FO-leder Mimmi Kvisvik vil at alle som er berørt av koronaepidemien i jobben sin skal få høyere ulempetillegg, også de som jobber deltid og tar ekstravakter.

FO-leder Mimmi Kvisvik vil at alle som er berørt av koronaepidemien i jobben sin skal få høyere ulempetillegg, også de som jobber deltid og tar ekstravakter.

Adrian Nielsen

FO krever koronatillegg for kommuneansatte

LO Kommune og FO vil at kommuneansatte skal få bedre betalt for å jobbe kveld og helg under koronakrisen.
15.04.2020
14:16
15.04.2020 14:32

simen@lomedia.no

Sammen har de stilt krav overfor kommunenes organisasjon KS om økte tillegg for kommuneansatte som er berørt av koronaepidemien.

FO og LO krever at alle ansatte som har fått en økt belastning med kvelds-, natt- og helgearbeid, får 50 kroner ekstra i lørdags- og søndagstillegg og 24 kroner ekstra i nattillegg. Det opplyser FO på sin hjemmeside.

– Dette gir en mer rettferdig ordning som inkluderer alle, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

1000 kroner per vakt

FO opplyser at kravene gjelder alle forbundets medlemmer som jobber i kommunesektoren.

I kravet som er sendt til KS, er det understreket at tilleggene også skal gjelde for ekstravakter. Ifølge FO er det viktig for forbundet at de mange deltidsansatte i sektoren også får ekstra kompensasjon for å jobbe på ubekvemme tidspunkter. FO mener tilleggene må komme i tillegg til det de ansatte har fra før.

For hver vakt man jobber etter tre lange vakter på rad, krever LO Kommune at ansatte skal få et engangsbeløp på 1000 kroner.

Nå kan kommuneansatte jobbe 69 timer i en enkelt uke

Høyere overtidsbetaling for sykehusansatte

LO Kommune har også stilt krav om økte ulempetillegg overfor områdene i Spekter der FO har avtale om overtid og forskjøvet arbeidstid. Spekter er tariffområdet til ansatte i helseforetakene.

Før påske fikk helsearbeiderne i sykehusene nyheten om at de skal få mer betalt for overtidsjobbing under koronakrisen.

Overtid som tidligere ga et tillegg på 50 prosent, gir nå 100 prosent. Der du tidligere ville fått 100 og 133 prosent tillegg, får du under koronakrisen 150 prosent.

Avtalen kom på plass 8. april, et par uker etter at partene ble enige om at ansatte skal kunne jobbe mer overtid enn normalt under koronakrisen.

– Dette gir et betydelig hopp i tillegg til den avtalen vi inngikk 20. mars. Dette er viktig for å mobilisere kreftene vi trenger på sykehusene. Jeg er glad for at vi kom i mål med dette før påske, slik at de som gir en ekstra innsats nå får ekstra betalt, sa Mimmi Kvisvik, leder av Fellesorganisasjonen (FO), til FOs hjemmeside.

15.04.2020
14:16
15.04.2020 14:32

Mest lest