VERNEPLEIER PÅ FULL TID: Caroline Skar roser ledelsen på Hellerud skole for å verdsette hennes kompetanse.

VERNEPLEIER PÅ FULL TID: Caroline Skar roser ledelsen på Hellerud skole for å verdsette hennes kompetanse.

Eirik Dahl Viggen

Ansatt som alt fra assistent til adjunkt med opprykk:

85.000 kroner skiller de best og dårligst betalte sosialarbeiderne i Oslo-skolen

Vernepleier Caroline Skar har full stilling og samme lønn som hun ville hatt i en annen dagjobb. Det er ingen selvfølge for sosialarbeidere i skolen.
08.11.2017
14:11
08.11.2017 14:26

solfrid.rod@lomedia.no

Hver morgen kvart på åtte stiller vernepleier Caroline Skar seg opp ved inngangen til skolen. Barnevernspedagog Tomas Iversen, vaktmester og noen fra ledelsen står sammen med henne. De deler ut frokost og sørger de for at hver eneste elev møtes med «hei» eller «god morgen».

– Frokosten er viktig. Ungdommen får i seg næring, som er nødvendig for læring. Og vi ser hver enkelt elev, sier Skar.

– Ville bruke faget

Skar og Iversen har fulle stillinger som sosialarbeidere på Hellerud videregående skole i Oslo. Skolen ligger like ved Tveita-senteret, øst i Oslo.

Da Caroline Skar ble ansatt for fem år siden, opplevde hun at det var ulike oppfatninger om hva hun skulle drive med. Tomas Iversen begynte to år seinere, og kom litt mer til dekket bord.

Deres rolle som sosialarbeidere har blitt tydeligere og mer synlig med årene. De følger opp rusproblemer, mobbesaker og konflikter. De har stor frihet i arbeidshverdagen og et godt samarbeid med lærerne. Ikke minst holdes de helt utenfor skoletimer og vikarbehov.

– Vi har heldigvis en ledelse som er interessert i kompetansen vår, sier Skar.

• Les også: Miljøarbeider i Oslo-skolen: – Elevene trenger flere voksne og en trygg skolehverdag

Barnevernspedagog Tomas Iversen går mye rundt i gangene på Hellerud.

Barnevernspedagog Tomas Iversen går mye rundt i gangene på Hellerud.

Eirik Dahl Viggen

20 ulike stillingskoder

Dette klinger godt i ørene til Christer Ryen, hovedtillitsvalgt for FO i Oslo kommune. Han har kartlagt de 68 medlemmene FO har i Utdanningsetaten i Oslo. Kartleggingen viser at stillingsbeskrivelsene varierer fra ufaglært assistent til adjunkt med opprykk. De 68 FO-erne er fordelt på 20 stillingskoder og over et lønnsspenn på ca 85.000 kroner.

En del har uklare oppgaver. Noen blir satt til å undervise, selv om de ikke har kompetanse til det.

– En sosionom fikk beskjed fra rektor om at nå hadde skolen så dårlig råd at enten fikk hun undervise, eller så måtte hun slutte, forteller Ryen.

De store forskjellene i lønns- og arbeidsbetingelser bekymrer FO. Ryen lover full innsats overfor Utdanningsetaten for å synliggjøre medlemmenes kompetanse, og på sikt skap likere vilkår. Han er glad for at det nå er fart i FO-klubben i etaten etter at den har manglet leder siste året.

Flere av våre medlemmer er plassert i de laveste lønntrinnene for assistenter. Men dette er topp skolerte fagfolk med mye kompetanse, sier hovedtillitsvalgt Christer Ryen.

Flere av våre medlemmer er plassert i de laveste lønntrinnene for assistenter. Men dette er topp skolerte fagfolk med mye kompetanse, sier hovedtillitsvalgt Christer Ryen.

Eirik Dahl Viggen

– Urimelig forskjellsbehandling

Flere av de FO-organiserte i Oslo-skolen følger skoleåret. Men det som er full stilling for deres lærerkolleger utgjør bare 90 prosent stilling for sosialarbeiderne, fordi de ikke er undervisningspersonell. – En urimelig forskjellsbehandling, mener Nina Jakobsen, ny klubbleder i Utdanningsetaten.

Hun er vernepleier og jobber også på Hellerud, på tilrettelagt avdeling.

Jakobsen minner om at sosialarbeidere også har for- og etterarbeid. Grensene mellom undervisning og trening på hverdagsaktiviteter (ADL-trening) er ofte uklare på spesialavdelingene, påpeker hun.

– Dette er ikke spesielt på Hellerud, men gjelder sosialarbeidere i skolen generelt. Uklare roller, oppgaver og arbeidsvilkår er noe av det viktigste vi skal jobbe med, fastslår Jakobsen.

Nina Jakobsen er vernepleier på Hellerud videregående og fersk klubbleder i Utdanningsetaten.

Nina Jakobsen er vernepleier på Hellerud videregående og fersk klubbleder i Utdanningsetaten.

Eirik Dahl Viggen

Lønn som i annen dagjobb

Caroline Skar og Tomas Iversen har fulle stillinger. De er heller ikke undervisningspersonell, og de følger ikke skoleåret. Men i praksis har de mulighet for å ta fri i skoleferiene, fordi de kan avspasere kveldsarbeid.

Skar og Iversen tjener omtrent det samme som de ville ha tjent på en dagjobb i bolig eller på barnevernsinstitusjon.

Det er heller ingen selvfølge for sosialarbeidere i Oslo-skolen. Ifølge FO ligger denne gruppa i gjennomsnitt nederst på lønnsstatistikken når man sammenligner ansatte med høgskoleutdanning i Oslo kommune.

Barnevernet og Nav går sammen om å lose Yafhet inn i voksenlivet

Plassert i lave lønnstrinn

Begynnerlønna for en vernepleier ligger på lønnstrinn 26 på dagsentre for utviklingshemmede, mens flere av sosialarbeiderne i Oslo-skolen er plassert i lønnstrinn 20. Det vil si like i underkant av 390.000 kroner i året.

– Flere av dem er innplassert i de laveste lønntrinnene for assistenter. Men dette er topp skolerte fagfolk med mye kompetanse på sosiale problemer, fattigdom og marginalisering, alt det politikere snakker om som årsaker til problemene i Oslo-skolen, sier Ryen.

En del av stillingene har vært utlyst som assistentstilliger. Dermed kan det innvendes at barnevernspedagoger og vernepleiere har valgt stillinger de er overkvalifisert for.

– Når skolen tar det valget å ansette en fra våre grupper, får de jo også nytte av deres kompetanse. Da må de også løfte stillingen i lønnssystemet, mener Ryen.

Utdanningsetaten: Må tas i tariff-forhandlinger

Fontene har bedt Utdanningsetaten i Oslo kommune kommentere at sosialarbeiderne på skolene har så ulike stillingsinstrukser og lønns- og arbeidsforhold. Kommunikasjonsavdelingen svarer slik i en epost:

«Stillingsbetegnelsene det vises til er stillinger med svært ulikt innhold. Noen av stillingene har krav til formell kompetanse, andre ikke. Spørsmål om lønn for grupper av ansatte/stillingskategorier er et spørsmål som må tas i tariff-forhandlinger, og vi kan ikke kommentere dette i denne sammenheng».

En spennende arbeidsplass, sier Caroline Skar om Hellerud videregående skole.

En spennende arbeidsplass, sier Caroline Skar om Hellerud videregående skole.

Eirik Dahl Viggen

Forebygger bråk

Noe av det aller viktigste er at elevene føler seg trygge på skolen, mener Iversen og Skar.

De to sosialarbeiderne kjenner alle elvene. Hvis de ser et ukjent ansikt på skolen, tar de kontakt. De følger opp mobbing og rusproblemer. De snakker med Nav, barnevern og politi.

I kantina står flere fotballspill og bordtennisbord. I fjor begynte Skar og Iversen å la baller og rekkerter ligge ute. I begynnelsen forsvant utstyret, men etterhvert oppdaget ungdommene at utstyret alltid lå klart. Da ble det så godt som slutt på hærverk og tyveri.

– Hver dag i storefri setter vi fram sjakkbrett og playstation som elevene kan spille på. Det er ingen andre problemer med det enn at det for noen kan være vanskelig å rekke skoletimen som begynner fem over tolv, sier Tomas Iversen.

Hornes læreplan for barnevernet tilsvarer 14.000 per ansatt

• Asylsøkere må klare seg med 80 kroner dagen

08.11.2017
14:11
08.11.2017 14:26