AMBISIØST: Et av Nav-reformens ambisiøse mål var å eliminere langtidsmottak av sosialhjelp; folk skulle over i arbeid eller på trygd. Fasit viser at 47 500 mennesker går på sosialhjelp i over 6 måneder.

AMBISIØST: Et av Nav-reformens ambisiøse mål var å eliminere langtidsmottak av sosialhjelp; folk skulle over i arbeid eller på trygd. Fasit viser at 47 500 mennesker går på sosialhjelp i over 6 måneder.

Ole Palmstrøm

47 000 langtidsmottakere

Sosialhjelpen er ikke borte, tross Nav-reformen. Over en tredjedel av mottakerne er innvandrere.
31.03.2015
13:48
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Langtidsmottakere av sosialhjelp forsvant ikke med Nav-reformen i 2006, slik daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen bar bud om.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsdirektoratet, gjengitt på Kommunal-Rapport.no, viser at:

• Hele 64 000 mennesker har sosialhjelp som hovedinntektskilde. Det er en økning på 8 prosentpoeng siden 2010.

• Over en tredjedel av sosialhjelpsmottakerne (47 500 av 134 700 personer) har mottatt økonomisk stønad til livsopphold, såkalt sosialhjelp, i mer enn seks måneder.

Dyrt for kommunen

Innvandrerbakgrunn gjelder 37 prosent av de som mottar sosialhjelp, mot 31 prosent i 2010.

Direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, uttrykker særlig bekymring for bosatte flyktninger.

– Enhver økning i langtids sosialhjelp er bekymringsfull. Det er ekstra bekymringsfullt når dette spesielt gjelder enkelte grupper i befolkningen, sier Eide til Kommunal-Rapport.no.

Det er ekstra bekymringsfullt når dette spesielt gjelder enkelte grupper i befolkningen.

Helge Eide, KS, til Kommunal-Rapport.no

31.03.2015
13:48
27.08.2015 20:01

Mest lest