Aleris og Manifest kjemper om sannheten i privat barnevern

Ida Søraunet Wangberg, forfatter hos Forlaget Manifest, reagerer på beskyldningene fra Aleris-direktør Erik Sandøy om ensidig og feilaktig faktabruk.
30.04.2015
15:52
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Wangbergs debattbok «På anbud» brukes av Fellesorganisasjonen (FO) som faktagrunnlag for en kampanje mot kommersialisering av velferdstjenester. Boken presenterer medieoppslag, regnskapstall og forskning fra blant annet Arbeidsforskningsinstituttet.

Erik Sandøy mener den er ensidig og preget av feil.

Wangberg belyser eierstrukturer og stiller spørsmål ved de økonomiske motivene for å drive barnevern som kommersiell virksomhet.

– Det som slo meg da jeg jobbet med boka, er at det er så mange som tjener penger på dette, sier Wangberg.

– Det er masse godt barnevern som gjøres i disse selskapene, men jeg ønsker å sette fokus på eiernes motiver. De internasjonale investeringsselskapene har ikke kjøpt seg inn av veldedighet.

– Samler verdier for å selge

– Du hevder at et av de viktigste formålene med å drive barnevernselskap er å drive med overskudd og tjene penger for eierne. Kan du dokumentere det?

– Jeg har aldri påstått at Aleris eller andre tar ut utbytte. Men Aleris Ungplan & BOI har de siste fem årene ført nesten 200 millioner kroner ut av selskapet og oppover i konsernet. Sandøy påpeker helt korrekt at årsresultatet pløyes inn i egenkapitalen. Den er nå på 340 millioner kroner. De pengene ligger der den dagen Wallenberg vil selge.

Fontene har tidligere omtalt Aleris Ungplan & BOIs vekst til milliardbedrift.

– Aleris har ikke sagt noe om at de tenker å selge ut Ungplan & BOI, men mener du at det er eiernes strategi hele veien?

– Jeg kan ikke spekulere i at det er strategien deres å selge i framtiden. Det vi ser er at oppkjøpsfond kjøper opp, eier i to-tre år og så selger videre med fortjeneste, sier Wangberg.

– Ikke kom og påstå at kapitalfondene er opptatt av noe annet enn å tjene penger. Da kunne de startet ideelle stiftelser isteden på å tjene penger på skattefinansiert velferd.

Er nå det så sikkert?

Vi spurte likegodt Aleris Ungplan & BOI:

1) Hvis ideen er at overskudd skal pløyes tilbake i driften, hvorfor disse konsernbidragene?

Administrerende direktør Erik Sandøy svarer per e-post:

"Som det fremgår av regnskapene er konsernbidragene Manifest sikter til, ført tilbake til Aleris Ungplan & BOI AS og ligger i egenkapitalen. Dette kalles sirkel-konsernbidrag og er helt normal praksis for norske selskapers regnskapsførsel."

2. Er nedsalg den langsiktige strategien på eiersiden i Aleris?

Sandøy:

"Nei. Aleris' eier Investor har tradisjon for å være langsiktige eiere. De har i dag verken planer eller intensjoner om å selge Aleris. At egenkapitalen i Aleris Ungplan & BOI vokser, er en naturlig konsekvens av to forhold Manifest støtter, nemlig at ingen midler er ført ut av Norge og av at konsernbidraget nettopp er ført tilbake til selskapet. Dette gir økonomisk soliditet og likviditet som sikrer en solid drift, gode og trygge rammebetingelser for barna og de unge og medarbeiderne, og gjør at vi kan utvikle enda bedre barneverntjenester."

Gir ikke tilsvar

Nyhetsmedier er underlagt Vær varsom-plakatens regel om tilsvarsrett for den som utsettes for kritikk. Det samme gjelder ikke forlagsbransjen.

Sandøy sier at Manifest før utgivelsen burde tatt kontakt med ham, Aleris eller andre selskaper, for å få et mer helhetlig bilde av barnevernselskapene. Ville ikke debattboka da økt sin troverdighet?

– Jeg har brukt informasjon, medieoppslag og statistikk som allerede finnes ute i offentligheten, så jeg ser ikke at det utløser den samme typen problemstilling, sier Wangberg.

– Du er selv utdannet journalist. Burde det likevel ligget en refleks der om å be Aleris eller andre kommentere faktaframstillingen i boka?

– Det er en debattbok, ikke en nyhetssak. Jeg påstår ikke at den er nøytral. Avsenderen er tydelig, det er FO og Manifest.

– Noen vil si at en slik debattbok er skrevet for dem som allerede er enige, for menigheten, og i liten grad åpner seg for et nytt publikum.

– Jeg tror dette er ny informasjon og svært interessant for mange som ikke har så god kjennskap til feltet fra før. Jeg generaliserer ikke for hele det private kommersielle barnevernsfeltet, men viser fram noen store aktører. Det er slik at hvis du er kommersiell, så er formålet å tjene penger. Jeg skjønner at de samtidig ønsker å lage gode barnevernstilbud, men i tillegg kommer profittmotivet.

– Spesielt

Erik Sandøy er lite fornøyd med Aleris' rolle i boken, og skriver til oss:

"Slik vi har lært å kjenne Manifest, trekker de en rekke feilaktige slutninger basert på en for ensidig fremstilling av økonomiske forhold hos private aktører. Vi synes også det er spesielt å spekulere i motivasjonen for virksomheters drift og å omtale arbeidsplassene til hundrevis av dyktige medarbeidere i barnevernet på en slik måte."

Personfokus

Debattboka åpner med fem sider viet barneverngründeren Mossi Antonio Zaferio, som har drevet en kommersiell barneverninstitusjon på Toten. Zaferi er avbildet over en hel side, mens teksten refererer NRK- og VG-oppslag om Zaferis avsetning av overskudd i eiendom.

– Med et så tydelig og kritisk personfokus, burde ikke Zaferi vært gitt mulighet til tilsvar eller blitt gjort oppmerksom på boka før publisering?

– Boka handler ikke bare om ham. Når han bruker så mye av våre skattepenger på å bygge opp egen formue, får han tåle det.

– Han har ikke gjort noe ulovlig?

– Nei, det sier vi heller ikke. Det viktige her er å få det opp som et viktig offentlig anliggende som bør diskuteres. Tilsvarene som Zaferi og andre aktører har gitt i ulike presseoppslag, er tatt med for å tilstrebe en balansert framstilling.

– Aleris og mange av selskapene er med i NHO Service. Kunne NHO vært en god tilsvarskilde på vegne av bransjen?

– Ja, de kunne det, men dette er ikke journalistikk underlagt Vær varsom-plakaten. NHO må gjerne bli med i denne debatten.

Det er slik at hvis du er kommersiell, så er formålet å tjene penger.

Ida Søraunet Wangberg, Forlaget Manifest

30.04.2015
15:52
27.08.2015 20:01

Mest lest