I MÅL MED ET NØDSKRIK: Leder av FO Oslo anbefaler medlemmene å stemme ja til forhandlingsresultatet.

I MÅL MED ET NØDSKRIK: Leder av FO Oslo anbefaler medlemmene å stemme ja til forhandlingsresultatet.

Eirik Dahl Viggen

FO Oslo: Ikke mer å hente

Ansatte i Oslo kommune får lønnsøkning på 3,3 prosent. Det er det samme som i staten og de andre kommunene. Tore Kristiansen i FO Oslo mener resultatet skårer 8 poeng på en skala som går til 10.
27.05.2014
11:58
27.08.2015 20:01

vibeke.liane@lomedia.no

Etter å ha forhandlet 36 timer på overtid kom partene i Oslo-oppgjøret fram til det samme oppgjøret som i staten og resten av kommune-Norge. Også i Oslo kommune krevde arbeidstakerne 3,8 prosent i lønnsøkning. FOs forhandlingsleder Tore Kristiansen er likevel fornøyd med resultatet.

– Rammene fra de andre områdene lå der. Det var ikke mulig å få mer, sier Kristiansen.

1,9 prosent av rammen på 3,3 prosent skal brukes til generelle tillegg, og er noe alle får.

0,2 prosent er satt av til justeringsforhandlinger for forskjellige stillingskoder.

– Det kan brukes til å løfte stillinger som FOs medlemmer er i, sier Kristiansen.

Han understreker at 0,2 prosent ikke er lite penger, selv om han ikke har beløpet i kroner og øre.

0,6 prosent av potten er satt av til lokale forhandlinger. Kristiansen er fornøyd med at dette er lavere enn det generelle tillegget.

– Det gir en innretning på oppgjøret hvor de sentrale forhandlingene teller mest.

Det som gjør at Kristiansen mener oppgjøret skårer til åtte på skalaen er at de ansatte skal få en kompetanseheving i tråd med brukerne og tjenestenes behov.

– Dette har FO hatt som krav i mange år, endelig får vi gjennomslag.

Kristiansen sier dette vil komme FOs medlemmer til gode.

– Våre medlemmer er høyskoleutdannede. 64 prosent har videreutdanning. De er opptatt av etter- og videreutdanning, sier Kristiansen.

Også i Oslo kommune følger rammen for oppgjøret resultatet i frontfagene. Og de har fått inn en bestemmelse sier at de skal følge frontfagene i de lokale forhandlingene. Hvis partene i frontfagene ikke besinner seg i de lokale forhandlingene, skal de ansatte i Oslo kommune få tilsvarende lønnsøkning ved mellomoppgjøret neste år.

Tore Kristiansen anbefaler medlemmene å godkjenne forhandlingsresultatet.

27.05.2014
11:58
27.08.2015 20:01

Mye lest