UTÅLMODIGE : (F.v) Grethe Rasmussen, plasstillitsvalgt for Barn- og ungesektoren i Alta, hovedtillitsvalgt Anita Kivijervi  og Heidi Pedersen, leder av FO Finmmark.

UTÅLMODIGE : (F.v) Grethe Rasmussen, plasstillitsvalgt for Barn- og ungesektoren i Alta, hovedtillitsvalgt Anita Kivijervi og Heidi Pedersen, leder av FO Finmmark.

Jørn Losvar

Alta smører tynnere kompetansetillegg på sine sosialarbeidere.

20 000 kroner er gjengs uttelling for ett års videreutdanning. Ikke i Alta.
21.01.2015
10:33
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

vibeke.liane@lomedia.no

Betaler det seg egentlig med videreutdanning? Ikke så mye i Alta. Bare 6000 kroner får FOs medlemmer for spesialisering på ett år eller mer.

Grethe Rasmussen er plasstillitsvalgt i Barn- og ungetjenesten. Hun har én bachelor i vernepleie og én i spesialpedagogikk. Også kollegene har videreutdannet seg for å bli endra bedre i jobben.

– Utdanningene våre er høyst relevante. Avlønningen sender helt feil signal når arbeidsgiver samtidig sier at de ønsker seg økt kompetanse for å arbeide med skolebarn med særskilte behov.

Tapt investering

De trener på dagliglivsferdigheter, kommunikasjon og sosial kompetanse.

– Jo bedre støtte de unge får nå, sier Rasmussen, – jo mindre behov vil de ha for bistand den dagen de fyller 18. Alta kommune kunne på sikt både hentet ut økonomisk gevinst og investert i innbyggernes livskvalitet.

Et tillegg på 20 000 kroner ble framforhandlet mellom partene i hovedoppgjøret i 2008, som veiledende norm for lønnstillegg etter ettårig relevant videreutdanning eller vurdert realkompetanse. Det står svart på hvitt i rundskrivet som arbeidsgiverorganisasjonen KS sendte ut den gang.

– Ingen automatikk

Nei, det er langt fra automatikk i at ettårig videreutdanning skal utløse 20 000 kroner, melder rådmannen i Alta, Bjørn- Atle Hansen i en e-post til Fontene.

– Dette er ikke kjent for oss, og er neppe noe som er sterkt signalisert fra KS, skriver Hansen.

Kompetansetillegg avtales mellom partene lokalt. I 2010 landet Alta på 20 000 kroner. Men i de to siste hovedoppgjørene viste altså fasit 6000 kroner.

Overflod

– Altfor lite, sier leder i FO Finnmark, Heidi Pedersen.

– Dette er noe FO har kjempet for i hele landet. Alta burde holde seg minimum på KS sin anbefaling. Konsekvensen på sikt er at kompetansen søker seg til andre kommuner.

Som Karasjok, Vadsø eller Porsanger. Alle holder de seg med tillegget på 20 000 kroner.

– Alta har nok vært litt bortskjemt med stor tilgang på fagfolk siden vi har barnevernpedagog- og sosionomutdanningene her.

– Jeg tror ikke kommunen spekulerer i det, innskyter hovedtillitsvalgt i Alta, Anita Kivijervi.

Skjerper kravene

Fontene ringte FOs hovedtillitsvalgte i Bergen, Trondheim og Skien for å sammenlikne. Alle tre kommuner har kompetansetillegg på rundt 20 000 kroner for ettårig videreutdanning mens halvårige studier utløser 10 000 kroner tillegg.

Men kompetansen må være relevant.

– Tidligere tok folk videreutdanning i hytt og gevær, og søkte om kompensasjon etterpå, forteller hovedtillitsvalgt i Skien Cathrine Hobæk.

Nå må de ansatte snakke med lederen som må godkjenne og vurdere om enheten har behov for denne kompetansen.

Støtter, støtter ikke

I Bergen har ansatte rett til lønnet permisjon til lesedager før eksamen og eksamensdagen. Det er vanlig å få lønnet permisjon for å gå på forelesninger.

Mens i Trondheim varierer det veldig om det gis permisjon med lønn for å følge undervisning, melder hovedtillitsvalgt Arnhild Skaanes.

Vernepleiere i bakleksa

I Bergen er ansatte i Nav og barnevern klart overrepresentert på videreutdanningene, mener konsernhovedtillitsvalgt Carjet Demir. Hvor blir det av vernepleierne ansatt i for eksempel boliger?

– Vi vet ikke hva det kommer av, men det er mer politisk vilje til å satse på kompetanseheving i barnevernet og i Nav, sier Demir.

edv@lomedia.no, vibeke.liane@lomedia.no

Avlønningen sender helt feil signal når arbeidsgiver samtidig sier at de ønsker seg økt kompetanse

Grethe Rasmussen, plasstillitsvalg, Alta Barn og ungetjenesten

Kompetansetillegg

Blant FOs kampsaker.

Antatt viktig for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og øke kompetansen til allerede ansatte.

20 000 kroner ble i 2008 forhandlet fram sentralt som anbefalt tillegg for ettårig relevant videreutdanning (eller tilsvarende realkompetanse).

Har flere steder blitt gitt ett år for så å bli kraftig redusert det neste, som i Alta.

21.01.2015
10:33
27.08.2015 20:01

Kompetansetillegg

Blant FOs kampsaker.

Antatt viktig for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og øke kompetansen til allerede ansatte.

20 000 kroner ble i 2008 forhandlet fram sentralt som anbefalt tillegg for ettårig relevant videreutdanning (eller tilsvarende realkompetanse).

Har flere steder blitt gitt ett år for så å bli kraftig redusert det neste, som i Alta.