TJENESTEKVALITET VIKTIGST: FOs Marit Selfors Isaksen og rådmann Frank Hauge er enige om at interkommunalt samarbeid kan være et godt alternativ til kommunesammenslåing.

TJENESTEKVALITET VIKTIGST: FOs Marit Selfors Isaksen og rådmann Frank Hauge er enige om at interkommunalt samarbeid kan være et godt alternativ til kommunesammenslåing.

Solfrid Rød

Kommunesammenslåing:

FO: – Trenger ikke være dumt å slå seg sammen

Hvis kommunene skal klare å tiltrekke seg fagfolk i framtida, må de tilby store fagmiljøer, mener Frank Hauge, rådmann i Åsnes. Innbyggerne er mest fornøyde med tjenestene i små kommuner, påminner FOs Marit Selfors Isaksen.
25.10.2016
14:10
25.10.2016 14:10

solfrid.rod@lomedia.no

Hvordan vil kommunereform og kommunesammenslåing påvirke FOs fagfelt og profesjoner? Det var spørsmålet da FO Hedmark mandag inviterte til paneldebatt i forbindelse med sitt representantskapsmøte på Elverum.

– Hvis robust er svaret, hva er spørsmålet?

Åsnes kommune kom så vidt i gang med sammenslåingsforhandlinger med Våler kommune før sistnevnte trakk seg. Rådmann Frank Hauge mener en eventuell sammenslåing ville hatt liten betydning for barnevern, Nav og tjenester til utviklingshemmede. På disse områdene må kommunene samarbeide uansett, enten i form av interkommunalt samarbeid eller i form av færre og større kommuner.

– Hva som er riktig modell må diskuteres i hvert enkelt tilfelle, mener Hauge. Han er skeptisk til ideen om at færre og større kommuner i seg selv gir bedre tjenester og at sammenslåing dermed er løsningen.

Sammenslåing bør skje fordi kommunene mener at de på den måten kan levere bedre tjenester, ikke fordi regjeringen belønner store enheter og straffer de små økonomisk, påpeker Hauge.

– Robust er alltid svaret. Men det er vanskelig å få øye på hva som var spørsmålet, sa han med henvisning til regjeringens ambisjon om robuste kommuner.

Tøffere konkurranse om fagfolkene

Hauge viser til en Fafo-rapport der dagens høgskolestudenter ble spurt om hva de ville vektlegge når de skal ut og søke jobb. Et stort fagmiljø kom på klar førsteplass, etterfulgt av selvstendighet i jobben og mulighet for egenutvikling.

– Konkurransen om fagfolkene kommer til å bli tøffere. I framtida blir det flere som trenger tjenester og færre som kan yte dem, fastslår Hauge.

Mens dagens studenter helst vil jobbe i store fagmiljøer, minnet Marit Selfors Isaksen fra FO-ledelsen om at innbyggerne i små kommuner er mest tilfredse med kommunale tjenester. For eksempel svarer 63 prosent av de spurte i kommuner med mindre enn 5.000 innbyggere at de er fornøyde med sosialtjenesten, mot 57 prosent i kommuner med mer enn 110.000 innbyggere.

Tilsvarende tall for barnevernet er 57 og 49 prosent.

Kommunesammenslåing var et av temaene da FO Hedmark mandag samlet representantskapet på Skogmuseet på Elverum.

Kommunesammenslåing var et av temaene da FO Hedmark mandag samlet representantskapet på Skogmuseet på Elverum.

Solfrid Rød

FO: Må være frivillig

Isaksen er enig i at små fagmiljøer er sårbare. Store og spesialiserte fagmiljøer har mange fordeler, men kan også ha ulemper, advarte hun. Og brukte et eksempel fra sitt eget hjemfylke.

– Møre og Romsdal samlet kompetansen på rus og rettighetsvurderingen av rusbehandling i Ålesund. Vel og bra, men vi som jobbet på Nav Surnadal så uheldige konsekvenser av dette. Vi snakker to ferjer og fem-seks timers reisevei hver vei. Det er mye for veldig sårbare personer, sa Selfors Isaksen.

Hun understreket at FOs skepsis til kommunesammenslåing først og fremst handler om graden av frivillighet.

– Ofte vil det være slik at det slett ikke er dumt å slå seg sammen. Men det må være frivillig. Hvis kongstanken er, slik regjeringen gir inntrykk av, at det største alltid er det beste, da er vi skeptiske, forklarte Isaksen.

Alle kommuner må være opptatt av å skape gode fagmiljøer og ikke minst faglig ledelse, uansett størrelse. Et sterkt fagmiljø er like viktig i en kommune på 5.000 som en kommune på 50.000.

Isaksen mener, i likhet med rådmann Frank Hauge, at interkommunalt samarbeid ofte vil være et godt alternativ til sammenslåing.

Tvinges gjennom

Ole Gustav Narud, ordfører i Åmot kommune og leder i Lokalsamfunnsforeningen, etterlyser en debatt om hvilke tjenester som må være der folk bor.

Han er grunnleggende kritisk til måten regjeringen gjennomfører kommunereformen på. Retorikken om stordriftsfordeler gir tilhengerne av større kommuner et slags moralsk overtak, mener han. Det går jo ikke an å være motstander av fordeler.

Regjeringen tvinger fram sammenslåing gjennom økonomiske incentiver og gjennom å overføre så mange oppgaver til kommunene at bare store kommuner kan håndtere den totale mengden, mener Narud.

25.10.2016
14:10
25.10.2016 14:10