DREPT PÅ JOBBEN: Onsdag 26. juli gikk en 15 år gammel jente løs på folk med kniv inne på Sørlandssenteret i Kristiansand. 15-åringen er siktet for drap og drapsforsøk. Hun hadde tidligere på dagen rømt fra en barnevernsinstitusjon på Sørlandet.

DREPT PÅ JOBBEN: Onsdag 26. juli gikk en 15 år gammel jente løs på folk med kniv inne på Sørlandssenteret i Kristiansand. 15-åringen er siktet for drap og drapsforsøk. Hun hadde tidligere på dagen rømt fra en barnevernsinstitusjon på Sørlandet.

Wikimedia Commons/Havstad112

– Psykiatrien er ikke laget for de dårligste ungdommene

Drapet på Sørlandssenteret utløser krav om bedre terapitilbud for barn og unge. Men barne- og ungdomspsykiatrien savner opptrappingen som ble lovet ved forrige stortingsvalg.
09.08.2017
13:58
09.08.2017 15:49

edv@lomedia.no

Ved forrige stortingsvalg i 2013 lovet regjeringen et nytt psykiatriløft. Men terapeuter i barne- og ungdomspsykiatrien ser ikke noe til hverken penger eller stillinger.

– Altfor mye har sviktet når en 15 år gammel jente blir morder

Vestre Viken BUP: Ned tre stillinger

– Det er en tragedie at økonomene, ikke fagfolk, har fått styre helsevesenet, sier tillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) Lars Robert Lund i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i Vestre Viken til Fontene.

SPARER PENGER 1: Tillitsvalgt Lars Robert Lund melder om 3 færre stillinger i BUP Vestere Viken.

SPARER PENGER 1: Tillitsvalgt Lars Robert Lund melder om 3 færre stillinger i BUP Vestere Viken.

Eirik Dahl Viggen

Drapet på Sørlandssenteret i juli, da ei 15 år gammel jente tok livet ev en 17 år gammel sommervikar, får fagfolk til å rette pekefingeren mot barne- og ungdomspsykiatrien.

Kritikken blir for enkel, mener tillitsvalgte vi har snakket med ved sykehusene. Etter en ringerunde blir det klart at barne- og ungdomspsykiatrien ved flere store helseforetak enten har samme antall stillinger som før, har kuttet stillinger, eller må strekke stillingene sine på flere oppgaver.

Kutter behandlingstid

Vestre Viken helseforetak har base i Drammen. De har i lengre tid unnlatt å erstatte avgåtte pensjonister i BUP med nye ansatte. Av 14 stillinger står nesten 3 vakante.

Dette til tross for at helseminister Bent Høie (H) for fire år siden lovet en solid opptrapping av psykiatrien.

– Byråkratene her sier færre behandlere ikke skal gå ut over behandlingstilbudet. Det er en fordømt løgn, sier Lars Robert Lund.

Resultatet økt press for å kutte ned behandlingstiden, med påfølgende fristbrudd. Men dette er typer behandling som krever tid.

– Systemet er ikke bygget for denne typen relasjonsskadde pasienter som krever langsiktig tilnærming for å bygge tillit. Ingen vil ha dem, for de passer ikke inn i et kortvarig pakkeforløp. Isteden sendes de fra sted til sted.

En del av de tragiske sakene skyldes trolig at presset om utskriving har vært for stort. Det ligger gjerne en psykisk lidelse i bunn som ikke har fått den behandlingen den burde.

– Det er veldig dårlig samfunnsøkonomi å la unge som trenger det gå ubehandlet, mener Lund. På sikt blir det veldig dyrt for samfunnet. Økonomisk og i form av påført lidelse. Eller i form av tragedier som på Sørlandet.

•Les også: Barnevernsbarn skal ha psykologhjelp der de bor, sier Horne og Høie

Terskel for å komme inn i BUP

Fagfolk i barnevernet frykter at noen av de vanskeligste sakene ikke følges opp av psykiatri og psykisk helsevern. Det kan være barn og unge med destruktiv atferd som ikke har funnet seg til rette i fosterhjem og andre omsorgstiltak.

– Stemmer det at dere krever en stabil omsorgssituasjon rundt de barna og ungdommene dere skal behandle, og hva da med de andre?

– Det er ikke slik vi tenker. Vi utelukker dem ikke. Men stabilitet rundt pasienten er en fordel, sier Lars Robert Lund.

BUP Vestre Viken får inn saker der det er konflikt mellom barnets familie og hjelpeapparatet, for eksempel barnevernet. BUP snakker ikke med barnevernet dersom det ikke er greit for familien. Det gjelder selvsagt ikke situasjoner som utløser meldeplikten, understreker Lund.

Helse Bergen: Flytter ressursene vekk fra de minste

Helse Bergen, som dekker hele det sentrale Hordaland, ønsket å spare spare penger og skape bedre samarbeid mellom barnepsykiatri (til 12 år) og ungdomspsykiatrien (til 18 år). Derfor er terapeuter som arbeidet med barn under 12 år satt opp på en helgevakt i måneden på akuttposten for ungdom. Det er ikke ansatt nye for å dekke opp når det er færre på vakt for de minste barna, forteller varatillitsvalgt for FO, Silje Andresen Moe.

SPARER PENGER 2: Varatillitsvalgt Silje Andresen Moe melder om flytting av stillinger fra de minste i psykiatrien i Bergen.

SPARER PENGER 2: Varatillitsvalgt Silje Andresen Moe melder om flytting av stillinger fra de minste i psykiatrien i Bergen.

Eirik Dahl Viggen

– Vi skulle gjerne brukt alle tilgjengelige ressurser på barn under 12 og kommet inn tidlig. Hvis målet er å forebygge utvikling av psykisk sykdom, er det ulogisk å flytte ressursene over til ungdom. De yngste bør ikke lide under at ungdommene også trenger hjelp, sier Moe.

Barneposten har sjelden barn inne fra fosterhjem, rundt 2-3 ganger per år, anslår Moe.

Etter drapet på Sørlandssenteret kommer forslag om å bygge ned skillene mellom BUP og barnevernet. Om det er meningene delte.

Silje Andresen Moe ønsker tettere integrering med barnevernet velkommen:

– Vi har opplevd at barnevernet har hvilt seg litt mens barna er inne hos oss. Mens barnevernet opplever det som at vi hviler oss så lenge situasjonen rundt barnet er uavklart. Det er uheldig at barn sendes fram og tilbake på denne måten.

Hun mener de to etatene har nærmet seg hverandre faglig de siste årene. De bruker mer av det samme fagspråket. Barnepsykiatrien (inntil 12 år) snakker nå om Circle of security, en modell fra pedagogikk og barnevern som beskriver barns måte å utforsker verden på ut fra opparbeidet tillit til voksenpersoner.

• Les også: Barnevern og psykiatri må komme sammen, mener Kari Killén

Sykehuset Sørlandet: Ser ikke psykiatriløft

Sykehuset Sørlandet legger nå alle relevante forhold på bordet for tilsynet og rettsprosessen som kommer etter drapet, forteller klinikkdirektør Oddvar Sæther. Han har ledet Psykiatrisk klinikk hele den inneværende regjeringsperioden.

– Utfordringen blir å se om hendelsen skjedde til tross for gode tiltak rundt jenta, eller på grunn av svikt i tiltakene, sier Sæther.

STATUS QUO: Oddvar Sæther, direktør ved  Klinikk for psykiatri Sykehuset Sørlandet, skulle gjerne sett et psykiatriløft 4 år etter regjeringen lovet det.

STATUS QUO: Oddvar Sæther, direktør ved Klinikk for psykiatri Sykehuset Sørlandet, skulle gjerne sett et psykiatriløft 4 år etter regjeringen lovet det.

Eirik Dahl Viggen

Psykiatrien inkludert BUP ved Sykehuset Sørlandet har i motsetning til de fleste andre helseforetak holdt psykiatribudsjettet atskilt fra resten av helseforetaket. Slik har de vært skjermet fra kutt.

– Vi har drevet i balanse i alle år og ikke trengt å spare. Selv om ikke alt er rosenrødt, står vi ikke under det samme presset.

– Vi ser et økende behov for psykisk helsehjelp etter som det blir mer åpenhet rundt dette og vi gjør oss mer synlige og tilgjengelige. På grunn av samfunnsutviklingen, trenger ungdommene våre mer hjelp enn tidligere.

– Har dere sett noe til psykiatriløftet, slik det ble lovet under den sittende regjeringen?

– Nei, ikke i form av noen endring av profilen som har vært senere år eller øremerkede midler. Man skulle alltid hatt mer penger å bruke. Men det er ikke så enkelt som å bruke mer penger på BUP, så blir det bedre psykisk helse blant unge, sier Sæther.

Til det er helsefaktorene for komplekse. Desto viktigere er det å bruke penger på forebyggende folkehelsetiltak blant unge på kommunenivå og sikre godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten, mener direktøren.

– Ingen greier å løse disse utfordringene med å satse på en enkelt tjeneste. Vi trenger samarbeidstiltak mellom 1.- og 2.-linja, mellom barne- og familieenheter og helsetjenesten

Sæther ønsker velkommen en eventuell institusjon på Sørlandet som integrerer BUP og barnevern.

– Vi ønsker å skille et slikt prosjekt fra hendelsen på Sørlandssenteret. Vi står gjerne til disposisjon så lenge det ikke går på bekostning av den nye ungdomspsykiatriske døgnenheten vi bygger fram mot 2020.

09.08.2017
13:58
09.08.2017 15:49