FARLIG FOR DE SMÅ: Det er skummelt hvis staten frasier seg ansvar for de aller mest sårbare barna, advarer Carjet Demir og Renathe Remes Øen.

FARLIG FOR DE SMÅ: Det er skummelt hvis staten frasier seg ansvar for de aller mest sårbare barna, advarer Carjet Demir og Renathe Remes Øen.

Solfrid Rød

Faser ut statens barnevern

Bergen kan bli prøvekanin for regjeringens plan om å gi kommunene totalansvar for barnevern. Bergen klarer seg, men det er bekymringsfullt hvis staten skal slippe ansvar for de aller mest utsatte barna, advarer FO-tillitsvalgte.
04.09.2014
15:50
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne har tidligere sagt at hun ønsker å gi kommunene større ansvar for barnevernet. I dag sier hun i en pressemelding at regjeringen er klar til å sette i gang strukturendringene som er skissert i regjeringserklæringen. Ansvaret skal overføres fra stat til kommune gradvis og i takt med kommunereformen.

Bergen kommune har meldt sin interesse for å være pilot.

- Bergen har en flott barneverntjeneste, som vil takle totalansvar fint. Men de fleste kommuner vil ikke det, mener leder i FO Bergen, Carjet Demir.

Over halvparten av kommunene har mindre enn 5 000 innbyggere, og vil ikke kunne ha det fulle og hele ansvar for barnevernet, påpeker hun.

Hvis regjeringen vil teste ut nye måter å organisere tjenestene på, bør den også ta med de små kommunene, mener Demir.

Konfliktfylt

- I Bergen har det vært mye konflikt mellom det kommunale og det statlige barnevernet. Kommunalt ansatte har følt seg overprøvd. Det er en viktig grunn til at vi har er positive til at Bergen kan prøve ut totalansvar, forklarer Renathe Remes Øen, nestleder i FO Bergen.

Hun advarer likevel mot å tro at slike konflikter kan løses ved å sjalte ut det statlige nivået. Regjeringen må heller rydde opp i oppgave- og ansvarsfordelingen mellom stat og kommune, oppfordrer Øen.

- Naivt

- En viktig jobb for det statlige barnevernet er å rekruttere og følge opp fosterfamilier. Det er naivt å tro at alle kommuner vil kunne ta seg av den jobben selv, mener Øen.

Regjeringen legger vekt på at kommunene skal ha frihet til å velge hvor de vil kjøpe tjenester. Hvis regjeringen fjerner den kvalitetssikringsfunksjonen som ligger hos det statlige barnevernet, er det fare for at kommunene kjøper tiltak som ikke holder faglig mål, advarer Demir og Øen.

- Må følges opp i statsbudsjettet

Ellen Galaasen, medlem av FOs arbeidsutvalg, er positiv til Hornes signaler, forutsatt at kommunene får mer ressurser.

Grunntanken er at det er kommunene som kjenner barnet og familien best, og som best kan velge riktig tiltak for hvert enkelt barn. Ansvarsoverføring skal få slutt på konfliktene mellom kommunene og det statlige barnevernet. Det har vært altfor mye byråkrati, og mange familier har ventet altfor lenge på hjelp, sier Horne til Bergens Tidende.

- Dette fremstår som godt ment, og jeg er enig i intensjonene. Og hvis dette betyr at regjeringen nå vil gi kommunene de pengene de trenger for å ruste opp kapasitet og kompetanse i kommunene, så er det bra. Jeg forventer at dette gjenspeiles i statsbudsjettet som kommer i oktober, sier Galaasen.

Ingen quick-fix

Hun minner om at hverken ansvarsoverføring eller kommunereform kan løse utfordringene i barnevernet.

Galaasen er bekymret for at viktig kompetanse kan gå tapt i prosessen. Det er en grunn til at det statlige barnevernet ble organisert på regionalt nivå i 2004, det er fordi det er behov for en spesialisert kompetanse som kommunene ikke kan tilby, påminner Galaasen.

Staten må fortsatt ha en grunnkapasitet som den drifter selv, mener hun.

- Horne må trå varsomt så hun ikke raserer ytterligere den kompetansen Bufetat har bygget opp. Dette er avgjørende kompetanse som vi trenger mer av.

Kan miste kontrollen

Regjeringens signaler om at kommunene skal stå friere til å kjøpe barneverntiltak der de selv ønsker bekymrer også Galaasen.

- Vi vet fra barnevernet i Oslo, der kommunen har ansvaret, at det er omfattende bruk av kommersielle fremfor offentlige tiltak. Vi er veldig bekymret for at mindre statlig styring med tjenesteutviklingen kan bidra til så stort innslag av kommersielle aktører at myndighetene mister kontroll med tjenesteutviklingen og at lønns- og arbeidsvilkår settes under press. Barnevernet er allerede gjennomprivatisert, med over 55 prosent private tiltak, fastslår Galaasen.

Hun oppfordrer Solveig Horne til å sette seg ned med Bufetat og kommunene for å sikre godt samarbeid og god ansvarsfordeling i tida framover.

04.09.2014
15:50
27.08.2015 20:01