VIKTIG VALG: Tor Egil (t.v.) og Irek har tydelige bestillinger til en eventuell rød eller blå regjering: Se individet og sørg for rettferdige anbud for NAV-tiltak.

VIKTIG VALG: Tor Egil (t.v.) og Irek har tydelige bestillinger til en eventuell rød eller blå regjering: Se individet og sørg for rettferdige anbud for NAV-tiltak.

Eirik Dahl Viggen

– Partiene har glemt den skjulte ledigheten

Arbeidsledig hvit mann. Denne befolkningsgruppa har havnet i valgkampens blindsone, konstaterer medlemmer i Fontenehuset.
11.09.2017
15:42
13.09.2017 15:02

edv@lomedia.no

Stortingsvalget 2017 har bommet på en stor gruppe: Menn midt i livet som skulle vært på vei et annet sted enn arbeidsledighet.

– Det var denne gruppa som ble sett i den amerikanske valgkampen, sier Tor Egil, medlem ved Fontenehuset i Oslo.

– Partiene har glemt den skjulte ledigheten. De snakker mye om unge med psykiske problemer og om de eldre. Ikke alle dem som faller imellom, sier Tor Egil.

Fontenehuset er et arbeidsfellesskap og et klubbhus som drives av medlemmer og en gruppe fast ansatte. Viktige beslutninger tas gjennom medlemsdemokrati. Siden den internasjonale bevegelsen ble startet på 1940-tallet, har målet vært å bryte stigma og den sosiale isolasjonen som omgir psykiske helseproblemer.

– Høyres psykiatriløft har fungert

Psykiatriløftet under helseminister Bent Høie (H) har fungert, mener Irek Flatseth.

Planen er å utdanne seg til kokk.

– Det er særdeles viktig at helsevesenet har en individuell tilnærming til behandling innen psykisk helse. Erna Solberg har sagt tydelig ifra om at psykiatrien må se enkeltindividet.

BRA LØFT: Høyres psykiatriløft har fungert, mener Irek Flatseth.

BRA LØFT: Høyres psykiatriløft har fungert, mener Irek Flatseth.

Eirik Dahl Viggen

Det går ifølge Irek et ideologisk skille mellom rød og blå helsepolitikk.

– For meg framstår det mer som at den røde siden av politikken styrer mer etter statistikk og er mer opptatt av å tilby det samme til alle.

Det passer dårlig for mange av Fontenehusets medlemmer.

EØS truer arbeidslivet

EØS-avtalen, som har åpnet for fri arbeidsinnvandring fra tidligere Øst-Europa, har ført til at det ikke lenger finnes ufaglærte arbeidsplasser for nordmenn. Det er et kjempeproblem for alle dem som ikke følger A4-normen om utdanning, karriere og stifting av familie, påpeker Tor Egil. Han mener feminismen som ideologi har innsnevret rammen for offentlig debatt om arbeidslivet.

– Det har blitt vanskelig å snakke om menn som faller gjennom i skolen og taper kjønnskampen. I Norge, ikke minst i valgkampen, er dette et tabu.

Han savner politikere som er villige til å snakke om verdien av manuelt arbeid, også som del av miljøkampen.

Norge er et lite land

Nylig besøkte Tor Egil USA og New Yorks Fountainhouse, det opprinnelige huset som ble grunnlagt på 1940-tallet. Han har fulgt lite med på norsk valgkamp.

– Sett utenfra er Norge et lite land i verden. Det meste er likt fra valg til valg, med kun små variasjoner og posisjonering partiene imellom. Det betyr ikke at valget er uviktig, sier Tor Egil.

EUROPEISK BLINDSONE: Tor Egil savner at partiene problematiserer EØS. Arbeidsinnvandringen derfra har revet grunnen under en hel klasse av ufaglærte nordmenn, mener han.

EUROPEISK BLINDSONE: Tor Egil savner at partiene problematiserer EØS. Arbeidsinnvandringen derfra har revet grunnen under en hel klasse av ufaglærte nordmenn, mener han.

Eirik Dahl Viggen

– Men man trenger ikke lese valgprogrammene for å velge liberalistisk eller sosialistisk. Når man skal danne seg en mening, trenger man ikke lese dagspressen, man kan likegodt lese bøker. Det viktigste for min egen del er å delta, selv om jeg ikke tror min stemme er av betydning, sier Tor Egil

Taper anbud i høyrevind

Fontenehuset fungerer for mange medlemmer som et overgangssted til arbeidslivet. Huset driver også med arbeidsretta tiltak.

– Solberg-regjeringen har stilt opp innen psykiatrien, men det overrasker meg at de har sunket så lite i popularitet disse fire årene, sier Tor Egil.

– Det verste med borgerlig styre er at de setter så mange NAV-tiltak på anbud. Fontenehuset underbys av billigere tiltak langt ute på landet. Enda det vi gjør trolig har høyere kvalitet.

Mat først

– Det som er viktigst for våre medlemmer er å ha et sted de kan komme til, være sammen og dele et måltid, sier Irek Flatseth, for anledningene ikledd en t-skjorte med Erna-trykk.

Måltidene kjøpes inn og tilbys til subsidierte priser. Det skjer med kommunale bevilgninger og private sponsorer. Det vil heldigvis fortsette, mener Tor Egil og Irek – uavhengig av utfallet av stortingsvalget.

11.09.2017
15:42
13.09.2017 15:02