Anundsen sender innsatte til Nederland med tvang

For å fylle opp kvoten på 242 innsatte i Norgerhaven fengsel, sendes domfelte med tvang.
21.09.2015
12:51
22.09.2015 10:41

katharina@lomedia.no

Ifølge de oppdaterte tallene fra Kriminalomsorgsdirektoratet, har 149 innsatte fått vedtak om soning i Nederland. 60 av disse overføres med tvang.

Å tvinge noen til å reise, har fått dramatiske konsekvenser. I sommer prøvde en mann i 40-årene å ta sitt eget liv etter at han ble vurdert overført til Nederland, melder NRK.

I tillegg er en innsatt hentet med fysisk tvang, fordi han motsatte seg overføring, forteller Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF).

Les også: Slik ser det ut i det nederlandske fengselet

Regjeringen har endret kriteriene

Da Stortinget vedtok soning i Nederland i juni, sa nestleder i Justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), at innsatte skulle reise frivillig og at det kom til å bli populært. Det har vist seg å være en sannhet med modifikasjoner.

Regjeringen har også endret på kriteriene for hvem som kan sendes.

• I starten skulle ikke innsatte som fikk legemiddelassistert rehabilitering (LAR) sendes til utlandet. Nå sendes likevel LAR-pasienter.

• I utgangspunktet skulle domfelte sone de siste fem måneder i Norge før løslatelse. Kriteriet er endret til to måneder.

• Justisdepartementet snakker heller ikke om at innsatte reiser frivillig eller med tvang. De bruker begrepene «med og uten samtykke».

NFF-magasinet har skrevet om at kriteriene fører til at de psykisk syke og voldelige fangene blir igjen i Norge.

NFF er kritisk

– Det er svært negativt at regjeringen endrer kriteriene. Vi er ikke overrasket over det høye tallet tvangsvedtak, men det står i sterk kontrast til hva blant annet KrF trodde og spådde i stortingsdebatten i juni, sier Asle Aase, nestleder i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF).

Han tror mange blir tvangssendt i tiden fremover.

– NFF kan ikke se at Anundsen aksepterer annet enn fullt fengsel i hele leieperioden. Så får vi håpe at han holder ord og ikke tapper kriminalomsorgen for ressurser for å gjennomføre sitt køprosjekt i Nederland.

KrF håper flere reiser frivillig

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) svarer på kritikken fra NFF.

– Jeg har vært tydelig på at man hovedsakelig bør sende frivillige, og at regjeringen må etterstrebe tiltak som gjør at flere melder seg. Når ordningen bare kommer i gang og flere innsatte melder tilbake om de positive sidene ved et moderne fengsel, tror og håper jeg at flere melder seg frivillig, sier Ropstad.

KrF-politikeren understreker at Nederland er et midlertidig tiltak i tre – maks fem år – for å løse den prekære situasjonen.

– Langsiktig løser vi utfordringen gjennom at vi har vedtatt at det skal bygges 1000 nye plasser innen 2020. Allerede nå skal man starte bygging av 300 plasser i Agder, og i budsjettet for neste år kommer omtrent 200 nye.

Les også:

Stortinget har vedtatt soning i Nederland

Nå kommer de første norske fangene til Nederland

Psykisk syke og voldelige fanger blir igjen i Norge

Fangeeksport til Nederland

• 149 domfelte skal overføres

• 89 reiser frivillig

• 60 blir sendt med tvang

• 19 personer har klagd på vedtaket

• 75 innsatte soner allerede i Nederland

Kilde: Tall fra KDI, datert 11. september

Innsatte til Nederland

• Målgruppen er mannlige innsatte over 18 år med dommer på en viss lengde, som ikke har permisjoner

• De siste to månedene før løslatelse skal sones i Norge

• Kvinner, varetektsinnsatte, forvaringsdømte, innsatte som er syke skal ikke til Nederland

• Innsatte med regelmessig besøk av barn under 16 år eller rett til opplæring, kan overføres dersom de vil

Kilde: www.kriminalomsorgen.no

21.09.2015
12:51
22.09.2015 10:41

Fangeeksport til Nederland

• 149 domfelte skal overføres

• 89 reiser frivillig

• 60 blir sendt med tvang

• 19 personer har klagd på vedtaket

• 75 innsatte soner allerede i Nederland

Kilde: Tall fra KDI, datert 11. september

Innsatte til Nederland

• Målgruppen er mannlige innsatte over 18 år med dommer på en viss lengde, som ikke har permisjoner

• De siste to månedene før løslatelse skal sones i Norge

• Kvinner, varetektsinnsatte, forvaringsdømte, innsatte som er syke skal ikke til Nederland

• Innsatte med regelmessig besøk av barn under 16 år eller rett til opplæring, kan overføres dersom de vil

Kilde: www.kriminalomsorgen.no

Mest lest