Vil vi reelt gjøre noe med likelønnsutfordringen, eller ikke? Spør FO-leder Mimmi Kvisvik.

Vil vi reelt gjøre noe med likelønnsutfordringen, eller ikke? Spør FO-leder Mimmi Kvisvik.

Morten Hansen

– Vil vi egentlig gjøre noe med likelønnsutfordringen?

Partene må gå i seg selv, og dét er en vanskelig øvelse, mener leder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).
19.11.2014
09:48
27.08.2015 20:01

anne.siri.rena@lomedia.no

Kvinner tjener i gjennomsnitt 85 prosent av det menn gjør.

– Hvor og hvordan skal vi hente inn disse 15 prosentene? Vil vi reelt gjøre noe med likelønnsutfordringen, eller ikke? Spør FO-leder Mimmi Kvisvik.

VIDEO: Hør Mimmi Kvisviks innledning på Kartellkonferansen

Hun mener at når alle har fått fordelt penger etter et lønnsoppgjør, så er det ikke noe til overs til likelønnspotten.

Er dette riktig?

Går til og med tilbake

– Lønnsoppgjøret anno 2014 er fortsatt ikke oppsummert, men ingenting tyder på at det har brakt oss framover i lønnsutjevning, sier Kvisvik, som leder LO-forbundet med flest kvinnelige medlemmer, over 80 prosent.

Kvisvik viser til tall som sier at lønnsfordeling mellom kjønn går svært sakte framover, og til og med også noe tilbake, særlig for dem med fire års høyere utdanning eller mer. Mange av disse befinner seg blant yrkesgruppene som er organisert i FO.

Til sammenligning ligger de ifølge Kvisvik på samme lønnsnivå som industriarbeidere med langt kortere utdanningsløp.

– Utdanning må betale seg, mener Kvisvik.

Kvinnearbeidsmarkedet

Kvinners andel av menns lønn må heves og bli lik, men hvordan?

– Lønnsoppgjøret er bare en arena, strukturelle samfunnsmessige endringer er like viktig, fortsetter Kvisvik, som tegner opp et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Med svært mange kvinner som jobber deltid.

Les også:

Lærerløftet glemt etter valgkampen (18.11.2014)

Folkestad bekymret for lønnsforskjeller (18.11.2014)

Kartellkonferansen 2014:

Gol, 18, - 20. november

Twitter/facebook: #kartkonf

Samleside: Alle sakene fra LO Stats kartellkonferanse på Gol hos Aktuell.no

Livesending: direkte.aktuell.no

Om konferansen:

LO Stats kartellkonferanse på Gol samler årlig rundt 200 tillitsvalgte, innledere, presse og gjester fra inn- og utland.

Konferansen har tradisjonelt vært et tenkeloft der sentrale temaer debatteres og nye ideer lanseres.

Kartellkonferansen har vært arrangert årlig - med noen opphold - helt siden 50-tallet.

19.11.2014
09:48
27.08.2015 20:01

Les også:

Lærerløftet glemt etter valgkampen (18.11.2014)

Folkestad bekymret for lønnsforskjeller (18.11.2014)

Kartellkonferansen 2014:

Gol, 18, - 20. november

Twitter/facebook: #kartkonf

Samleside: Alle sakene fra LO Stats kartellkonferanse på Gol hos Aktuell.no

Livesending: direkte.aktuell.no

Om konferansen:

LO Stats kartellkonferanse på Gol samler årlig rundt 200 tillitsvalgte, innledere, presse og gjester fra inn- og utland.

Konferansen har tradisjonelt vært et tenkeloft der sentrale temaer debatteres og nye ideer lanseres.

Kartellkonferansen har vært arrangert årlig - med noen opphold - helt siden 50-tallet.