FO-leder Mimmi Kvisvik er imponert over at Fellesforbundet klarte å få Norsk industri med på å utrede pensjon, etter at arbeidsgiverne først hadde avvist å snakke om pensjon i lønnsoppgjørert.

FO-leder Mimmi Kvisvik er imponert over at Fellesforbundet klarte å få Norsk industri med på å utrede pensjon, etter at arbeidsgiverne først hadde avvist å snakke om pensjon i lønnsoppgjørert.

Eirik Dahl Viggen

FO: - Et veldig godt utgangspunkt

En ramme på 3,3 prosent lover godt for oppgjøret i offentlig sektor, som starter torsdag, mener FO-leder Mimmi Kvisvik. Hun forventer å se 4-tallet i stats- og kommuneoppgjøret.
03.04.2014
07:57
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

- Vi må minimum ha et oppgjør som kompenserer for merlønnsutviklingen privat sektor hadde i fjor. Da endte staten og kommunene på henholdsvis 3,5 og 3,7 prosent, men industrifunksjonærene fikk 4,3, sier Kvisvik.

Lav- og likelønn

Oppgjøret i industrien resulterte i et generelt tillegg på 0,75 til alle og 1,25 ekstra for ansatte i tekstilproduksjonen. En veldig god lav- og likelønnsprofil, fastslår Kvisvik.

Dersom samme resultat skal oppnås i offentlig sektor, må profilen imidlertid vris noe, mener FO-lederen. Her faller nemlig ikke lav- og likelønnsproblemene sammen på samme måte som i privat sektor. Aller størst er lønnsgapet mellom kvinner og menn for gruppene med inntil fire års høgskole- og universitetsutdanning.

Honnør til frontfaget

Kvisvik er imponert over at Fellesforbundet klarte å få Norsk industri med på å utrede pensjon, etter at de først hadde avvist at pensjon i det hele tatt var tema for oppgjøret.

- Det er veldig bra at de nå skal utrede tjenestepensjonsordninger som ivaretar medbestemmelse og sikrer pensjon ved jobb-bytte. Dette bærer bud om mer robuste pensjonsordninger i det private, sier Kvisvik.

Hun er også full av lovord om at partene forpliktet seg og regjeringen til fag- og norskopplæring av arbeidsinnvandrere. Dette er et ledd i kampen mot sosial dumping.

- Her viser de bevissthet om solidaritet og arbeidskraftbehov. Dette varmer mitt sosialpolitiske hjerte, avslutter Kvisvik.

Frontfaget:

Dette er hovedresultatene fra frontfagoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri:

Et generelt tillegg til alle på kr 0,75

Ekstra tillegg for Teko på kr 1,25

Tariffesting av 2-4 rotasjon offshore

Økning av offshoretillegget med kr 3,- i år + kr 2,- neste år

Videreføring av rammeavtalen for innarbeidingsordninger

Økning av satsene i overenskomsten!

Bestemmelse som styrker ufaglærtes mulighet til å ta fagbrev

Bestemmelse som legger til rette for styrket opplæring i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur for arbeidsinnvandrere

Sterke forpliktelser fra regjeringen om fagopplæring og om norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Matpengesatsen er økt til kr 78,50

Les mer om frontfagoppgjøret:

3,3 prosent opp i lønn

LO: Gratulerer med godt resultat

NHO: Tilfreds med at pensjonen ikke ble tariffestet

HK: Pensjonsslaget vil stå i 2016

Transport: Hadde ønsket oss mer

Unio: Godt grunnlag for offentlig sektor

03.04.2014
07:57
27.08.2015 20:01

Frontfaget:

Dette er hovedresultatene fra frontfagoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri:

Et generelt tillegg til alle på kr 0,75

Ekstra tillegg for Teko på kr 1,25

Tariffesting av 2-4 rotasjon offshore

Økning av offshoretillegget med kr 3,- i år + kr 2,- neste år

Videreføring av rammeavtalen for innarbeidingsordninger

Økning av satsene i overenskomsten!

Bestemmelse som styrker ufaglærtes mulighet til å ta fagbrev

Bestemmelse som legger til rette for styrket opplæring i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur for arbeidsinnvandrere

Sterke forpliktelser fra regjeringen om fagopplæring og om norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Matpengesatsen er økt til kr 78,50

Les mer om frontfagoppgjøret:

3,3 prosent opp i lønn

LO: Gratulerer med godt resultat

NHO: Tilfreds med at pensjonen ikke ble tariffestet

HK: Pensjonsslaget vil stå i 2016

Transport: Hadde ønsket oss mer

Unio: Godt grunnlag for offentlig sektor