FOR LANGSOMT: Myndighetene må få fart i sikringen av helse- og sosialarbeidere, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

FOR LANGSOMT: Myndighetene må få fart i sikringen av helse- og sosialarbeidere, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Eirik Dahl Viggen

FO: – Sikkerheten er for dårlig

Sikringen av ansatte i helse- og sosialtjenestene må bli langt bedre, mener FO-leder Mimmi Kvisvik. Nå må myndighetene få fart på dette arbeidet, oppfordrer hun.
29.10.2014
12:48
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

Drapet på sosionomen ved behandlingstilbudet Små Enheter i Asker skaper usikkerhet hos helse- og sosialarbeidere over hele landet. FO-leder Mimmi Kvisvik føler med de som nå har mistet en kollega.

Institusjonen hadde en normalbemanning på 11 personer for fire unge med problemer knyttet til traumer, tvangslidelser, psykoser, utviklingsforstyrrelser og overgrep. Bemanningen var oppjustert til 17 medarbeidere på grunn av sikkerhetssituasjonen rundt klienten som nå er siktet for drap.

– Både politiet og arbeidstilsynet vil nå undersøke om det var forsvarlig, sier Kvisvik.

– Ut ifra profilen på institusjonen er det ikke usannsynlig at tilbudet både er en helsetjeneste og en barneverntjeneste, og da skal forsvarligheten vurderes i forhold til begge lovene. Jeg registrerer at fylkeslegen har sagt at han vurderer å gå nærmere inn i saken, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Ikke bare private

Ifølge Fontenes opplysninger var den drepte alene med ungdommen da drapet skjedde, mens nattevakten sov. Mimmi Kvisvik påpeker at det også vil være en oppgave for politi og arbeidstilsynet å vurdere om dette var forsvarlig.

– Drapet skjedde i et behandlingstilbud drevet av private. Har dette relevans for sikkerheten?

– Vi har ikke dokumentasjon på at sikkerheten er dårligere i private institusjoner enn i offentlige. Vold og trusler skjer også i offentlige tjenester. Men når målet blir å tjene penger, kan det gå på bekostning av lønns- og arbeidsforholdene. Vi antar at det er sammenheng mellom omfanget, kontinuiteten og kompetansen i bemanningen og vold og trusler. Ett av tiltakene vi anbefaler etter Nav-rapporten er å se på dette forholdet.

Nav-rapporten om sikkerhet som Kvisvik henviser til ble laget etter at en ansatt ved Nav Grorud i fjor ble drept på jobb. De foreslo en rekke tiltak for å øke sikkerheten.

Ikke uvanlig med kniv

– Er det vanlig å ha kniv tilgjengelig i et slik behandlingstilbud?

– Det er ikke uvanlig. Om man har undervurdert sikkerhetsrisikoen her, er vanskelig å spekulere i. Dette må politiet, arbeidstilsynet og eventuelt fylkeslegen uttale seg om.

Det er nært sammenheng mellom vold og trusler og sykefravær, viser en undersøkelse av Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

– Dette bidrar til å skape diskontinuitet i arbeidsmiljøet som igjen øker risikoen, sier Kvisvik.

FO med tydelige krav

Mimmi Kvisvik forutsetter at Nav-rapporten skal ha overføringsverdi til andre tjenester.

– FO har vært veldig tydelige på våre sikkerhetskrav. Gjennomføringstempoet på tiltakene er altfor lavt. Vi vet hva som må gjøres, og da må det gjennomføres. Det gjelder både forebygging og hva som skal gjøres når skaden er skjedd, sier hun.

Mimmi Kvisvik tror ikke risikovurderingene når det gjelder barn og barnevern er dårligere enn i andre tjenester.

– Det er generelt for dårlig.

– Dette er arbeidsoppgaver som våre medlemmer og våre faggrupper utfører på vegne av samfunnet, og samfunnet må ta ansvar for å sikre dem på best mulig måte.

Ikke nytt

60 prosent av de som jobber i barneverninstitusjoner, kommunalt barnevern og boliger for utviklingshemmede har opplevd vold eller trusler om vold siste år, viser en FAFO-undersøkelse fra 2009. 3-4 prosent av andre arbeidstakere har opplevd det samme.

– År etter år får vi dokumentert at forekomst av vold og trusler innenfor tjenestene hvor våre medlemmer jobber er altfor høy, sier Mimmi Kvisvik.

Omtrent samtidig med Grorud-drapet ble to barnevernsansatte i Gudbrandsdalen utsatt for grov vold da de overtok omsorgen for et barn. (lenke) Dette er to blant mange eksempler.

Bekrefter utrygg arbeidssituasjon

– Tragedien i Asker er nok en bekreftelse på den utrygge arbeidssituasjonen som våre medlemmer befinner seg i og kommer som en av en rekke hendelser, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Mimmi Kvisvik understreker at fagforeningsmedlemskapet til den avdøde sosionomen ennå ikke er bekreftet. FO Akershus har vært i kontakt med samtlige av sine medlemmer ved Behandlingssenteret Små Enheter i Asker etter drapet.

29.10.2014
12:48
27.08.2015 20:01