Kathrine Haugland Martinsen i FOs ledelse skal tirsdag forsøke å overbevise Stortingets Kirke, - utdannings- og forskningskomite om at sosionomutdanningen må få mer penger.

Kathrine Haugland Martinsen i FOs ledelse skal tirsdag forsøke å overbevise Stortingets Kirke, - utdannings- og forskningskomite om at sosionomutdanningen må få mer penger.

FO

FO krever mer penger til sosionomutdanningen

Fellesorganisasjonen (FO) etterlyser mer penger til landets sosionomutdanninger, og ber regjeringa ta ansvar. Hvis ikke risikerer man en profesjonsutdanning som ikke henger med i svingene, sier FO-studentene.
25.10.2016
10:02
25.10.2016 10:03

ines.zander@lomedia.no

– Utdanning er et viktig virkemiddel for kvalitet i velferdstjenesten. For å utdanne gode sosialarbeidere kan ikke undervisninga kun basere seg på statisk klasseromsundervisning. Det er selvfølgelig den rimeligste formen for undervisning, men man blir ingen god og trygg sosionom av å sitte tre år i et auditorium, sier Kathrine Haugland Martinsen, leder for profesjonsrådet for sosionomer i FO.

– Henger ikke med

FO har de siste årene jobbet for å heve grunnfinansieringa av sosionomutdanningen. FO-studentene frykter en profesjonsutdanning som ikke henger med i svingene når det kommer til utfordringene i dagens samfunn.

– Dagens finansieringskategori står ikke i forhold til de krav og forventninger som stilles til både trening og profesjonell utvikling i løpet av studiet, sier Anel Sadzak, leder i FO-studentene.

Både Sadzak og Martinsen sier det i tillegg til forelesninger basert på forskning, er behov for undervisning og veiledning i små grupper med stor grad av lærertetthet. Nok praksis er også et viktig element for å skape trygghet i arbeidslivet senere, sier de.

Flere tusen kroner

Tirsdag møtes Stortingets Kirke, - utdannings- og forskningskomite for å behandle statsbudsjettet for 2017. FO er et av mange fagforbund og organisasjoner som deltar i høringen. Der skal Martinsen blant annet snakke om hvorfor FO mener det er viktig at sosionomutdanningens grunnfinansiering heves fra laveste kategori F, til kategori E.

– I praksis utgjør dette, hvis vi ser på budsjettforslaget for 2017, at satsene for en studieplass i kategori F er på 57 000 kroner, mens satsene for kategori E er på 69 000 kroner, sier Martinsen.

– I kategori E ligger alle de andre utdanningene som sosionomutdanningen kan sammenligne seg med. Vi er bekymra for at det ser ut til at regjeringen, og for så vidt også Storting, ikke ser sammenhengen mellom kompetansen i tjenestene og rammebetingelsene for utdanningen, fortsetter hun.

Jobber tett

FO og institusjonene som utdanner sosionomer har lenge jobba for å sikre mer midler til studentene og utdanningen. Martinsen sier at det at finansieringskategorien fortsatt ikke har blitt endra, betyr at sosionomutdanningen er underfinansiert.

– Dette er en svært viktig sak for sosionomene – det er også en viktig prinsippsak. Når politikerne heller ikke i dette statsbudsjettet viser vilje til å endre finansieringen, er det lett å tolke at de politiske myndighetene ikke er så opptatt av denne kjerneutdanningen som sosionomutdanningen er blant sosialarbeiderutdanninger i Norge, sier Martinsen.

25.10.2016
10:02
25.10.2016 10:03