Kathrine Haugland Martinsen, medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for sosionomer, er skuffet over Nav-kuttene.

Kathrine Haugland Martinsen, medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for sosionomer, er skuffet over Nav-kuttene.

Hanna Skotheim

FO: – Nav-kuttene vil føre til dårligere oppfølging

Regjeringen tar 58 millioner fra Nav gjennom flate kutt neste år.
07.10.2019
14:08
08.10.2019 09:29

hanna.skotheim@lomedia.no

Regjeringen ønsker å effektivisere offentlig forvaltning og har derfor innført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen). Over flere år har regjeringen redusert Navs driftsbudsjett gjennom flate kutt nettopp for å effektivisere offentlig sektor. I 2020 blir kuttet på 58 millioner kroner, viser statsbudsjettet som ble lagt fram mandag.

Kathrine Haugland Martinsen, medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for sosionomer, mener kutt i driftsbudsjett vil føre til dårligere oppfølging.

– Avbyråkratisering og effektivitet kan høres flott ut, men i realiteten er det en forskjønning av en alvorlig utvikling som man har sett over tid. Regjeringen forsøker å skape et bilde av at Nav vil komme til å bli mer kreativ og målrettet dersom de ansatte har mindre ressurser. Dette er dårlig forvaltning. Når over halvparten av kuttet skal tas i arbeids- og tjenestelinja i Nav, altså den statlige delen av Nav-kontorene og fylkeskontor, sier det seg selv at det vil komme til å merkes på oppfølgingen, sier Martinsen.

Frykter dårligere oppfølging

Hun mener regjeringen på ingen måte har synliggjort hvordan oppfølgingen konkret skal bli bedre under de vilkårene som er presentert i statsbudsjettet.

– FO har vanskelig for å se at det skal være mulig. Det er lite som tyder på at det vil bli færre som trenger bistand fra Nav framover, heller motsatt. Derfor må vi styrke Nav og ikke kutte, sier Martinsen og legger til:

– Selv om driftsbudsjettet kan bli lavere fordi en del brukere kan følges opp godt ved hjelp av digitale løsninger, har argumentene fra regjeringen vært at denne frigjøringen av tid og ressurser skulle vris til tettere oppfølging av de som trenger det mest. Vi har vanskelig for å se at dette skjer og om det faktisk fører til at ansatte ved de lokale Nav kontorene får bedre tid til å følge opp.

Rammer ansattes arbeidsvilkår

I et intervju med Fri Fagbevegelse sier SVs arbeids- og sosialpolitiske talsperson på Stortinget, Solfrid Lerbrekk, at det blir helt bakvendt å snakke om å styrke oppfølgingen i Nav når de velger å kutte bevilgningen.

– Samtidig som regjeringen kutter i Navs driftsbudsjetter kutter de også i stønad til unge syke. Dette er penger som tas fra unge folks inntekt til ting som transport, bolig, mat og medisiner, sier hun.

Solfrid Lerbrekk, SVs arbeids- og sosialpolitiske talsperson på Stortinget.

Solfrid Lerbrekk, SVs arbeids- og sosialpolitiske talsperson på Stortinget.

Sissel M. Rasmussen

Martinsen i FO mener Lerbrekks analyse er «spot on».

– FO ser hvordan kuttene først og fremst rammer de som trenger bistand fra Nav, men også de ansattes arbeidsvilkår blir rammet.

I statsbudsjettet kommer det også fram at regjeringen foreslår å avvikle ung ufør-tillegget i AAP (arbeidsavklaringspenger) til alle nye mottakere. Tragisk, mener Martinsen.

– Dette er unge mennesker som på grunn av alvorlig sykdom ikke har samme mulighet som andre ungdommer til å ta utdannelse eller stå i jobb. Dette er ikke et valg. Men når vi ser at regjeringen velger å argumentere for dette kuttet ved å sammenligne stønaden med den inntekten studenter eller lærlinger har, er det akkurat det man kan få inntrykk av at det er.

07.10.2019
14:08
08.10.2019 09:29