Fra ungdomsenheten i Bergen fengsel (arkivfoto)

Fra ungdomsenheten i Bergen fengsel (arkivfoto)

Patrick Silva Sæther

20 millioner til ungdomsfengsel

Regjeringen varsler i statsbudsjettet at de i løpet av 2015 åpner en egen ungdomsenhet på Eidsvoll for kriminelle barn og unge.
08.10.2014
14:22
27.08.2015 20:01

nina.hanssen@lomedia.no

Ungdomsfengselet blir det første i sitt slag på Østlandet.

Verken FO-leder Mimmi Kvisvik eller leder av Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF), Geir Bjørkli er særlig glad for utviklingen da det nå satses på barnefengsler i Norge, men ettersom dette er valgt, synes de begge det er greit at regjeringen nå har konkretisert dette i forslaget til statsbudsjett som ble presentert onsdag formiddag.

Et ønske fra kommunene

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp) fra Akershus forteller at en tidligere barnevernsinstitusjon i Eidsvoll skal bygges om og klargjøres til en ungdomsenhet med 4–5 plasser.

Målet er at den skal stå klar i løpet av 2015.

Kjos sier at det gjennom tre år har det vært et ønske om en slik enhet også på Østlandet.

– Flere kommuner har ønsket dette til sin kommune. I løpet av 2015 vil vi få fem plasser på Eidsvoll. Dette er viktig, fordi ungdom under 18 år strengt tatt ikke burde sittet i fengsel. Men når svært unge mennesker begår alvorlig kriminalitet og grov vold, må samfunnet beskyttes fra dem, sier hun.

Samtidig sier hun at de er kjent med at det å sone sammen med andre «erfarne» kriminelle, gir en start på livet med inngående kunnskap om kriminalitetens verden og nettverk som er svært uheldig.

– Ved å tilby slike plasser gir vi disse ungdommene, som må sitte i fengsel, en forsterket oppfølging med også barnefaglig- og helsekompetanse, sier hun.

Bergenmodell

Fra før eksisterer kun en liknende enhet i Bergen.

Det legges inn 19,5 millioner kroner til tiltaket, som vil være underlagt Kriminalomsorgen Region Øst og som skal bidra til å forsterke oppfølgingen av ungdom som må sitte i fengsel.

Modellen vil være den samme som i Bergen. Blant annet vil det være en forsterket barnefaglig- og helsekompetanse i enheten.

Også Kjos er enig med de faglige tillitsvalgte om at ungdom ideelt sett ikke burde sitte i fengsel i det hele tatt.

– Men når det er nødvendig av hensyn til resten av samfunnet, mener vi dette er den beste løsningen, sier Kjos som leder Stortingets helse- og omsorgskomité.

Barn i fengsel

– NFF ønsker ikke barnefengsler, fordi barn ikke skal sitte i fengsel. Forbundet frykter en utvikling hvor antallet barnefanger øker når man legger spesielt tilrette for dette. NFF har forøvrig ingen oppfatning av om plasseringen av et slikt fengsel, sier Bjørkli.

Heller ikke FO-leder Mimmi Kvisvik er glad for at regjeringen satser på barnefengsel.

– Vi mener prinsipielt at barn ikke skal sitte i fengsel, men når denne løsningen er valgt, så er det viktig at tilbudet blir så bra som mulig. Får disse barna et tilrettelagt tilbud med et godt innhold fra ansatte med kompetanse så er dette både en personlig investering og også en god investering for samfunnet, sier hun.

– Vi er glad de bruker Bergensmodellen med tverrfaglige ansatte og er spesielt glad for at dette skal evalueres, sier hun.

I Eidsvoll kommune har de fra før et omsorgssenter for enslige mindreårige så her er det mye faglig kompetanse som finnes. Det viktigste er nå at disse barna får et godt faglig tilbud med innhold.

Fokus på kø fremfor ansatte

Forbundssekretær i NFF Asle Aase er positiv til at en ungdomsfengsel nå kommer til Østlandet.

– Jeg synes det er bra at de nå forplikter seg til å åpne et nytt ungdomsfengsel til neste år og at dette kommer til Østlandet. At de har valgt Eidsvoll er bra, men foreløpig vet vi lite hvordan dette skal organiseres. Det står lite i statsbudsjettet om bemanning i kriminalomsorgen, da dette sannsynligvis vil komme i stortingsmeldingen som er varslet, men jeg syns det er positivt at regjeringen sier de skal bruke Bergen som modell.

En kostbar affære

– Det er en kostbar affære å lage et ungdomsfengsel for barn mellom 15 og 18 år, da det trengs oppfølging også av folk med barnefaglig- og helsekompetanse, sier han.

Aase synes også det er bra at regjeringen foreslår å opprette 41 nye fengselsplasser og at de ser ut til å fortsatt opprettholde 175 plassene ved fengselsskolen.

Må være tålmodige

– Vi skulle selvsagt ønske at det ble økt kapasitet, da vi trenger folk med faglig kompetanse, men slik jeg leser dette forslaget nå er det ikke noen økning her. Også de som hadde håpet på bevilgninger om utvidelse av sine fengsler må nok fortsatt være tålmodig. Jeg ser også at EK er nevnt, men at det heller ikke er noen ekstra satsning på friomsorgen, sier han.

Aase mener også det er behov for en diskusjon om regjeringens tanker rundt at varetektsfanger skal sone i fengsel med lavere sikkerhet for å bli kvitt køen.

– Her trengs det en avklaring. Det virker som regjeringen har hatt fokus på kø uten å tenke på bemanningen, sier han.

Vi mener prinsipielt at barn ikke skal sitte i fengsel, men når denne løsningen er valgt, så er det viktig at tilbudet blir så bra som mulig.

FO-leder Mimmi Kvisvik

08.10.2014
14:22
27.08.2015 20:01