– Det er ingen tvil om at barnevernet trenger flere ansatte, men det betyr ikke nødvendigvis større barnevernstjenester, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

– Det er ingen tvil om at barnevernet trenger flere ansatte, men det betyr ikke nødvendigvis større barnevernstjenester, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Leif Martin Kirknes

FO reagerer på Hellelands utsagn om bedre barnevern i store kommuner

– Å bruke problemene i Steigen barnevernstjeneste som et kronargument i kommunesammenslåing er en avsporing, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.
16.04.2018
13:16
16.04.2018 13:16

solfrid.rod@lomedia.no

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) mener barnevernet i små kommuner sliter med å gi et godt tilbud til barna. Hellelands uttalelser kommer i kjølvannet av NRKs sak om at små kommuner topper statistikken over barn som blir tatt fra foreldrene. Den lille kommunen Steigen i Nordland er ett eksempel på dette. Her bor det 438 barn, og barnevernet har tatt 19 av disse barna fra foreldrene, ifølge NRK.

Helleland: – Viktig med full fart i kommunereformen

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sier at en grunn til dette er at de mindre barnevernstjenestene har større utfordringer med å gi et godt tilbud til barna.

– Det er helt avgjørende at kommunereformen får fortsette med full kraft. På den måten får vi sterkere kommuner og en barnevernstjeneste som har bred kompetanse, som har god innsikt og som har erfaring med mange saker og som kan sette i verk mange ulike tiltak på et tidlig tidspunkt så man slipper å gå til det skrittet å flytte barn ut av familien sin, sier Helleland til NRK.

– Det er helt avgjørende at kommunereformen får fortsette med full kraft. På den måten får vi sterkere kommuner og en barnevernstjeneste som har bred kompetanse, sier statsråd Linda Hofstad Helleland.

– Det er helt avgjørende at kommunereformen får fortsette med full kraft. På den måten får vi sterkere kommuner og en barnevernstjeneste som har bred kompetanse, sier statsråd Linda Hofstad Helleland.

Sissel M. Rasmussen

FO: – Barnevernet må være nært

Leder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, reagerer på Hellelands utspill. Hun mener bildet er langt mer sammensatt.

– Å bruke problemene i Steigen barnevernstjeneste som et kronargument i kommunesammenslåing er en avsporing, sier Kvisvik i en pressemelding.

– Det er ingen tvil om at barnevernet trenger flere ansatte, men det betyr ikke nødvendigvis større barnevernstjenester. Barnevernet må også være nær, til stede i lokalsamfunnet og i tett samspill med andre tjenester, sier Kvisvik.

Kripos er bekymret for sikkerheten til 300 barn

Krever opptrappingsplan over flere år

FO mener regjeringen burde møte utfordringene i barnevernet med en real opptrappingsplan over flere år.

Forbundet foreslår å bruke 250 millioner kroner årlig for å ruste opp det kommunale barnevernet.

– Til tross for noe mer midler i 2018, er barnevernet fortsatt er underfinansiert. Flere barn som vil trenge hjelp, flere oppgaver, samt regjeringens ambisjoner for et barnevern på barns premisser, krever økt finansiering, sier Kvisvik.

– Trenger en maksgrense

FO har i lengre tid bedt regjeringen innføre en bemanningsnorm, en grense for hvor hvor mange barn en ansatt i barnevernet kan ha ansvar for.

– En kontaktperson i barnevernstjenesten bør ikke ha ansvar for mer enn mellom 9-15 barn. Våre medlemmer forteller om en hektisk arbeidshverdag der de må jobbe med altfor mange barn på samme tid. Vi kjenner til ansatte som har hatt ansvar for å følge opp 40-50 barn samtidig, sier Kvisvik.

– God nok bemanning er avgjørende for å sikre et faglig forsvarlig tilbud til barn som trenger hjelp. Og det haster, sier Kvisvik.

Horne: Nei til bemanningsnorm, tja til autorisasjon

– Autorisasjon vil heve kvaliteten

FO mener også at en autorisasjonsordning for sosionomer og barnevernspedagoger vil bidra til bedre kvalitet, økt tillit og profesjonalitet i tjenestene.

– I tillegg til nok ansatte, er det avgjørende at de som jobber i barnevernet har den nødvendige kompetansen slike stillinger krever, sier Kvisvik.

Lovendring: Barn får rett til barnevern

Innkjøp av private tjenester trekkes inn i lønnsoppgjøret i Oslo

16.04.2018
13:16
16.04.2018 13:16