TYDELIG: Karl Elling Ellingsen var tydelig i sin tale og kritikk mot NOU-en "På lik linje", men samtidig glad for den jobben som er gjort.

TYDELIG: Karl Elling Ellingsen var tydelig i sin tale og kritikk mot NOU-en "På lik linje", men samtidig glad for den jobben som er gjort.

Hans Henrik Torgersen

SOR-konferansen:

– Ingen løft i NOU-en

Professor Karl Elling Ellingsen tok utvalgsleder Osmund Kaldheim på ordet, og kom med direkte kritikk av Rettighetsutvalgets arbeid på kompetanse for fagprofesjonene.
27.10.2016
15:48
28.10.2016 07:49

hans.henrik@lomedia.no

Under SOR-konferansen, som arrangeres i Oslo denne uken, tok Ellingsen et oppgjør med det han mener er manglende satsing på fagprofesjonene i Rettighetsutvalgets leveranse. SOR-konferansen arrangeres av Stiftelsen SOR, Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemning.

– Jeg vil si at man bør tenke nøye gjennom om man har behandlet spørsmål om kompetanse ute i disse tjenestene grundig nok, eller om man faktisk står i fare for å sende et signal til alle de med profesjonskompetanse ute i distriktene at her kommer det ikke til å skje noen ting, sa Ellingsen.

– For jeg ser faktisk ingen løft i det hele tatt i denne NOU-en som løfter yrkesprofesjonene og fagprofesjonene, bortsett fra at man sier: «Teachers matters», fortsatte han.

Karl Elling Ellingsen er professor ved NTNU og leder for NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming.

Les også: – Overrasket over statlig diskriminering

Tidligere torsdag hadde utvalgsleder Osmund Kaldheim bedt innlederne på SOR-konferansen om å være ærlige og direkte i sin kritikk, og komme med tydelige innspill. NOU-en «På lik linje» skal nå ut på høring, og innspillet på kompetansebygging er nok bare ett av flere tema som høringssvarene vil ta opp.

Under fanen «Rettssikkerhet» innledet først doktorgradsstipendiat Kjersti Skarstad om Menneskerettigheter og anti-diskriminering, før Ellingsen tok over scenen med sitt innlegg om Makt, tvang og selvbestemmelse.

Les også: – Staker ut en god kurs, men burde stilt tydeligere krav til kompetanse

27.10.2016
15:48
28.10.2016 07:49

Mest lest