KOMPLISERTE LIV: Det er ikke så lett å gi koordinert hjelp til en familie som får støtte fra Nav, barnevern, kommunale hjelpeenheter og fagsentre. Willy Lichtwark ved Nordlandsforsking skal finne ut om noen strategier er bedre enn andre.

KOMPLISERTE LIV: Det er ikke så lett å gi koordinert hjelp til en familie som får støtte fra Nav, barnevern, kommunale hjelpeenheter og fagsentre. Willy Lichtwark ved Nordlandsforsking skal finne ut om noen strategier er bedre enn andre.

Eirik Dahl Viggen

Enkle behov gir best hjelp

Willy Lichtwarck skal følge 50 familier i tre år for å se hvordan barnevernet kan dekke sammensatte behov.
08.01.2014
13:04
27.08.2015 20:01

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

– Det kan se ut som hjelpeapparatet best klarer å hjelpe familier med entydige problemer. I familier der både barn og voksne har store og sammensatte problem, kommer tiltakene til kort, sier seniorforsker ved Nordlandsforskning, Willy Lichtwarck til nrk.no.

Forskningsgruppa hans rekrutterer nå intervjufamilier i Mo i Rana, Midtre Namdal, Trondheim og Bodø. Fra før vet de at de med mest sammensatte behov får hjelp som nytter minst.

Felles for dem er at de mottar hjelp fra barnevernet i form av barnehage, SFO, økonomisk hjelp, støttekontakt, besøkshjem og råd og veiledning.

Prosjektet har et budsjett på 15 millioner kroner.

Lichtwarck ledet fra 2008 det landsdekkende utviklingsprosjektet Det nye barnevernet med støtte fra Bufetat. Der kom det fram at barnevernets tiltaksrekker slett ikke er tilpasset alle.

08.01.2014
13:04
27.08.2015 20:01