PAPIRENE MANGLER: Barnevernstjenesten i Bodø kunne i mange tilfeller ikke dokumentere at de har gitt meldere tilbakemelding eller hvordan de har kommet fram til konklusjon i enkeltsaker.

PAPIRENE MANGLER: Barnevernstjenesten i Bodø kunne i mange tilfeller ikke dokumentere at de har gitt meldere tilbakemelding eller hvordan de har kommet fram til konklusjon i enkeltsaker.

Eirik Dahl Viggen

Barnevernet i Bodø brøt rutinene

Barnevernet i Bodø får oppstramming av Fylkesmannen.
21.12.2015
10:21
21.12.2015 10:30

edv@lomedia.no

Krisesenteret i Salten klaget i slutten av mai barnevernet i Bodø inn for Fylkesmannen.

Les mer: Varslingssak ryster Bodø (fontene.no 4.6.2015)

Nå har Fylkesmannen hatt tilsyn og funnet en rekke avvik.

Barnevernet mangler dokumentasjon for egne vurderinger

Etter å ha gått gjennom barnevernets mapper, fant tilsynet en rekke avvik.

Barnevernet i Bodø:

• kan i mange tilfeller ikke dokumentere at det er gitt tilbakemelding til meldere, slik retningslinjene krever.

• manglet dokumentasjon for hvorfor saker blir henlagt.

• har ikke tilstrekkelig dokumentert medvirkning til barn over sju år.

• mangelfull dokumentasjon for forsvarlige vurdering i konkluderte saker.

• I 23 av 28 aktuelle undersøkelser er det ikke dokumentert at det er gitt tilbakemelding til melder etter avsluttet undersøkelse.

Det er Avisa Nordland som melder dette.

Krisesenteret varslet

SER FRAMOVER: Wanja Sæther, leder for Krisesenteret i Salten, håper Fylkesmannens rapport om barnevernet i Bodø kan berede grunnen for bedre samarbeid rundt utsatte barn og familier.

SER FRAMOVER: Wanja Sæther, leder for Krisesenteret i Salten, håper Fylkesmannens rapport om barnevernet i Bodø kan berede grunnen for bedre samarbeid rundt utsatte barn og familier.

Eirik Dahl Viggen

Leder ved Krisesenteret i Salten, Wanja Sæther, var den som brakte inn barnevernet på bordet hos Fylkesmannen. Overfor an.no uttrykker hun lettelse over å få bekreftet sin bekymring omkring barnevernet. Men hun påpeker at også krisesenteret må gjøre sitt for å bedre samarbeidsklimaet sammen med barnevernet.

Les Fontenes intervju med barnevernleder i Bodø og leder for Krisesenteret i Salten: Krisesenter varsler grov svikt i barnevernet (pdf)

21.12.2015
10:21
21.12.2015 10:30