Bufetat: Kvaliteten på omsorgstiltak blir like god som før, det blir bare færre av dem.

Barnevernet staten driver på Vestlandet kutter kraftig i utgiftene. – Det skal vi greie uten at det går ut over kvaliteten i de tjenestene vi tilbyr, sier regiondirektør i Bufetat region Vest, Øistein Søvik.
21.08.2014
11:45
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Budsjettkuttet i Bufetat region Vest innebærer:

• Utgiftene reduseres med 300 millioner kroner.

• Det betyr en reduksjon på 150-200 årsverk i perioden 2013-2015.

• Det betyr færre Institusjonsplasser. Den planlagte utbyggingen i institusjonsplasser er skrinlagt.

• Foreldreveiledning etter PMTO (Parent management training, Oregonmodellen) er redusert fra 19 terapeuter i 2013 til åtte i 2014.

Søvik er ikke enig i Fontene.no sin framstilling av disse fakta tidligere denne uken.

Kortere institusjonstid

Regiondirektøren presiserer i dag i e-post til Fontene:

Kvaliteten i de tilbudene som står igjen skal være fullt på høyde med det som var før kuttene.

– De økonomiske utfordringene har ingenting med kvalitetsutviklingsprogrammet å gjøre, slik det hevdes i artikkelen. Utfordringene har eksistert flere år før programmet ble etablert, skriver Søvik.

Dyr i drift

Bufetat region Vest har brukt for mye penger, forklarer Søvik. Statens barnevern på Vestlandet har vært dyr i drift sammenliknet med de andre regionene. Det har de fått dekket med ekstra bevilgninger og overføringer fra andre regioner, skriver regiondirektøren i en e-post til Fontene.

– Dette kan ikke fortsette, og region vest må nå gå i balanse. Vi kommer ikke utenom å redusere i deler av tjenestetilbudet. Noen tiltak må vi også avvikle, skriver Søvik.

Likevel skal kvaliteten i gjenværende tjenester være like god som før, lover regiondirektøren.

Strammer opp

I noen tilfeller vil innsparing føre til bedre kvalitet, ifølge regiondirektøren, når for eksempel ungdommer som ikke lenger trenger institusjon, får kortere oppholdstid. Det kan frigjøre plasser så etaten slipper å kjøpe inn fra private.

Fosterhjem skal også i større grad rekrutteres av det offentlige, istedenfor av private, som ifølge regiondirektøren vil spare Bufetat for store beløp. Dessuten ansettes færre i administrasjonen, det gir ytterligere innsparing.

Dette kan ikke fortsette, og region vest må nå gå i balanse. Vi kommer ikke utenom å redusere i deler av tjenestetilbudet.

Øistein Søvik, regiondirektør i Bufetat region Vest

21.08.2014
11:45
27.08.2015 20:01