ANERKJENNELSE: Ellen Galaasen i FO-ledelsen krever sterkere reaksjoner når folk utsetter sosialarbeidere for vold og trusler. Vi er like mye offentlige tjenestemenn som politiet, understreker hun.

ANERKJENNELSE: Ellen Galaasen i FO-ledelsen krever sterkere reaksjoner når folk utsetter sosialarbeidere for vold og trusler. Vi er like mye offentlige tjenestemenn som politiet, understreker hun.

– Barnevernet trenger beskyttelse

Barnefaren som overfalt barnevernet på Otta er dømt til fengsel i to år og fire måneder.
07.02.2014
13:13
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Kristin Kalbakk var barnevernsjef i Sel kommune da angrepet fant sted på Otta 18. oktober i fjor. Hun og hennes gravide kollega slapp fra overfallet i live, men med betydelige skader.

Nord-Gudbrandsdal tingrett har nå avsagt en dom på fengsel i to år og fire måneder. Hele åtte måneder mer enn det aktor bad om.

Den domfelte anker til lagmannsretten.

At dommerne skrudde opp straffen er en stor lettelse, uttaler Kalbakk til nrk.no. Hun anså på forhånd aktors begjæring som for kort og beskrev den som krenkende.

Omstridt på nett

Etter at vi omtalte saken i Fontene og på fontene.no, har flere engasjerte lesere avgitt kommentarer via sosiale medier. Noen markerer støtte til de voldsutsatte ansatte mens andre støtter gjerningsmannen.

Det er bra med kritisk debatt om barnevernets samfunnsoppdrag, mener leder for FOs seksjon for barnevernspedagoger, Ellen Galaasen.

– Men ytringer som fokuserer på egenskaper hos den enkelte barnevernarbeider er ikke et konstruktivt bidrag til den debatten, understreker hun.

Kvinner som ukentlig møter sinte menn på jobb har noen av Norges farligste jobber.

– Ansatte i barnevernet er utsatt fordi den faglige jobben vi gjør griper inn overfor mennesker i en sårbar livssituasjon. Noen ganger får vi ikke til å samarbeide med foreldrene og må ta beslutninger på tvers av det de synes er riktig, sier Galaasen.

Ikke anerkjent

Før dommen falt, etterlyste Kristin Kalbakk større reaksjoner på samfunnsplan hver gang barnevernet utsettes for vold eller trusler.

– Barnevern er svært krevende arbeid. Vi opplever ikke at samfunnet fullt ut anerkjenner dette, sier Galaasen.

FO vil ha nulltoleranse overfor vold og trusler og vold også for barnevernansatte.

– Dette er offentlige tjenestemenn og kvinner på lik linje med for eksempel politifolk. I praksis har vernet for de barnevernsansatte vært svakt. Denne dommen er et riktig steg på veien for at arbeidsgivere og samfunnet kan gi nødvendig vern også til de barnevernsansatte.

Må dele sympatien

Dommen viser at samfunnet reagerer, og det har stor betydning for barnevernansattes vern i framtiden, mener Galaasen.

– Folk vil fortsette å identifisere seg mer med den som blir fratatt barnet sitt enn med den som griper inn for å sikre barnets beste. Men med denne dommen som utgangspunkt kan vi rigge en mer målrettet debatt om hvordan barnevernsansatte skal vernes best mulig på jobben.

Folk vil fortsette å identifisere seg mer med den som blir fratatt barnet sitt enn med den som griper inn for å sikre barnets beste.

Ellen Galaasen, FO-ledelsen

07.02.2014
13:13
27.08.2015 20:01