Det er helt feil at Anniken Hauglie bare går ut bakdøra. For ofrene betyr det enda mer fortvilelse, sinne og avmakt, mener Elisabeth Thoresen.

Det er helt feil at Anniken Hauglie bare går ut bakdøra. For ofrene betyr det enda mer fortvilelse, sinne og avmakt, mener Elisabeth Thoresen.

Nanna Aanes Wolden

Elisabeth Thoresen: – Røe Isaksen bør invitere meg på besøk!

– Røe Isaksen må lytte til folk som kjenner Nav fra bakkeplanet, krever Elisabeth Thoresen, leder i AAP-aksjonen. Hun er kritisk til at Anniken Hauglie går ut bakdøra.
24.01.2020
13:32
24.01.2020 13:41

solfrid.rod@lomedia.no

ida.bing@lomedia.no

anders.hauge-eltvik@lomedia.no

Torbjørn Røe Isaksen (H) tar over som arbeids- og sosialminister. Han erstatter Anniken Hauglie (H), som i den siste tiden har stått i hardt vært som følge av trygdeskandalen og mistilliten mot henne fra mange i opposisjonen.

Det er helt greit med ny statsråd i Arbeids- og sosialdepartementet, men måten det skjer på er ugrei, mener Thoresen.

– Anniken Hauglie burde gått av etter mistillitsforslag, eller hun burde selv stått fram og innrømmet at hun har sovet på vakt. Det er helt feil at hun bare går ut bakdøra. For ofrene betyr det enda mer fortvilelse, sinne og avmakt. Det er uverdig, sier Thoresen.

– Nav trenger ny ledelse og ny kultur

Hun har opplevd både Haugli og tidligere statsråder som lite lyttende. De har hentet all sin kunnskap om Nav fra direktoratet, og har ikke satt seg inn i hvordan Nav fungerer for dem er avhengige av ytelser, mener Thoresen. Hun tar mer enn gjerne en kaffe med Røe Isaksen for å gi han en god start i nytt departement.

– Mitt første råd er å snakke med dem som har kunnskap om hvordan Nav fungerer på bakkeplan, hvordan lover griper inn i hverandre, hvor dårlige rammebetingelser Nav-ansatte har.

Hva mener du med lover som griper inn i hverandre?

– Folk tror det er en glidende overgang mellom arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Det er det ikke. Du kan få avslag på uføretrygd samtidig som det lokale Nav-kontoret sier at du er ferdig avklart. Så da står du der uten inntektssikring, forteller Thoresen.

Det er denne hverdagen den nye statsråden må sette seg inn i og prøve å forstå, mener hun.

– Nav trenger en helt ny ledelse, en helt ny kultur og helt andre rammebetingelser, avslutter Thoresen.

Hanne Glemmestad (t.v.) og Marit Selfors Isaksen representerte FO i Nav-høringen tidligere denne måneden.

Hanne Glemmestad (t.v.) og Marit Selfors Isaksen representerte FO i Nav-høringen tidligere denne måneden.

Ole Palmstrøm

FO: Forventer at han rydder opp

Hanne Glemmestad sitter i FOs politiske ledelse og deltok nylig i Stortingets høring om trygdeskandalen. Hun hadde ønsket at Haugli ble sittende til oppryddingen var ferdig.

– Det hadde vært bra med kontinuitet. Når det er sagt, så har vi i FO absolutt forventninger til den nye statsråden. Når det gjelder trygdeskandalen, er det de samme som før: Vi forventer at statsråden rydder opp, legger alle kort på bordet og sørger for god behandling av alle berørte, sier Glemmestad.

Hun forventer at Røe Isaksen sørger for at de ansatte i Nav blir ivaretatt. FO erfarer at informasjonsflyten i Nav er god, og at direktør Vågeng er tydelig på at skandalen er hennes ansvar, ikke de ansattes. Samtidig melder Nav-ansatte om at flere ringer en ekstra gang både til Nav-kontoret og til ulike hjelpetelefoner for å forsikre seg om at Nav gjør jobben sin i bestemte saker. Arbeidsbelastning, som var stor fra før, har blitt enda større, mener Glemmestad, som er sosionom og tidligere Nav-leder.

Hun påpeker at Røe Isaksen også får andre krevende saker på sitt bord: Utenforskap, økende fattigdom og sosial ulikhet.

Hvis du skulle gi ett råd til den nye statsråden, hva sier du da?

– Lytt til erfarne fjellfolk, heter det i Fjellvettreglene. Det er noe med det, å lytte til dem som har skoa på, virkelig lytte. Spill på lag!

Disse stridssakene venter den nye arbeids- og sosialministeren Torbjørn Røe Isaksen

NTL: Ikke overraskende

Elisabeth Steen, leder i NTL Nav, hadde forventet at Anniken Hauglie på et eller annet tidspunkt måtte ha gått av etter trygdeskandalen.

– Det er ikke overraskende at det skjer et skifte. Det blir en statsråd fra samme parti, så politikken vil vel være den samme, sier Steen.

Steen understreker at hun håper Røe Isaksen vil lytte til fagforeningene i prosessen framover. Samtidig er ikke han den eneste som må bidra i opprydningen, mener hun.

– Opprydningen er i full gang, men det er flere steder det må ryddes enn i Nav. Det er flere av de nye statsrådene som har et ansvar framover, sier hun.

Det viktigste for egen etats del er å få nok ressurser framover, og ikke bli detaljstyrt, sier Steen.

– Vi må ha nok ressurser til å løse oppgavene Nav skal utføre, og gjennom det gjenreise tilliten til etaten. Rapporten for internrevisjonen viser at manglende kapasitet i direktoratet var en faktor her, og det er en direkte konsekvens av ABE-reformen (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, red.anm.)

 Elisabeth Steen (t.v.) og Kjersti Barsok under stortingshøringene i forbindelse med Nav-skandalen

Elisabeth Steen (t.v.) og Kjersti Barsok under stortingshøringene i forbindelse med Nav-skandalen

Ole Palmstrøm

LO: Må slå ned på sosial dumping og a-krim

– Jeg forventer at Torbjørn Røe Isaksen bidrar til å rydde opp i Nav-skandalen, som har rammet mange trygdemottakere, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Han mener det er mye å ta tak i for den nye ministeren.

– Jeg håper Torbjørn Røe Isaksen tar tak i mange av de store utfordringene vi har i norsk arbeidsliv, sier Gabrielsen, og trekker fram sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Vi har bak oss seks tapte år i kampen mot sosial dumping og a-krim. Nå må regjeringen ta tak, men vi holder ikke pusten.

LO-lederen mener «blinde ostehøvelkutt» har svekket mulighetene både Nav, Arbeidstilsynet, politi og domstolene har til å slå ned på sosial dumping og a-krim.

24.01.2020
13:32
24.01.2020 13:41