SOLIDARITET: - FO står sammen med alle som kjemper for ordna forhold i arbeidslivet. Også våre medlemmer merker konsekvensene av innleie, sier leder i Fellesorganisasjonen Mimmi Kvisvik.

SOLIDARITET: - FO står sammen med alle som kjemper for ordna forhold i arbeidslivet. Også våre medlemmer merker konsekvensene av innleie, sier leder i Fellesorganisasjonen Mimmi Kvisvik.

Eirik Dahl Viggen

– Innleie er ok som kriseløsning, men ikke mer enn dét

Innleie presser lønns- og arbeidsvilkår også for medlemmene våre, sier Mimmi Kvisvik leder i Fellesorganisasjonen.
15.11.2017
16:23
15.11.2017 16:27

edv@lomedia.no

Rundt 2000 mennesker møtte opp foran Stortinget onsdag ettermiddag for å støtte bygg- og anleggsarbeidernes politiske streik. De krever forbud mot innleie i bygg- og anlegg.

– Vi står skulder ved skulder med alle som kjemper for ordna forhold og et organisert arbeidsliv, sier Kvisvik.

Hver uke fødes barn med livslange diagnoser, men bare én nyfødtavdeling har vernepleier

– Medlemmene våre merker det også. Kommersialiseringen av velferdstjenester har ført til økt innslag av innleie også ute på arbeidsplassene våre.

MARKERING: Rundt 2000 mennesker, mange av dem streikende bygg- og anleggsarbeidere, var samlet foran Stortinget for å kreve forbud mot innleie.

MARKERING: Rundt 2000 mennesker, mange av dem streikende bygg- og anleggsarbeidere, var samlet foran Stortinget for å kreve forbud mot innleie.

Eirik Dahl Viggen

Nå kommer det drahjelp fra Stortinget. SV, Rødt og Arbeiderpartiet går inn for å forby innleie av arbeidere i byggebransjen. SV går lengst og vil ha et forbud mot bemanningsbyråer i alle bransjer i hele landet.

Arbeidsmiljøloven åpner for at det kan innføres forbud mot innleie når viktige samfunnsmessige hensyn tilsier det. Det gjør de nå, ifølge de streikende.

Truer polakker med oppsigelser om de vinner fram med streikekrav

Erna Solberg vil ikke ha forbud mot innleie

Innleie betydelig i offentlig sektor

For FO kommer nå også drahjelp fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og fra Bufdir. Disse myndighetene vil stoppe innleie i barnevernstjenester som utøver det man kan kalle myndighetsutøvelse. Saken ble politisk betent etter at Land barnevern leide inn barnevernleder til 275.000 kroner måneden.

– Dette er penger som burde brukes til å bygge opp en fast og kompetent stab i tjenestene, påpeker Kvisvik.

Erlend Angelo

85.000 kroner skiller de best og dårligst betalte sosialarbeiderne i Oslo-skolen

Forbundslederen mener tjenestene og fagutøvelsen styrkes over tid når det er de samme folkene som får jobbe der og ser de lange linjene.

– Det er akkurat det samme de sier i bygg og anlegg. Kontinuitet betyr bedre faglighet.

– Har arbeidsgiverne mistet dette av syne?

– Innen barnevernet har man kjørt så langt ut i grøfta at man ikke har sett hvor viktig det er. Innleie er ok som kriseløsning, men ikke mer enn dét.

Innleie dominerer bransjen

Innleie fortrenger faste ansatte, fastslår FO.

– Det er billigere og bedre å gi noe lønnsøkning på ordinære ansettelser enn å leie inn, mener Kvisvik.

«Anja» (13): – Første gang jeg skulle besøke fengselet var jeg veldig redd

Velferdsetaten i Oslo kommune gjennomførte i høst anbudskonkurranse på heldøgnstjenester for utviklingshemmede. I anbudet fikk de private firmaene lov til å ha 20 prosent innleide i staben. Et så stort innslag av innleide vil på sikt påvirke muligheten til å drive fagforening, tror Kvisvik.

Erlend Angelo

– Blant medlemmene våre ser vi en klart lavere organisasjonsgrad blant de som er privat ansatt. Hvis man opplever at det kommer inn kollegaer som ikke er ansatt, men leid inn som selvstendig næringsdrivende, uten tariff eller fast arbeidstid og som tjener vel så mye som en selv, kan det nok friste å gå over til en slik arbeidsform på kort sikt.

– Folk ser i så fall bort fra rettigheter ved sykdom, pensjonsopptjening og annet som følger med å være ansatt.

• Kommersielle selskaper overtar utviklingshemmede

15.11.2017
16:23
15.11.2017 16:27