BUDSJETT: Statsråd Solveig Horne og Barne- og likestillingsdepartementet lover barnevernsreform i 2017.

BUDSJETT: Statsråd Solveig Horne og Barne- og likestillingsdepartementet lover barnevernsreform i 2017.

Øyvind Aukrust

Statsbudsjettet 2017:

20 millioner til kompetanseheving i barnevernet

Regjeringen selger budsjettet som satsing på barnevern. – Vi ser ingen tegn til styrking av profesjonsutdanningene, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.
07.10.2016
10:07
07.10.2016 10:08

hans.henrik@lomedia.no mia.paulsen@lomedia.no

I sin pressemelding for Statsbudsjettet annonserer Barne- og likestillingsdepartementet at det vil fremmes en barnevernsreform for Stortinget våren 2017. Ifølge departementet vil et større ansvar legges på kommunene i denne reformen, og det er det som er grunnen til at man nå styrker etterutdanningen med 20 millioner kroner.

– Med økt ansvar vil kommunene få større handlingsrom og muligheter til å komme tidligere inn med rett hjelp til rett tid. Kompetanseheving er en grunnleggende forutsetning for økt kommunalt ansvar for barnevernet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Savner øremerking

Det er ikke noe som mildner FO-lederens utsagn. Hun mener Regjeringen ikke oppfyller sin egen ambisjon om et bedre barnevern, når man ikke får til en heving av statusen til utdanningene.

– Alle monner drar. Men dette handler om etter- og videreutdanning. Vi ser ingen tegn til styrking av profesjonsutdanningene og dermed det som gjelder forskning, undervisning, praksis og ferdighetstrening. Sosionomutdanningen burde løftes opp en finansieringskategori bare for å komme på nivå med sammenlignbare utdanninger, sier Mimmi Kvisvik.

FO-lederen har ønsket seg en øremerking av penger til fortsatt opptrapping for det kommunale barnevernet som en videreføring av tidligere opptrapping, som stoppet opp med den nåværende regjeringen, men ser ikke spor av det.

Smøres tynt

– Vi finner barnevernstjenester hvor en ansatt har ansvar for 50 barn og familier, og det kan ikke bli godt nok arbeid. Tid og tilgjengelighet er vesentlig for et godt barnevern, understreker Mimmi Kvisvik.

Kvisvik noterer seg også at Barne- og familiedepartementet foreslår 176 millioner til opptrappingsplan mot vold og overgrep. Men hun konstaterer at pengene er smurt tynt utover og bare fire millioner er rettet mot familievernet.

– Det virker lite, synes Kvisvik.

Departementet: – Historisk satsing

I departementet viser statssekretær Kai-Morten Terning til at man gjennom stortingsperioden har økt satsingen på familievernet mye.

– Med forslaget som ble lagt fram til statsbudsjett i går er det en historisk satsing på familievernet i denne perioden på 94,4 millioner kroner. Denne satsingen har medført at flere familier får hjelp innen fristen og at flere barn blir hørt, sier Terning.

Han mener satsingen viser at Regjeringen tar utfordringene med vold og overgrep mot barn på alvor.

– Tidlig innsats og forebygging er et prioritert område for regjeringen og familievernet er en av flere tjenester det satses på i arbeidet med å bekjempe vold og overgrep mot barn. Det har for eksempel vært en samlet satsing på 865 millioner kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

#statsbudsjettet2017

07.10.2016
10:07
07.10.2016 10:08