KLAR TALE: Skal vi lykkes med å gi de med sammensatte problemer bedre hjelp og oppfølging, må Nav bli flinkere til å sørge for bedre og klarere informasjon til hver enkelt bruker, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. (arkivfoto)

KLAR TALE: Skal vi lykkes med å gi de med sammensatte problemer bedre hjelp og oppfølging, må Nav bli flinkere til å sørge for bedre og klarere informasjon til hver enkelt bruker, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. (arkivfoto)

Eirik Dahl Viggen

Eriksson bestiller skrivekurs på Nav

Sosialklienter står for 35 prosent av besøk til Nav-kontoret og er de mest misfornøyde brukerne. Etaten må bli bedre til å kommunisere med folk, varsler Nav-minister Robert Eriksson.
15.09.2014
13:49
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Men skal det skje ansikt til ansikt eller i brevs form? Et utvalg ledet av tidligere KS-direktør Sigrun Vågeng foreslår bedre nett- og telefonløsninger slik at klientene bruker disse istedenfor å komme til publikumsmottaket.

Det krever bare at Nav blir bedre til å skrive brev.

Rapporten som Robert Eriksson (Frp) mottok mandag foreslår blant annet:

• At brukere med mange utfordringer bør få en fast kontaktperson i Nav, for eksempel foreldre med alvorlig syke barn.

• Forenklet informasjon til brukerne.

• Større brukermedvirkning gjennom en årlig brukermelding.

Nettprat

Bare cirka fem prosent av kontakten mellom Nav og brukerne skjer ansikt til ansikt, ifølge utvalget. For å effektivisere tidsbruken, foreslår utvalget at enda mer av kontakten bør skje via internett og telefon.

– Dette er et viktig skritt på veien bort fra en byråkratireform til en brukerreform, skriver arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) i en pressemelding.

Brev bremser

Mange brukere synes det er vanskelig å forstå brev fra Nav. For mange er det uklart hvorfor de får brev. Andre ganger er språkbruk, setningsbygning og disposisjon for brevet vanskelig å forstå, skriver utvalget.

Robert Eriksson vil at Nav skal gi bedre og klarere informasjon til hver enkelt bruker. Han nevner særlig oppfølgingen av klienter med sammensatte problemer. Da blir det mindre behov for å gå ned til Nav-kontoret med spørsmål om hva som egentlig står i brevene man har fått, ifølge statsråden.

– Det er nesten underlig at Nav – som skal hjelpe oss om vi havner i en vanskelig livssituasjon – scorer dårligere enn for eksempel Skatteetaten som krever inn penger av oss. Dette er noe jeg tror man må ta på alvor, sier utvalgsleder Sigrun Vågeng til Kommunal Rapport.

Repekt

Nav-klientene er tross mange negative presseoppslag den senere tiden litt mer fornøyde med tjenestene enn for tre år siden, viser brukerundersøkelser utført av Direktoratet for forvaltning og IKT. Folk forteller oftere enn før at de møtes med respekt.

Alderspensjonistene er de mest fornøyde. Misnøyen er størst blant dem som får arbeidsavklaringspenger og stønad til livsopphold, ifølge brukerundersøkelsene. Brukere som er ofte i kontakt med Nav og har samme saksbehandler, er mer fornøyd enn de som må forholde seg til flere saksbehandlere.

Mennesker satt i system

Det er ca. 127 millioner møter mellom brukerne og Nav i løpet av ett år

Mesteparten av kontakten mellom Nav og brukerne skjer på nett, med 74 millioner oppslag per år.

7,2 millioner av møtene skjer ansikt til ansikt på Nav-kontoret.

Spørsmål om sosiale tjenester utgjør 35 prosent av alle henvendelser i Nav-kontorenes publikumsmottak.

Brukerne tar selv initiativ til de aller fleste møtene.

Flesteparten av møtene på Nav -kontoret avsluttes innen 10 minutter.

Kilde: Brukernes møte med Nav, rapport 15.9.2014

15.09.2014
13:49
27.08.2015 20:01

Mennesker satt i system

Det er ca. 127 millioner møter mellom brukerne og Nav i løpet av ett år

Mesteparten av kontakten mellom Nav og brukerne skjer på nett, med 74 millioner oppslag per år.

7,2 millioner av møtene skjer ansikt til ansikt på Nav-kontoret.

Spørsmål om sosiale tjenester utgjør 35 prosent av alle henvendelser i Nav-kontorenes publikumsmottak.

Brukerne tar selv initiativ til de aller fleste møtene.

Flesteparten av møtene på Nav -kontoret avsluttes innen 10 minutter.

Kilde: Brukernes møte med Nav, rapport 15.9.2014

Mest lest