefaglig personell prioriteres i både spesialisthelsetjenestene og kommunale helse- og omsorgstjenester og mener det er behov for mer sosialfaglig kompetanse på oppvekstarenaer og en revitalisering og styrking av sosialfaglig perspektiv og metoder i psykisk helse og rusomsorg.

I årets statsbudsjett følges opptrappingsplanen for rusfeltet opp med 345 millioner kroner. Regjeringen fortsetter også satsningen på å øke psykologkompetansen i kommunene med 20 millioner kroner.

– Dette er mindre enn for i år da det ble bevilget 541 millioner kroner. 300 millioner av midlene på rusfeltet er frie midler. Midlene må øremerkes til å øke tilbud og kapasitet, slik at det ikke blir brukt til administrasjon av for eksempel fritt behandlingsvalg og fristbrudd, sier Mimmi Kvisvik.

mia.paulsen@lomedia.no

06.10.2016
14:30
06.10.2016 14:52