FYLKESLEDER

FYLKESLEDER

Anne Myklebust Odland

Fylkesleder for FO Hordaland, Grethe Kvist

– Medlemmene våre trenger flere kollegaer

– Våre yrkesgrupper i barnevernet og i boliger for utviklingshemmede forteller om for liten tid til å gjøre en god jobb. De trenger flere på jobb, sier Grethe Kvist.
28.05.2018
12:26
29.05.2018 10:33

anne@lomedia.no

Grethe Kvist (58) har vært fylkesleder for FO Hordaland i 14 år. Hun er utdannet sosionom med videreutdanning innen rus og har permisjon fra Nav Bergenhus.

Hvor trykker skoen mest for FO-medlemmer i ditt fylke?

– Medlemmene forteller om for liten tid til å gjøre en god jobb, de trenger rett og slett flere kollegaer. Dette gjelder først og fremst førstelinjen i barnevernet og i boliger for utviklingshemmede. Når kommuner nå slås sammen, bruker vi muligheten det gir til å si noe om bemanningen som trengs.

Trekk frem en viktig sak du jobber med akkurat nå.

– Jeg har jobbet intenst med streikeberedskap og trakk et lettelsens sukk da det ikke ble streik i staten. Nå konsentrerer jeg meg derfor om verveuken som alle fylkesavdelingene i FO skal gjennomføre 4. juni til 8. juni. Da skal vi reise ut på arbeidsplasser både for å verne nye medlemmer og ta vare på de vi har. Målet er 30 000 FO-medlemmer innen Landsmøtet i 2019. En stor utfordring er at vi mister medlemmer samtidig som vi får nye. Undersøkelser som Fagforbundet har gjort, viser at det er de som ikke fikk oppfølging etter at de meldte seg inn, som melder seg ut igjen. Dette er det viktig å ta på alvor og vise frem hva FO har av tilbud.

Hva er din holdning til gratispassasjerene?

– De som ikke vil melde seg inn, svarer gjerne at de ikke har anledning til å prioritere medlemskontingenten akkurat nå, og så smiler de og går videre. Likevel profitterer de på det fagforeningene forhandler frem - med noen unntak. I lokale forhandlinger i Os ble det for noen år siden gitt 10 000 kroner til barnevernsansatte i kompensasjon for netthets, men tillegget ble bare gitt til medlemmer av en fagforening. Da tenkte jeg «Yes!» Jeg syntes det var et fornuftig virkemiddel. Vi klarer faktisk ikke å bygge en forening uten medlemspenger. Det er det som gjør at vi kan frikjøpe tillitsvalgte og skolere dem til å bli flinke!

Hvorfor vil du være fylkesleder for FO?

– Jeg vil bidra til at lønn og arbeidsvilkår for våre profesjoner blir bedre. Som fylkesleder har man makt og mulighet til å komme i en posisjon lokalt der dette kan fremforhandles. Jeg har 150 tillitsvalgte med meg i avdelingen og mange råd og utvalg hvor vi setter verdsetting av vårt arbeid og likelønn på dagsordenen.

Hva irriterer deg mest?

– Verdsettingsdiskriminering! 60 prosent av våre medlemmer har videreutdanning, men får ikke uttelling for det. Arbeidsgivere betaler ikke for mastergrad, fordi de mener de kan klare seg uten kompetansen. Det burde være en selvfølge at master gir høyere lønn. Vi har noen håp etter dette lønnsoppgjøret i kommunen, men det koster så mye at det kan virke urealistisk.

Hvilken oppgave gleder eller gruer du deg til å gå løs på dette arbeidsåret?

– Organisasjonsdebatten i FO, den bekymrer meg litt. Tre av oss som er fylkesledere i region vest skal ha et møte for å snakke om hvordan FO-landskapet vil se ut i vår region. Spesielt gjelder det Hordaland og Sogn og Fjordane som skal bli ett fylke. Vi skal diskutere hva som skal bli lederoppgaver i en så stor avdeling og om vi har behov for flere fylkessekretærer. Vi ønsker å gjennomarbeide dette, som landsmøtet skal ta stilling til.

Når så du sist godt helse- eller sosialt arbeid som inspirerte deg?

– Jeg ser lite av det på kontoret mitt, men nylig holdt jeg tale for avgangskullet i sosialt arbeid på høgskolen. Av 51 studenter var 43 av dem blitt FO-medlemmer. Da tenker jeg det er blitt gjort en god innsats med å verve!

Hvilken gladsak vil du se på trykk i Fontene?

– Jeg skulle gjerne lest at FO har en positiv medlemsutvikling og lest et dobbeltsidig oppslag om noen som etter lang tid har valgt å melde seg inn.

Hva er du mest stolt over å ha fått til?

– Jeg er stolt over å ha utviklet FO Hordaland. Da jeg startet som fylkesleder var vi 800 medlemmer, nå teller vi 2930. Det er god stemning, folk tar gjenvalg, sier ja til å sitte i råd og utvalg, og jeg opplever at vi driver en god organisasjon.

Fem minutter med en minister, hva sier du?

– Det må bli et felles møte med flere ministre hvor jeg snakker om hvor viktig det er med forebyggende arbeid. Vi må bruke pengene lenger opp i elven før vi kommer til fossen. Våre profesjoner må blant annet inn i skolen, hvor vi må sørge for tettere voksenkontakt.

Er det noe du er veldig god til som mange ikke vet om?

– Jeg liker å sy. Jeg har akkurat sydd gardiner og tøyposer til fiskebåten Ship to Gaza.

Uttrykket fagforeningspamp – sannhet eller løgn?

– At det er pampete er oppskrytt. Fagforeningsarbeid er hardt arbeid og lite glans.

Hva ville du gjort hvis du var forbundsleder en dag?

– Da skulle jeg satt meg i en god stol og ringt rundt til alle fylkeslederne. Jeg vil høre hva som rører seg der ute i alle avdelingene. Hvis en organisasjon skal være bra på toppen, må det komme innspill fra bunn.

28.05.2018
12:26
29.05.2018 10:33

Mest lest