FO-tillitsvalgt Rosa Nielsen (t.v.) og sosionom Charlotte Johnsen sier det kjennes trygt å bli en del av et godt fagmiljø og en godt drevet organisasjon.

FO-tillitsvalgt Rosa Nielsen (t.v.) og sosionom Charlotte Johnsen sier det kjennes trygt å bli en del av et godt fagmiljø og en godt drevet organisasjon.

Otto von Münchow

Alle 260 ansatte får fortsette når Helse Bergen overtar Bergensklinikkene

– Alle er glad for at de vet at pasientene ivaretas og at vi fortsatt får lønn, selv om vi ikke helt vet hvordan det blir, sier Rosa Nielsen, tillitsvalgt for FO.
05.11.2019
09:43
05.11.2019 09:43

fontene@lomedia.no

Bergensklinikkene stod i fare for å måtte legge ned på grunn av økonomiske problemer. Nå er det klart at Helse Bergen overtar virksomheten, og alle de 260 ansatte får tilbud om fortsatt jobb.

Rosa Nielsen, tillitsvalgt for FO, sier at det er blitt ro i organisasjonen etter at det ble klart at virksomheten fortsetter. Hun understreker at ansatte ennå ikke vet hvordan den framtiden blir, men at de er i en god dialog med Helse Bergen om en så smertefri overgang som mulig.

– Helse Bergen har vært med på virksomhetsoverdragelse før. Det ligger en trygghet i at helseforetaket har erfaring på dette, sier Nielsen.

Bergensklinikkene er den største ideelle organisasjonen på rusfeltet i Hordaland, og har drevet i mer enn 25 år.

Konflikter og økonomiske problemer

Bergensklinikkene har lenge slitt med interne konflikter og økonomiske problemer.

Den økonomiske situasjonen ble over sommeren så kritisk at styret i stiftelsen 3. september bestemte seg for å legge inn årene dersom en de ikke fant en samarbeidsaktør. Det ble sendt et rop om hjelp til Helse Bergen. Knapt to uker senere var en intensjonsavtale for virksomhetsoverdragelse på plass.

– For oss var det opplagt at vi ønsket å sikre at pasienttilbudet fortsatte og at kompetansen ved Bergensklinikkene ikke ble avviklet, sier administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

Eivind Hansen, direktør Helse Bergen

Eivind Hansen, direktør Helse Bergen

Otto von Münchow

Intensjonsavtalen om virksomhetsoverdragelse ble inngått 12. september. Planen er at Helse Bergen overtar all virksomhet til Bergensklinikkene innen desember i år. I det inngår pasientbehandling, dokumentasjon, utviklingsmiljø og kompetansesenteret KoRus. Alle ansatte får tilbud om å bli med videre inn i virksomhetsoverdragelsen.

– Ingen ansatte kommer til å miste jobben sin etter sammenslåingen. De må ikke bekymre seg for at de får lønn, men fokusere på oppfølging av pasientene og gi god behandling, slår Hansen fast.

Ansatte i Bergensklinikkene slår alarm om fryktkultur og manglende kompetanse i ledelsen

– Pasienten vil ikke merke overgangen

Rosa Nielsen er tillitsvalgt for 40 FO-ere på Bergensklinikkene. Hun forteller at ansatte uttrykker lettelse over at virksomheten er sikret. Samtidig har det vært vanskelig å danne seg et helhetlig bilde av stemningen fordi det er snakk om mange ansatte på ulike lokasjoner.

– Noen har jobbet her lenge, har mye historie knyttet til Bergensklinikken og har nok ulike følelser på det som skjer. For noen kan virksomhetsoverdragelsen være bittersøt, mens andre er glad for at det er kommet til en løsning, forteller Nielsen.

– Alle er glad for at de vet at pasientene ivaretas og at vi fortsatt får lønn, selv om vi ikke helt vet hvordan det blir.

Sosionom Charlotte Johnsen forteller er glad for at Helse Bergen så tydelig har understreket at både ansattes rettigheter og pasiententrettigheterne skal ivaretas. Hun understreker at det viktigste med det som skjer nå, er at pasientene ikke vil merke overgangen.

Tar vare på gullet

Helse Bergen vil i første omgang skaffe seg forståelse for driften ved Bergensklinikkene før det blir igangsatt endringer med tanke på å hente ut mulige synergieffekter.

Helseforetaket har gjort kjent at selv om alle ansatte fortsetter, er det ikke sikkert at alle får beholde den jobben de har i dag. Når Bergensklinikkene er blitt integrert i Helse Bergen, vil det være en del overlappende aktivitet som gjør at noen ansatte etter hvert vil få tilbud om jobb andre steder i organisasjonen.

– Jeg føler at ansatte er blitt tatt med i prosessen. Det er for eksempel positivt at Helse Bergen har vært på alle våre fire lokasjoner og snakket med ansatte. Ansatte er blitt bedt av Helse Bergen om å se på hva som er gullet vårt, forteller Nielsen.

Kollega Charlotte Johnsen trekker fram kjønnsdelt behandling, som Bergensklinikkene var først ute med. Hun peker også på treningsterapi, mentaliseringsbasert terapi og musikkterapi som klinikkenes gull.

– Den beste løsningen

Eivind Hansen i Helse Bergen er opptatt av å ta vare på det beste i de ulike fagmiljøene. Han vil utfordre Bergensklinikkene på hva de er best på, sier han.

For Johnsen er dette betryggende ord. Hun er glad for at Helse Bergen vil ta vare på kompetansen som Bergensklinikkene har seg opparbeidet over tid.

– Ledelsen her på huset sier at virksomhetsoverdragelse til Helse Bergen var det eneste alternativet de hadde for videre drift, fremfor å bli lagt ned. Med det utgangspunktet er det bra både for pasienter og ansatte at Helse Bergen tar over, konkluderer Johnsen.

– Det kjennes trygt at vi nå blir en del av et godt fagmiljø og en godt drevet organisasjon.

Rosa Nielsen trekker fram at Helse Bergen allerede har satt en leder til å følge driften ved Bergensklinikkene for å få til en fin integrering.

– Det skaper trygghet, konstaterer Rosa Nielsen.

Det har allerede vært møte mellom FO i Helse Bergen og FO i Bergensklinikkene med sine henholdsvis 200 og 40 medlemmer.

05.11.2019
09:43
05.11.2019 09:43