scanpix

Danskene kutter ut fagbevegelsen

Randers kommune i Danmark vil flytte ansatte fra dag- til natturnus på to-tre ukers varsel. Uten innblanding fra fagbevegelsen.
11.09.2014
10:05
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

Kommunen vil at sosialpedagoger og sosialrådgivere (sosionomer, journ.anm.) i en forsøksperiode skal kunne flyttes mellom dag-, kvelds- og nattarbeid uten varsel, forteller Ugebrevet A4.

Personalsjefen i Randers har følgende begrunnelse:

– Hvis for eksempel en ansatt på døgninstitusjon skal ha ny, fast arbeidstid, skal vedkommende ha tre uker på seg til å si hva hun synes. Deretter kan det gå tre til seks måneder før endringen kan tre i kraft. Det vil si at det kan gå opptil sju måneder fra behovet for endringen oppstår til man faktisk kan få ny arbeidstid, sier Kresten Ulrik Nielsen til Ugebrevet A4.

- Useriøst

Leder Benny Andersen i Socialpædagogernes Landsforbund karakteriserer forslaget som useriøst. Han sier at det allerede finnes muligheter i tariffavtalen for lokale avtaler om arbeidstid.

Men de endringene Randers kommune ønsker seg, vil ikke gi lønnsøkning til folk som får en annen turnus. Personalsjefene lover imidlertid å behandle folk anstendig.

Tariffavtalene står i veien for en mer effektiv offentlig sektor, mener danske arbeidsgivere. Åtte kommuner, én region og tre statlige arbeidsplasser har søkt om å starte 26 forsøk med å fravike avtalene. Søknadene kom etter innbydelse fra myndighetene.

Forbilde for Norge

Den danske Produktivitetskommissionen, som la fram arbeidet sitt i vår, konkluderte med at man kunne oppnå store forbedringer i offentlig sektor ved å gjøre tariffavtalene mer fleksible. Den norske regjeringen bruker denne som forbilde for sin egen Produktivitetskommisjon, hvor også lederen av den danske kommisjonen, Peter Birch Sørensen, skal delta.

11.09.2014
10:05
27.08.2015 20:01