- Rødt er det partiet som tydeligst vil prioritere felles velferd, stanse velferdsprofitørene og motarbeide de økende forskjellene, som jo er skadelige for hele samfunnet, sier Bjørnar Moxnes.

- Rødt er det partiet som tydeligst vil prioritere felles velferd, stanse velferdsprofitørene og motarbeide de økende forskjellene, som jo er skadelige for hele samfunnet, sier Bjørnar Moxnes.

Leif Martin Kirknes/LO Media

– Stans pengestrømmen ut av barnevernet

– Velferdsstatens framtid er truet hvis vi ikke får stanset profitørene i tide, sier Bjørnar Moxnes (R).
01.09.2017
08:46
01.09.2017 08:46

solfrid.rod@lomedia.no

1. Hva er mest negativt med Norge akkurat nå?

– Økende klasseskiller, en inhuman asylpolitikk og et fellesskap som undergraves av velferdsprofitører, sier Bjørnar Moxnes.

Han er stortingskandidat for Rødt i Oslo og en av ni politikere Fontene stiller til veggs før stortingsvalget.

Kirsti Bergstø (SV): – Vi tar kampen for profittfri velferd

2. Hva er det første du vil gjøre for å gjøre barnevernet bedre?

– Stanse pengestrømmen ut av barnevernet. Fra 2009 til 2013 tok de sju største velferdsprofitørene ut 500 millioner, en halv milliard som skulle ha gått til best mulig barnevern, men som i stedet gikk til for eksempel den svenske Wallenberg-familien. Vi vil ha samme prinsipp for barnevern som for skole; forbud mot privat berikelse.

Hvis jeg kan nevnte en ting til; vi vil at loven om barnevernstjenester skal presisere at alle ansatte skal ha bred faglig kompetanse. Staten må bidra med et utdanningsløft.

• Kari Kjønaas Kjos (Frp): - Barnevernet bør deles i to

3. Hva vil du gjøre for å bedre levekårene for utviklingshemmede?

– Vi må styrke de offentlige tilretteleggingsordningene for både hjem, skole og arbeidsplasser, og sikre reell brukermedvirkning på alle nivåer i det offentlige systemet. Mennesker med en funksjonshemning, fysisk eller psykisk, må sikres rett til utdanning og arbeid på lik linje med alle andre. Det offentlige må gå foran, og vi mener at arbeidsgivere som ansetter funksjonshemmede må få økonomisk støtte til tilrettelegging, også der det er behov for varig tilrettelegging. Vi vil også ha en strengere håndheving av kravene til universell utforming.

4. Vil du øke budsjettene til rus og psykiatri raskere enn somatisk behandling i sykehusene?

– Det er ikke noe vi har programfestet. Det viktigste grepet er å fjerne stykkprisfinansiering av sykehusene. Vi vil vekk fra bunnlinjetenkning og helseforetaksmodell, vi vil gjeninnføre forvaltningsmodellen.

Når det gjelder psykisk helse har vi en rekke punkter i programmet. Vi er imot pakkeforløpene, fordi de som har psykiske lidelser ikke er lette å standardisere. Vi vil ha flere medisinfrie tilbud. Og vi mener at Helsedirektoratet skal kvalitetssikre både kommunale tilbud og de distriktspsykiatriske poliklinikkene.

Kjersti Toppe (Sp): – Sykehusene vrir seg unna psykiatriløftet

5. Hvorfor bør helse- og sosialarbeidere stemme på ditt parti?

– Fordi Rødt er det partiet som tydeligst vil prioritere felles velferd, stanse velferdsprofitørene og motarbeide de økende forskjellene, som jo er skadelige for hele samfunnet.

6. Bør private aktører kunne ta ut utbytte fra velferdstilbud som barnehager, sykehjem og barnevernsinstitusjoner?

– De store tar ikke ut utbytte. Hvis spørsmålet omformuleres til å gjelde profitt, er det mer relevant. Og svaret er nei. Det er meningsløst at skattepenger bevilget til velferd forsvinner ut av tjenestene. Og det undergraver skatteviljen når folk ser at dette skjer. Dette handler om velferdsstatens framtid. Den er truet hvis vi ikke får stanset profitørene i tide.

Sveinung Rotevatn (V): - Det må være lov å tjene penger på å gi et godt velferdstilbud

7. Bør enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år bli barnevernets ansvar?

– Så vidt jeg husker står det i vårt program. (Sjekker programmet)

– Ja, det står her.

Hege Haukeland Liadal (Ap): – Enslige mindreårige asylsøkere skal ikke være barnevernets ansvar

8. Hvilket velferdsgode kan vi være foruten?

– Vi skattesubsidierer alle som eier egen bolig, de fradragene kunne de fleste av oss klart oss uten.

9. Glem ditt eget parti - hvilken nålevende politiker inspirerer deg mest?

– Jeg blir veldig inspirert hver gang Listhaug åpner munnen, til å stå på for å få FrP ut av regjering, og få på plass et nytt flertall som faktisk ønsker å gi en trygg havn til folk på flukt, og som vil få til integrering.

10. Bør ansatte som arbeider turnus i omsorgsinstitusjoner ha faste lønnstillegg (for ubekvem arbeidstid) tilsvarende resten av arbeidslivet?

– Jeg husker ikke hva partiprogrammet sier om det, det blir nokså detaljert.

11. Hva kan politikerne gjøre for å bedre sikkerheten til ansatte i helse og sosialtjenestene?

– Det handler jo om rammevilkårene. Vi må øke overføring til tjenestene, øremerke penger til barnevernet og luke ut de useriøse aktørene som går på akkord med sikkerheten. Profittmotivet hører bare ikke hjemme i barnevernet.

Svein Harberg (H): – Vi vil hjelpe barnet til en god livssituasjon i hjemmet sitt

01.09.2017
08:46
01.09.2017 08:46