Eirik Faret Sakariassen hospiterte i barnevernet, og ble både imponert og overrasket.

Eirik Faret Sakariassen hospiterte i barnevernet, og ble både imponert og overrasket.

Tomas Alf Larsen

Fire nye stillinger i Stavanger barnevern i 2020

#heierna-kampanjen og en hospiteringsuke i barnevernet gjorde det klart for SV-politiker Eirik Faret Sakariassen at barnevernstjenesten trenger flere ansatte. Han er fornøyd med politisk flertall for ti nye stillinger på fire år.
16.12.2019
15:19
16.12.2019 15:19

solfrid.rod@lomedia.no

Kommunestyret i Stavanger øremerker penger til fire nye stillinger i barnevernet i 2020. Vedtaket fastslår at pengene skal gå til kontaktperson/saksbehandler-stillinger.

Eirik Faret Sakariassen er SV-politiker og leder for utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, #heierna-kampanjens hjemby. To uker hver sommer hospiterer han i ulike kommunale tjenester. En uke i byens barnevernstjeneste gjorde sterkt inntrykk.

– Jeg er veldig imponert over dem som jobber i barnevernet, men også overrasket over hvor tøft det er, hvor alvorlige sakene er og hvor mange barn og unge som har det vanskelig, sier Sakariassen til Fontene.

Ti nye på fire år

Over en fireårsperiode skal barnevernstjenesten i Stavanger få ti nye stillinger. Bak står det politiske flertallet i Stavanger, bestående av Sosialistisk venstreparti, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne, Senterpartiet, Rødt og Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

– Hvilken betydning har #heierna-kampanjen hatt for dagens vedtak?

– Flere av partiene i det nye flertallet i Stavanger har ønsket å styrke barnevernet. Det mener jeg er en direkte konsekvens av kampanjen. Den har vært veldig tydelig, både nasjonalt og lokalt. Det er åpenbart at det trengs flere ansatte for å hjelpe de familiene som trenger det, og for å få ned sykefraværet og turnoveren.

– Hva betyr det at kampanjens initiativtaker Ine Haver også er politiker og sitter i kommunestyret?

– Det har betydning. Ine Haver er en tydelig stemme. I debatten om budsjettet holdt hun et veldig godt innlegg. Det er viktig med den type folkevalgte, som vet hvor skoen trykker.

Mer til forebygging

Sakariassen er stolt over opptrappingsplanen for barnevernstjenesten. Han understreker at budsjettet også prioriterer andre tjenester for barn og unge.

– Barnevernet kommer inn når mye allerede har gått galt. Nå styrker vi også barnehage, skole, fritid og annen forebygging. Og så skal vi ha et sterkt barnevern, det mener jeg er avgjørende for alle barns trygghet, sier han.

– Vi kommer til å merke det

Ine Haver er kontaktperson og fagkonsulent ved Stavanger barnevernstjeneste, Ap-politiker og initiativtaker til #heierna-kampanjen.

– I utgangspunktet er jeg opptatt av å skille rollen som aksjonist og rollen som politiker. Men dette er en sak der jeg kan være engasjert både som fagperson og politiker. Og når #heierna når fram, skyldes det ikke meg personlig, det skyldes grasrotengasjementet blant barnevernsansatte i hele landet.

– Som fagperson; hva betyr fire nye stillinger neste år?

– Jeg skulle gjerne hatt enda flere, men fire stillinger betyr mye. Hvis du tenker at hver ansatt har opp mot 20 saker, tilsvarer det 80 saker. Vi kommer til å merke det, sier Haver.

16.12.2019
15:19
16.12.2019 15:19