Bufetat sparer kraftig i vest

Barnevernet på Vestlandet skal heve kvaliteten med 200 færre årsverk. Umulig, melder FO-tillitsvalgt. Bygdene på Vestlandet bryter samarbeidet med Bufetat i protest.
18.08.2014
15:13
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

– Vestlandet risikerer å få et betydelig dårligere barnevern enn resten av landet hvis nedskjæringene fortsetter i samme tempo, sier regiontillitsvalgt for FO i Bufetat region Vest, Irmelin Sangolt Tjelflaat.

Fontene har tidligere beskrevet nedskjæringene i statens barnevern i region Nord, der 110 årverk er kuttet.

Harde fakta

Tjelflaat er bekymret over spareplanen i statens barne-, ungdoms- og familieetat, som så langt har slått hardest inn over region vest:

• Budsjettet i region Vest skrumper med 300 millioner kroner.

• Opptil 200 årsverk forsvinner i perioden 2013-2015.

• Institusjonsplasser reduseres betraktelig, planlagt utbygging skrinlegges.

• Foreldreveiledning etter PMTO-modellen kuttes fra 19 terapeuter i 2013 til 8 i 2014.

• Bare i Rogaland får inntil 50 FO-medlemmer arbeidsplassen sin nedlagt.

Rammer småkommunene

NRK meldte mandag at 13 kommuner i Sogn og Fjordane sier opp samarbeidsavtalen med etaten.

Bakgrunnen er den planlagte nedleggelsen av regionens barne- og familiehus.

Kommunene ser ikke lenger noen grunn til å samarbeide med en etat som legger ned tilbud samarbeidet har bygget på.

– Jeg forstår at det er vanskelig å samarbeide når Bufetat sier en ting og gjør noe annet. Men kommunene er fortsatt avhengige av Bufetat-tiltak for å gi hjelp til disse familiene.

Regiondirektøren i Bufetat region Vest besvarer kritikken

FO bremser

– Lager kommunene egne tiltak som erstatning?

– Det har jeg ikke hørt noe om, sier FOs regiontillitsvalgte.

FO advarte tidlig mot at staten legger ned sine spesialiserte tjenester raskere enn kommunene makter å bygge opp sine egne.

FOs tillitsvalgte har, sammen kolleger i andre forbund, forhandlet fram 90 millioner kroner i såkalte omstillingsmidler i region Vest. Dermed går avviklingen litt saktere. FO rekker å drøfte med Bufetat videreføringen av enkelte tiltak.

Kvalitet i tallskvis

Kvalitetsutviklingsprogrammet er navnet Barne- ungdoms og familiedirektoratet har gitt den storstilte omstillingsprosessen. Det stemmer dårlig med virkeligheten, mener FOs tillitsvalgte.

– Vi skal drive et bedre barnevern for mye mindre penger.

Med innsparingen på 300 millioner kroner, er visjonen å heve kvaliteten med 150-200 færre årsverk.

– Det er helt umulig, sier Tjelflaat.

– Vi skal drive et bedre barnevern for mye mindre penger. Det er helt umulig.

Irmelin Sangolt Tjelflaat, regiontillitsvalgt for FO i Bufetat region Vest

18.08.2014
15:13
27.08.2015 20:01

Mest lest