VIL STEMPLES: Autorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer et et 20 år gammelt krav fra FO.

VIL STEMPLES: Autorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer et et 20 år gammelt krav fra FO.

colourbox.com

Endelig får de det

Frp vil autorisere barnevernet.
18.06.2014
12:56
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Fremskrittspartiet går inn for å innføre autorisasjon for barnevernpedagoger. Formålet er først og fremst å sikre barn og familier bedre, mener stortingsrepresentant for Frp, Morten Stordalen. Med autorisasjon følger muligheten til å inndra autorisasjon. De som ikke er skikket kan dermed miste jobben.

Resultatet kan bli en ekstra skjerping under saksbehandlingen, uttrykker Stordalen til NRK. Han ser det som ledd i å begrense antallet omsorgsovertakelser i barnevernet. Isteden bør barnevernet få myndighet til å gjennomføre hjelpetiltak i hjemmet, uavhengig av foreldrenes samtykke.

– Dette er et forslag som barnevernspedagoger og fagforeninga har jobbet med i snart 20 år. Dette er noe fagfolk ønsker, så initiativet fra Frp er bra, men jeg skjønner jo ikke hvorfor man skal problematisere temaet. Her er det bare å jobbe videre og få det på plass, sier førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Inge Kvaran, til NRK.

Frp vil også innføre autorisasjon for psykologer. Også sosionomene krever en autorisasjonsordning, blant annet for å fortsatt kunne få jobb i helsevesenet.

18.06.2014
12:56
27.08.2015 20:01