Barnevernsbarn skal få bedre skoleopplegg, men mister institusjonsplasser

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lanserer et opplegg for at barnevernsbarna skal gjøre det bedre i skolen. Samtidig får regionene beskjed om å spare hundrevis av årsverk og kutte i institusjonsplasser og veiledning.
20.08.2014
14:25
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

Bare fire av 10 barnevernsbarn fullfører videregående skole, mot sju av 10 i befolkningen ellers, viser statistikkene.

Statsråd Solveig Horne ga 10 millioner til direktoratet etter tiltredelsen i fjor, godt støttet av statsministeren, forteller hun.

– Bedre skole for barnevernsbarna er virkelig en prioritet for regjeringen, sier Horne.

Vil endre holdninger

Statsråden vil endre holdningene til barnevernsbarna, både i barnevernet og på skolen. Barnevernet må som foreldrenes stedfortredere vise at de har forventninger til barnas ambisjoner og prestasjoner, mener hun.

– Med utdanning har barna mulighet for å komme ut av onde sirkler og få et bedre voksenliv, sier statsråd Solveig Horne.

For lave forventninger

Direktør Mari Trommald i Bufdir understreket på et lanseringsseminar i dag at selv om gode relasjoner og tilknytning er avgjørende, må man ikke glemme barnas kognitive utvikling. Hun mener at skolen ofte har for lave forventninger til disse barna. Et barnevernsbarn hun har møtt, fortalte at hun ikke vil røpe for læreren at hun er fosterhjemsbarn.

– For da slutter læreren bare å spørre meg når jeg rekker opp handa, sa barnet.

Tiltak på mange arenaer

I en skolerapport har Bufdir lagt fram en rekke tiltak med krav til skoler, statlig og kommunalt barnevern og forskning. Barnevernet bør innhente skoleopplysninger på barnet, og barneverntjenestene bør få inn flere pedagoger. Institusjoner i det statlige barnevernet skal oppnevne en skoleansvarlig, og fosterforeldre skal få bedre opplæring om skole.

Mener lærerne er avgjørende

Forsker Terje Ogden etterlyser bedre kompetanse og flere tiltak i skolen. Ikke minst tiltak som kan sikre stabilitet og bedre overganger.

– Lærerne er avgjørende. Derfor burde både Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdepartementet vært her, sa Ogden på seminaret.

Maria Reklev fra Landsforeningen for barnevernsbarn opplever ofte at tilhørere på seminarer tror at hun har barnevernserfaring. De kommer bort i pausen og skal kose. Når hun opplyser at hun faktisk ikke har egenerfaring som barnevernsbarn, blir avstanden plutselig større. Offer-tilnærmingen til barnevernsbarna kan skape stor frustrasjon.

Med statsråden på første benk oppfordret Reklev til å gjøre endringer i reglene for studiestøtte i videregående skole. Disse gjør at barnevernsbarna faller dårligere ut, sa Reklev.

Om kuttene i statlig barnevern kan du blant annet lese her.

20.08.2014
14:25
27.08.2015 20:01