SONINGSMASKIN: Hedmark fengsel, Ilseng, har over 900 innsettelser i løpet av et år. Regjeringen har det siste året utvidet soningskapasiteten ytterligere i nederlandske Norgerhaven.

SONINGSMASKIN: Hedmark fengsel, Ilseng, har over 900 innsettelser i løpet av et år. Regjeringen har det siste året utvidet soningskapasiteten ytterligere i nederlandske Norgerhaven.

Sissel M. Rasmussen

Fengslenes tellekorps truer rehabiliteringa

Friomsorgen får mer å gjøre, men mindre penger. Det er det motsatte av god samfunnsøkonomi, mener Kim Helene Olsen ved Oslo friomsorgskontor.
10.03.2016
16:23
11.03.2016 11:33

edv@lomedia.no

– Hver dag vi klarer å holde en løslatt unna kriminalitet, sparer vi samfunnet for store økonomiske og sosiale omkostninger, sier Olsen til fontene.no

Les også: LO-sekretær slår alarm om kutt i kriminalomsorgen

Olsen er redd regjeringens effektiviseringsløp truer muligheten til å rehabilitere den enkelte som er på vei til å løslates.

Den fungerende avdelingslederen ved friomsorgskontoret og påtroppende fylkessekretæren i FO Oslo deltar på årets kriminalpolitiske konferanse på Sundvollen Hotel, i regi av FO, LO og Norsk fengsels- og friomsorgsforbund.

KREVER ARMSLAG: Kim Helene Olsen i friomsorgen Oslo skulle gjerne sett mer politisk forståelse for jobben de gjør.

KREVER ARMSLAG: Kim Helene Olsen i friomsorgen Oslo skulle gjerne sett mer politisk forståelse for jobben de gjør.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for rehabiliteringsbiten

Justisdepartementet under Fremskrittspartiets ledelse sendte statssekretær Ove Vanebo for å presentere satsingen på kriminalomsorgen. Mer kriminalomsorg for hver krone, er mantraet, gjennom kutt i administrasjon og økning i soningsplasser. Men også mer satsing på rusforebygging bak murene og tilbakeføringsarbeid sammen med kommunenes boligkontor, Nav og voksenopplæring.

Det er vel og bra, understreker Kim Helene Olsen, men friomsorgen risikerer å havne på sidelinja nå de ikke får midler til kjerneoppgaven: tett oppfølging av enkeltfanger.

– Hvor reelt er det når regjeringen snakker om bedre tilbakeføring når friomsorgen får nedtrekk på budsjettet hvert år? Når vi med færre folk forventes å gjøre mer, spør hun.

– Fengslene underkjenner sosialarbeiderne

Olsen vil at fengslene skal bli mye flinkere til å kontakte friomsorgen i god tid før løslatelser. Hvis ikke rekker ikke hun og kollegene hennes å kartlegge personens behov og lage tiltak til å styrke personen til å mestre et liv uten kriminalitet.

– Den sømløse straffegjennomføringen regjeringen snakker om blir mer teori enn praksis.

Gjengangerne, som mange steder utgjør et flertall av de innsatte, er det store faglige dilemmaet. Disse klientene utfordrer samfunnet på alle arenaer, mener Olsen, og der trengs nettopp sosialarbeiderne.

– Vi har det samfunnskritiske blikket, vi ser hvordan systemene kan hjelpe til å gi flere en plass i samfunnet og forhindre utenforskap. Det er sosialarbeidernes oppgave å spille på klientenes ressurser og bidra til integrering.

Kritisk fase

Sannhetens øyeblikk skjer ikke på innsiden, men når innsatte løslates og står i skjæringspunktet mellom gode og onde krefter, mellom de riktige valgene og rus og kriminalitet.

– Det unike med friomsorgen er at vi driver rehabilitering ikke innenfor en kunstig setting i lukket institusjon, men med hele samfunnet som treningsarena. Det er jo dit de skal tilbake.

– Hva skjer med den sosialfaglige kompetansen inne i fengslene?

Mange fengsler underkjenner sosialarbeiderne. De har erstattet sosialkonsulenten med en fengselsbetjent. De mister det sosialfaglige blikket på endringsarbeid, og også det kritiske blikket som kan bidra til å utvikle systemet i mer rehabiliterende retning.

TANKEVEKKER: - Spesielt å diskutere ekstremisering i norske fengsler bare få kilometer fra utøya, mener regiontillitsvalgt for FO i friomsorgen Hedmark, Vidar Vold. Statssekretær Ove Vanebo (Frp)(bak) mener regjeringen er på god vei til mer effektiv straffegjennomføring og tilbakeføring.

TANKEVEKKER: - Spesielt å diskutere ekstremisering i norske fengsler bare få kilometer fra utøya, mener regiontillitsvalgt for FO i friomsorgen Hedmark, Vidar Vold. Statssekretær Ove Vanebo (Frp)(bak) mener regjeringen er på god vei til mer effektiv straffegjennomføring og tilbakeføring.

Eirik Dahl Viggen

Fem år siden Utøya

Ekstremisme og radikalisering på innsiden av murene er temaet for årets konferanse.

– Vi har ikke sett mye til det i friomsorgen ennå, men vi må være obs på en del unge som får samfunnsstraff, sier Vidar Vold, regionstillitsvalgt for FO i Hedmark friomsorgskontor.

Han har i en årrekke vært en av motorene bak den kriminalpolitiske konferansen, som har vært holdt årlig siden 1993.

– Det er spesielt å ha voldelig ekstremisme som tema her på Sundvollen. Det er bare fem år siden det smalt, ikke langt herfra. Det gir dette en ekstra følelsesmessig dimensjon.

Kjente eksperter på ekstremisme, som professor Lars Gule, journalist Øyvind Strømmen, filosof Einar Øverenget og Politiets sikkerhetstjeneste holdt innlegg. Målet med konferansen er å skape en felles møteplass, diskusjon og forståelse blant sosialarbeidere og fengselsbetjenter, de som arbeider «på gulvet» tettest på de domfelte.

10.03.2016
16:23
11.03.2016 11:33