Fagforeningene må ta ansvar

New Public Management stemples som Syndefallet i offentlig sektor helt ufortjent, det er opp til profesjonene å holde faglig standard, melder kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).
08.10.2014
10:46
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Nestor i sosiologi Rune Slagstad står sammen med historiker Jan Messel bak boken Profesjonshistorier. De lanserte den tirsdag på Høgskolen i Oslo og Akershus, campus Pilestredet.

Boka gjengir et stykke norgeshistorie fra synsvinkelen til 21 profesjoner som har bygget landet. Både lærerne, legene, offiserene, sykepleierne og sosialarbeiderne er så rotfestet i offentlig sektor, at boka ikke kommer utenom den samfunnsøkonomiske reorganiseringen utover 1990-tallet, kjent under merkelappen New Public Management (NPM).

– Mye av diskusjonen i offentlig sektor de siste ti årene har vært en kamp mellom revisorene og alle andre, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som var invitert til å kommentere utgivelsen.

– Lemfeldig

– Som vanlig synes jeg Rune særlig, og også Jan siden de begge har redigert boken, er litt for lemfeldige i sin omgang av begrepet New Public Management. De bruker det som et slags syndefall: Man hevder at alt fungerte godt fram til New Public Management kom, fram til Tormod Hermansen ledet NOU 5 1989, En bedre organisert stat, og etter det har det meste gått i utforbakke.

Forskerne undervurderer sterkt behovet for, og Stortingets krav om å modernisere offentlig sektor den gang, påpekte Isaksen i sin ti minutter lange kommentar før professor emeritus ved Institutt for samfunnsforskning, Rune Slagstad, takket ham av.

Fagforeningenes ansvar

Overdreven målstyring og tellekantregime er ord profesjonsutøvere bruker for å beskrive det som skjer når de strever med å nå faglig høy standard, men stanger mot NPMs krav til inntjening og tidsbruk til rapportering. I møte med strammere ytre kontroll under NPM, får profesjonene sin status utfordret, beskriver boken.

– Profesjonene selv burde sørge for å passe på at yrkesutøverne holder høy standard, sier Isaksen, – Det burde ikke være kontrollører ansatt av kommunen eller staten, men likemenn, ens egne kollegaer.

Det ville innvirke på hvordan yrkesutøverne velger å organisere sin profesjonsvirksomhet og sin fagforeningsvirksomhet, påpeker kunnskapsministeren.

Spenningsfelt

– Det kan virke som om du har et agg imot profesjonenes fagforeningsarbeid?

– Nei, ikke i det hele tatt. Men det er en spenning i å velge mellom en profesjonsforeningsinngang og en fagforeningsinngang. Jeg er ikke helt overbevist på om man alltid tjener på å velge fagforeningsinngangen.

– Står fagforeningene så hardt på kravene om lønn og arbeidstid at de mister anseelse og status?

– Tvert imot, jeg tror veldig få motstrider at legene, med sin høye status, står hardt på kravene om arbeidstid og lønn.

– Hva gjør at legene klarer å opprettholde statusen sin mens andre sliter?

– Den beste vaksinen mot for unødig politisk innblanding er en sterk profesjonsstandard som selv setter sine egne kvalitetskriterier. Det er en viktig debatt å ha i enhver fagforening eller profesjonsgruppe.

– Tilbake til laugstankegangen?

– Det høres vel middelaldersk ut, men jeg tenker på profesjonsbaserte fagforeninger som hos ingeniørene i NITO og Tekna. Det er helt sikkert en debatt de har hatt i FO også, sier Isaksen og tar plass i en svart bil.

– Som vanlig synes jeg Rune særlig, og også Jan siden de begge har redigert boken, er litt for lemfeldige i sin omgang av begrepet New Public Management.

Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister (H)

Ny bok: «Profesjonshistorier»

Utgitt på Pax forlag tirsdag denne uken

Redigert av historieforsker Jan Messel (HiOA) og professor emeritus Rune Slagstad (Inst. for samfunnsforskning)

Omhandler sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere, velferdsvitere og 20 andre profesjoner

08.10.2014
10:46
27.08.2015 20:01

Ny bok: «Profesjonshistorier»

Utgitt på Pax forlag tirsdag denne uken

Redigert av historieforsker Jan Messel (HiOA) og professor emeritus Rune Slagstad (Inst. for samfunnsforskning)

Omhandler sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere, velferdsvitere og 20 andre profesjoner