Attendo bryter loven

PRIVAT OMSORG: Doble vakter, arbeidsdager på 10 timer eller mer uten pauser, og ulovlig overtid. Slik opplever hjemmehjelper Laura Bakke Lillegård (23) arbeidsdagene i Attendo Hjemmetjeneste.
17.04.2015
15:49
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Attendo, et av selskapene som i senere år har vokst opp innen privat drift av offentlige tjenester som helse, omsorg og barnevern, bryter arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Det dokumenterer frifagbevegelse.no i en større reportasje

14 timers arbeidsdag

Journalisten har møtt flere ansatte som står fram med sine historier fra arbeidshverdagen i Attendos hjemmetjeneste i Oslo. De forteller om

• Arbeidsdager opptil 14 timer.

• Sjelden tid til pauser.

• Ekstremt arbeidspress.

• Ufaglærte som blir satt til å gjøre sykepleieroppgaver.

57 timer overtid i måneden

– Flere av oss har liten eller ingen faglig bakgrunn eller kompetanse, men utfører likevel sykepleieoppgaver, forteller hjemmehjelper Laura Bakke Lillegård.

De ansatte har helgevakter på inntil 14 timer, samt arbeid hver dag i påfølgende uke.

Frifagbevegelse.no kan dokumentere timelister som viser mer enn 57 timer overtid på én måned, og turnusplaner med planlagte helgevakter fra kl. 08 om morgenen til 22.00 på kvelden.

– Dette er et brudd på arbeidsmiljøloven, og tiltak ble iverksatt, fastholder kommunikasjonsleder Geir Hansen i Attendo.

God butikk

Attendo Norge solgte i 2013 sykehjemstjenester for 185 millioner kroner. Selskapet er dermed blant de tre største AS-ene innen sykehjemsdrift.

Direktør Ammy Ingrid Wehlin mottar lederlønn fra Attendo Norge på drøye 4,2 millioner kroner, i tillegg til lederlønn fra Attendo Omsorg på 1,2 millioner kroner og fra Attendo Maribu på 754.000 kroner. Attendosjefen sitter dermed øverst på lønnstoppen blant direktørene for selskaper i helse-, omsorg og barnevern.

Attendo Norge og Attendo Maribu hadde i årene 2009-2015 et samlet årsresultat etter skatt på 42,5 millioner kroner.

17.04.2015
15:49
27.08.2015 20:01